4. farba.

 

            Dražba 4. farby bez skoku na 2. alebo 3. úrovni odpovedjúcim je konvenčná, forsujúca hláška. Využíva sa v situácii, keď list nie je možné iným spôsobom lepšie popísať, alebo keď odpovedajúci chce forsovať otvárajúceho. Pr. 1¨-1©; 1ª-2§ = 4.farba. Na zalicitovanie 4. farby na 2. úrovni je potrebná aspoň sila invitu, t.j. 11-12 KB (FB). Na dražbu 4. farby na tretej úrovni musí byť na linke zaručená sila na gém.

            Dražba 4. farby na 1. úrovni nie  je konvenčnou hláškou, ale má prírodzený význam. Jeden taký prípad existuje: 1§-1¨; 1©-1ª. Odpovedjúci ukazuje 4 alebo 5 kár a zároveň 4-list pikový.

            Zalicitovanie 4. farby skokom má prírodzený význam. Ukazuje rozlohu obyčajne 5+-5+ v týchto farbách a silu invitu. Pr. 1§-1©; 1ª-3¨. S rozlohou 5+©-5+§ a forsujúcim listom draží najprv 4. farbu bez skoku a v treťom kole dražby opakuje svoju druhú (4.) farbu. Táto sekvencia je forsujúca do gému. Pr. 1¨-1©; 1ª-2§; 2BT-3§.

            Po zalicitovaní 4. farby odpovedajúcim, napríklad 1¨-1©; 1ª-2§, otvárajúci draží:

·         Trojlist vo farbe prvej odpovede odpovedjúceho:

-          Bez skoku s minimom (2© v našom príklade)

-          Skokom s maximom (3© v našom príklade)

·         So zádržou vo 4. farbe do BT:

-          2BT s minimom

-          3BT s maximom

·         So 4-listou podporou v 4. farbe zvýši 4. farbu. (3§)

·         Opakovanie vlastnej 1. alebo 2. farby (2¨ alebo 2ª v našom príklade) bez skoku, sú hlášky vyčkávacie, obyčajne s minimom  a bez lepšej hlášky.

·         Skok vo vlastnej 1. farbe ukazuje silovú rezervu a 6+list vo farbe (3¨ v našom príklade)

Odpovedajúci pokračuje v ďalšej dražbe na základe informácií, ktoré získal od otvárajúceho.