0. ÚVOD
    0.1.Príprava
    0.2.Základy
    0.3.Sila listu
    0.4.Zhrnutie
    0.5.Test
1. LEKCIA
    1.1.Otvorenie
    1.2.Odpoveď
    1.3.Rebidy
    1.4.Zhrnutie
    1.5.Test
2. LEKCIA
    2.1.Hodnotenie
    2.2.Špec. dražba
    2.3.Tromfovanie
    2.4.Výnosy
    2.5.Test
3. LEKCIA
    3.1. 1BT
    3.2.Odblokovanie
    3.3.Výnosy
    3.4.Test
4. LEKCIA
    4.1. 2BT
    4.2.Impas
    4.3.Markovanie
    4.4.Test
5. LEKCIA
    5.1. 3BT
    5.2.Vstupy
    5.3.Test
6. LEKCIA
    6.1. 2 trefy
7. LEKCIA
    7.1.Základy po 1f.
    7.2. 4. farba.
8. LEKCIA
    8.1.Lebensohl.
    8.2.Skvíz.1.