Otvorenie 2§.

 

Z času na čas dostanete list podobný nasledujúcemu:

ªAKQJ6

©AKQ95

¨A8

§2.

S takým listom splníte gém v jednej drahej farbe aj vtedy, keď partner nemá ani bod, ale má aspoň k jednej drahej farbe trojlistý fit. Ak tento list otvoríte hláškou 1ª partner s listom napríklad:

ª8

©10832

¨9754

§10963

určite zapasuje, pričom v srdcovom záväzku takmer isto splníte 12 zdvihov. Pre tento a podobné listy musí byť v každom licitačnom systéme aspoň jedno otvorenie, ktoré partner nesmie pasovať ani vtedy, keď nemá ani bod. Inými slovami musí existovať jedno forsujúce otvorenie. V opačnom prípade by ste museli okamžite zalicitovať konečný záväzok, ktorý môže byť ť 4©, 4ª, 6©,6ª, 7©, 7ª, podľa toho, že aký list donesie partner. Pre veľký slem v srdciach stačí keď partner bude mať vyššie uvedenú rozlohu, ale namiesto §10 bude mať §A. Jeho odpoveď na otvorenie 1ª bude ešte stále „pas“.

            Na otvorenie listov so silou na gém, alebo aspoň blízko gému sa v systéme Standard American používa otvorenie 2§. Je to umelá hláška, ktorá nehovorí nič o trefoch a je forsujúca. Je to akýsi „absolútny fors“, ktorý obyčajne ( s jednou výnimkou) forsuje aspoň na 2 kolá. Po tomto otvrení je možné zastaviť sa pod gémom len výnimočne, pri minime otvorenia a úplne bezcenného listu partnera a bez podpory.

            Otvorením 2§ sa otvárajú všetky listy s  22 a viac komplexnými bodmi. Jedinú výnimku tvorí pravidelná rozloha v bodovom rozpätí 25-27 FB, lebo tento list sa otvára hláškou 3BT. Týmto otvorením je možné otvoriť aj listy s menším počtom bodov, ak váš list vyprodukuje aspoň 9 zdvihov. Vyššie uvedený list by ste mali otvoriť  hláškou 2§ aj vtedy, keby ste namiesto ¨A mali v liste malé káro a namiesto pikového buba mali malý pik.

           

            Odpovede partnera.

            Partner po tomto otvorení nikdy nesmie pasovať a draží podľa nasledovných princípov:

            S listom od 8 FB sú všetky jeho hlášky pozitívne a forsujú do gému, pričom draží:

Výnimočne je možné takto licitovať aj s menším počtom FB, ak je v liste aspoň jeden a pol hracieho zdvihu. (1½ hracieho zdvihu predstavuje napr. jedno eso a jeden kráľ, alebo eso a dáma v tej istej, obyčajne dlhej, farbe.

            S listom s menším počtom ako 8 FB, alebo ak sa nedá použiť niektorá z vyššie uvedených hlášok, sa draží konvenčne negatívne alebo „vyčkávaco“: 2 ¨

 

            Rebidy otvárajúceho.           

Po pozítívnej odpovedi partnera sú obidvaja partneri sforsovní do gému, preto každá hláška pod úrovňou gému v druhom aj v ďalších kolách dražby forsuje.

Otvárajúci draží prírodzeným spôsobom, t.j.

-          draží svoju najdlhšiu farbu

-          zvýši farbu partnera

-          najbližšie BT s pravidelnou rozlohou.

V bridžovej licitácii platí zásada, že keď sú partneri sforsovaní do gému a je jasné, že o aký gém ide, okamžitá dražba gému ukazuje minimum sily, kým dražba pod úrovňou gému ukazuje bodovú rezervu smerom ku slemu. Po otvorení 2§ sa táto zásada používa predovšetkým pre drahé farby.

Príklad:

Sever      Juh

2§          2ª

3ª: veľmi silný list, obyčajne od 24 bodov, so záujmom o slem; aspoň trojlistý fit

4ª: minimálny list, 22-23 bodov; aspoň trojlistý fit.

 

Príklad:

Sever      Juh

2§          2©

2ª          3ª: silný list, aspoň 10 bodov; aspoň trojlistý fit

                4ª: minimálny list 8(6)-9 bodov; aspoň trojlistý fit.

 

Rebidy otvárajúceho podľa jednotlivých odpovedí partnera.

Po partnerovej odpovedi 2BT draží otvárajúci:

-          3BT: s pravidelnou rozlohou so silou 22-23 FB a obyčajne bez drahého štvorlistu.

-          4BT: s pravidelnou rozlohou so silou 24 FB a obyčajne bez drahého štvorlistu, ako invit do slemu.

-          Draží svoju najdlhšiu farbu na treťom stupni. POZOR! Transfery sa nepoužívajú – teraz je silný otvárajúci a nie odpovedajúci, ktorý dražil 2BT.

Príklad:

Sever      Juh

2§          2BT

3§/3¨/3©/3ª: 5+list v menovanej farbe. ( 3§ môže byť aj Stayman.)

-          3§:  pravidelnou rozlohou s drahým štvorlistom alebo s obecnou rozlohou 4441 (Stayman); ak sa najde drahý fit, draží drahý gém, inak 3BT. So silou na slem, draží vhodný drahý slem, alebo použije konvenciu Blackwood.

-          4§: Gerber

Po partnerovej odpovedi 2©/2ª draží otvárajúci:

-          2BT: s pravidelnou rozlohou, bez ohľadu  na silu – vyčkávajúco, aby sa partner mohol dolicitovať.

-          Inak draží prírodzene, t.j. zvyšuje partnerovú farbu, alebo draží svoju vlastnú farbu.

Po partnerovej odpovedi 3§/3¨ otvárajúci draží prírodzene.

-          Zvýšenie na 4. stupeň je pokusom o slem a nabáda ku kjúbidovaniu. Bez záujmu o slem (a bez licitovateľnej drahej farby) má dražiť 3BT aj  s priblížne pravidelnou rozlohou.

-          3BT : zo svojho pohľadu je to konečný záväzok. Partner má pokračovať v dražbe len so silovou rezervou.

-          4BT : Blackwood.

-          Vlastná farba je obyčajne aspoň 5-listá.

 

 

 

Po negatívnej (vyčkávacej) odpovedi 2¨ partnera, každý rebid otvárajúceho, s výnimkou 2BT,  forsuje na jedno kolo.

2§       -           2¨

2BT     -           ďalšia dražba sa riadi pravidlami, ako po otvorení 2BT, včítane

Staymana, Jacoby-transferov s tým, že teraz vieme, že otvárajúci má 22-24 FB.

 

2§       -           2¨

2©/2ª -           s podporou. s min. zvýši farbu na tretí stupeň a s max. na štvrtý stupeň

            -           draží vlastnú 5+listú farbu, bez podpory

            -           2BT v ostatných prípadoch.

 

2§       -           2¨

3§/3¨ -           s podporou zvýši farbu

            -           draží vlastnú 5+listú farbu, bez podpory

            -           3BT v ostatných prípadoch.

Hlášky 2BT alebo 3BT odpovedajúceho v posledných dvoch prípadoch nehovoria nič osile listu, len popierajú podporu k partnerovej farbe, ako aj vlastný 5+list.

V ďalšom kole dražby je každá hláška otvárajúceho pod úrovňou gému (s výnimkou 2BT, opakovania vlastnej farby a zvýšenia partnerovej farby) fors na jedno kolo.

Príklad:

Sever      Juh

2§          2¨

2©          2ª

2BT/3©/3ª.:        neforsujú

3§/3¨:                  forsujú

 

Po otvorení 2§ a najdení podpory pre drahú farbu otvárajúceho sa už vo väčšine prípadov draží gém, bez ohľadu na silu partnera.

Príklad:

Sever      Juh

2§          2¨

2©          3©

4©: prakticky vo všetkých prípadoch.