Špeciálne (blokujúce) dražobné sekvencie

 

            Licitačné systémy zabezpečujú nám prostriedky na to, aby sme spolu s partnerom našli optimálny záväzok v každom konkrétnom rozdaní. Optimálny záväzok je taký, ktorý nám na jednej strane prinesie maximálny zisk, keď rozdanie patrí našej strane, t.j. my (ja a môj partner) máme prevahu bodov na linke a na druhej strane zabezpečí nám minimálnu stratu v rozdaniach, ktoré patria súperom (súperi majú prevahu bodov na linke). Drvivá väčšina postupov a metód licitačných systémov je zameraná na získanie maximálneho zisku. V tomto článku sa budeme venovať situácii, ktorá je na rozhraní medzi zabezpečením maximálneho zisku a zabezpečením minimálnej straty.

            Čo môžeme robiť, keď súperi majú takú prevahu bodov, že rozdanie patrí jednoznačné im. V mnohých prípadoch sa skutočne nedá nič robiť. Ak máme pravidelnú rozlohu, potom bodové hodnotenie nášho listu dobre vystihuje skutočnú silu listu a s malým počtom bodov skutočne nemôžeme nič robiť. Čím sú rozlohy naších listov nepravidelnejšie, tým je ich skutočná zdvihová sila väčšia, ak máme veľmi dobrý fit v jednej alebo dvoch farbách. Čo môžeme robiť v takých prípadoch? Máme dve základné možnosti:

a)      Zadražíme záväzok, o ktorom vieme, že na základe spoločnej sily listov nevieme splniť, ale súper získa za naše pády (prípadne aj s kontrou), menej bodov, ako za splnenie vlastného záväzku.

b)      Oberieme súpera o dražobný priestor tým, že rýchle zadražíme pomerne vysoký záväzok. Takto znemožníme súperom výmenu informácií medzi sebou a budú musieť sa rozhodnúť o záväzku, viac-menej, len intuitívne.

V mnohých prípadoch bude naša akcia kombináciou obidvoch možností. Keď sa nám podarí odhadnúť, výšku záväzku, pri ktorej pády budú pre nás rentabilné, zadražíme takýto záväzok okamžite. Týmto spôsobom nájdeme (ak sme správne odhadli situáciu) vhodný záväzok, ktorý buď splníme, alebo padneme rentabilne a súperovi sme zobrali priestor pre dorozumenie a bude musieť sa rozhodnúť „naslepo“. Do tejto kategórie patria nasledujúce dve dražobné sekvencie:

1© - 4© a 1ª - 4ª

Po otvorení jedným v drahej farbe našim partnerom, skočíme hneď na štyri v tejto farbe, ak máme aspoň 5-list vo farbe otvorenia, najmä s bočným singlom alebo šikanom. Podmienkou takejto licitácie je, aby ste mali menej ako 10 FB. Po takom skoku ste obrali nielen súperov, ale aj seba o dražobný priestor. So silnejším listom dražte opatrne (pomocou forsujúcich hlášok), aby ste neprepásli slem. Spodná hranica sily je dosť nejasná a v niektorých prípadoch môžete takto dražiť úplne bez jedného figúrového bodu (vy ste v 1.hre a súper je v 2.hre). Obyčajne však budete mať 4 až 9 FB. Otvárajúci pasuje túto hlášku odpovedajúceho.

Táto sekvencia odpovedajúceho nezaručuje splnenie zadraženého záväzku, ale ani ho nevylučuje.

Po otvorení jedným v drahej farbe vašim partnerom, budete mať dosť často možnosť voliť s 5-listou podporou vo farbe otvorenia medzi hláškou 2 alebo 4 vo farbe. Ak ste v 1. hre, je výhodnejšie použiť hlášku 4 vo farbe otvorenia. Ak ste v 2.hre a súper je v 1. hre, môžete použiť aj hlášku 2 vo farbe otvorenia, aby sa partner mohol vyjadriť k výške záväzku, ale ešte aj v tomto prípade bude vo väčšine rozdaní lepšie licitovať hneď 4 vo farbe otvorenia. Ak nie ste úplne minimálny, dražte vždy 4 vo farbe.

Príklad: Váš partner otvoril dražbu hláškou 1ª a súper pasoval. Čo zalicitujete s listom?

ªK10653

©8

¨A762

§J72

Máte 8 FB (9KB), 5-listý fit a bočného singla. Ideálny list na zvýšenie na štvrtý stupeň. Dražíte teda 4ª, ktoré otvárajúci už pasuje.