Test z lekcie 2.

Otestujte si svoje vedomosti z lekcie 2. Ani teraz vás nikto kontrolovať nebude - buďte teda prísný sám na seba. Ak zistíte, že v niektorej oblasti nie ste si celkom istý, neľutujte námahu a prečítajte si daný úsek ešte raz. Dobre zvládnutý test bude vtedy, keď všetky vaše odpovede budú správne, hoci v prípade výnosov, nepovažujte za veľkú chybu, ak váš výnos nebude zhodný so "Správnou odpoveďou". Ovšem dobre preštudujte komentár k výnosom, môže vám pomôcť pri praktickej hre. Keď ste hotový s odpoveďou, kliknite na "Správnu odpoveď" a porovnajte s ňou svoju odpoveď. Zároveň sa ukáže ďalšia otázka a takto môžete pokračovať až do konca testu. Príjemnú zábavu!

1. Vy ste v druhej hre a súperi v prvej. Vylicitovali ste 2 a padli ste dvakrát (splnili ste len knihu). Koľko bodov dostanete vy a koľko bodov dostane súper?

Správna odpoveď:
Vy nezískate nič (0 bodov) - aby ste mohli získať nejaké body musíte splniť svoj záväzok. Súper získa za každý pád 100 bodov, teda spolu 200 bodov. Pre výpočet bodov súperov je indiferentné, či sú v prvej alebo v druhej hre. 

2. Vy ste v 1. hre a súper je v 2. hre. Vylicitovali ste 3 a získali ste 9 zdvihov. Koľko bodov dostanete vy a koľko bodov dostane súper?

Správna odpoveď:
Ziskom 9 zdvihov ste svoj záväzok splnili. Ziskate za 3 zdvihy nad knihou 3x20=60 bodov a prémiu za splnenie čiastočného záväzku 50 bodov. Spolu teda získate 110 bodov. Súper nezíska nič. Stav hier nemá vplyv na výpočet zisku bodov.

3. Obidve linky sú v prvej hre. Súper vylicitoval záväzok 4 a vy ste uhrali 4 zdvihy. Koľko bodov dostanete vy a koľko bodov dostane súper?

Správna odpoveď:
Ak ste chytili 4 zdvihy, súper chytil 9 zdvihov. Záväzkom 4 sa zaviazal chytiť 10 zdvihov, teda získal o 1 zdvih menej, než sa zaviazal -dostane 0 bodov. Vy získate 50 bodov za 1 pád v 1. hre. 

4. Obidve linky sú v druhej hre. Vylicitovali ste záväzok 3BT a uhrali ste 10 zdvihov. Koľko bodov dostanete vy a koľko bodov dostane súper?

Správna odpoveď:
Zaviazali ste sa chytiť 9 zdvihov a chytili ste 10 - svoj záväzok ste splnili s jedným nadzdvihom. Za 1. zdvih vám patrí 40 bodov, za ďalšie 3 zdvihy po 30 bodov. Celkom za zdvihy získate 40+3x30=130 bodov Vylicitovali ste 100 bodov, teda patrí vám prémia za celú hru, ktorá je v druhej hre 500 bodov. Spolu ste získali 630 bodov.. 

 5. Obidve linky sú v prvej hre. Vylicitovali ste záväzok 5 a uhrali ste 11 zdvihov. Koľko bodov dostanete vy a koľko bodov dostane súper?

Správna odpoveď:

Splnili ste svoj záväzok. Získate 5x20=100 bodov za zdvihy a 300 bodov za gém v prvej hre. Spolu 400 bodov.

6. Vy ste v druhej hre a súper v prvej hre. Súper vylicitoval 3BT a vy ste získali 5 zdvihov. Koľko bodov dostanete vy a koľko bodov dostane súper?

Správna odpoveď:

Súper je kratší o 1 zdvih, nedostane nič. V každom rozdaní dostáva body len jedna linka. Dostanete 50 bodov za 1 pád súpera, ktorý je v prvej hre.

7. Vy ste v prvej hre a súper je v druhej hre. Vylicitovali ste záväzok 6 a získali ste 13 zdvihov. Koľko bodov dostanete vy a koľko bodov dostane súper?

Správna odpoveď:
Splnili ste malý slem s jedným nadzdvihom. Za zdvihy vám patrí 7x30=210 bodov. Splnili ste aj gém, za to vám patrí 300 bodov v prvej hre. Za malý slem vám patrí prémia 500 bodov v prvej hre. Spolu 1010 bodov. Súper bude tentokrát bez boda.

8. Vy ste v prvej hre a súper je v druhej hre. Váš súper vylicitoval 6BT a vy ste získali 3 zdvihy. Koľko bodov dostanete vy a koľko bodov dostane súper?

Správna odpoveď:
Tentokrát je súper kratší o 2 zdvihy. Za každý z týchto dvoch zdvihov vám patrí 100 bodov, spolu teda 200 bodov. Súper bude musieť počkať na body.

9. Vy ste v druhej hre a súper je v prvej hre. Vylicitovali ste 7BT a získali ste všetky zdvihy. Koľko bodov dostanete vy a koľko bodov dostane súper?

Správna odpoveď:
Je dobré vedieť už počas dražby, že ste schopní získať všetky zdvihy. Vaša odmena je: 40 bodov za 1.zdvih + 6x30=180 bodov za ostatné zdvihy. Spolu za zdvihy 220 bodov. Prémia za gém 500 bodov. Prémia za veľký slem 1500 bodov. Spolu 2220 bodov.

10. Obidve linky sú v druhej hre. Vylicitovali ste 4 a súper dal kontru, ktorá obehla. Vaše úsile bolo korunované ziskom 8 zdvihov. Koľko bodov dostanete vy a koľko bodov dostane súper?

Správna odpoveď:
Vaše úsilie nebolo dostatočné, aby ste svoj záväzok splnili. Chýbajú vám 2 zdvihy, teda žiadne body pre vás. Súper si však namastí vrecká. Získa za 1. pád 200 bodov a za 2. pád 300 bodov. Spolu 500 bodov.

11. Obidve linky sú v prvej hre. Súper vylicitoval záväzok 5, vy ste mu dali kontru, ale on s neuveriteľnou drzosťou dal rekontru a s nedbalou eleganciou získal 7 zdvihov. Koľko bodov dostanete vy a koľko bodov dostane súper?

Správna odpoveď:
4 rekontrované pády bude ťažké odbyť mávnutím ruky. Za 1. pád vám patrí 200 bodov. Za 2. a 3. pád po 400 bodov. Za 4. pád vám patrí 600 bodov. Spolu 1600 bodov. 

12. Obidve linky sú v druhej hre. Vylicitovali ste záväzok 4, ktorý súper skontroval a chytil 3 zdvihy. Koľko bodov dostanete vy a koľko bodov dostane súper?

Správna odpoveď:
Súper vašu techniku zohrávky podcenil, lebo ste svoj záväzok splnili. Body teda patria len vám, nasledovne: Za zdvihy vám patrí 4x60=240 bodov. Za splnený gém 500 bodov. Za kontru vám patrí 50 bodov. Spolu teda máte 790 bodov.

13. Vy ste v druhej hre a súper je v prvej hre. Súper vydražil záväzok 2, ktorý ste, vzhľadom na vaše dlhé tromfy, skontrovali a získali ste 4 zdvihy. Koľko bodov dostanete vy a koľko bodov dostane súper?

Správna odpoveď:
Tentokrát vy ste precenili hodnotu vaších tromfov a podcenili ste súperovú techniku. Nedostanete žiedne body, lebo súper svoj záväzok splnil aj s nadzdvihom. Súper dostane za licitované a splnené zdvihy 2x60=120 bodov. Za jeden nadzvdih dostane 100 bodov. Za gém (s vašou pomocou vylicitoval gém - 120 bodov) má nárok na prémiu 300 bodov. Za kontru 50 bodov. celkom teda 570 bodov.

14. Obidve linky sú v druhej hre. Vylicitovali ste 6, ktoré súper skontroval a vy ste rekontrovali, ako prejav dôvery k partnerovej licitácii. Získali ste všetkých 13 zdvihov. Koľko bodov dostanete vy a koľko bodov dostane súper?

Správna odpoveď:
Nepreháňate to s dôverou k partnerovej licitácii? Mali ste licitovať 7. Našťastie, súper vás skontroval a vaša rekontra nielen kompenzuje straty za zlý záväzok, ale vám ešte vylepší zisk. Súper nemá nárok na body. Vy dostanete za licitované a uhraté zdvihy 6x80=480 bodov. Za jeden nadzdvih v druhej hre vám patrí 400 bodov. Za gém si zaslúžite prémiu 500 bodov a za slem 750 bodov. Za rekontru vám patrí 100 bodov. Spolu to činí 2230 bodov. Keby ste boli správne vylicitovli 7 a súper by nekontroval, získali by ste 2140 bodov. Poďakujte sa súperom za ich darček.

15. Váš partner v prvej hre otvoril licitáciu hláškou 1. Čo zalicitujete s listom? 

K10953
3
1087
J975

Správna odpoveď:
4. Máte len 5 KB, ale 5-list pikový a singl srdce.Po takej licitácii súper nebude vedieť ani to, či vás môže skontrovať. Keď váš partner padne raz alebo dvakrát bez kontry, budete mať lepší výsledok (50 alebo 100 bodov pre súpera), ako keby súper splnil 3 za 140 bodov. Pritom však súper môže mať gém na linke za 420 resp. za 620 bodov.

16. Váš partner v druhej hre otvoril licitáciu hláškou 1. Čo zalicitujete s listom? 

-
K109853
10763
Q43

Správna odpoveď:
4. Máte len 7 KB (5 FB), ale šikan pik vám nahovára, že súperi budú mať dobrý pikový záväzok. Ak by ste pasovali, alebo licitovali len 2, súperi nieleže nájdu pikový záväzok, ale budú mať dosť priestoru na to, aby zistili, že ako vysoko majú licitovať.

17. Váš partner v druhej hre otvoril licitáciu hláškou 1. Súperi sú tiež v druhej hre. Čo zalicitujete s listom? 

A73
J6542
94
1087

Správna odpoveď:
2(4). Máte len 6 KB, nezaujímavú rozlohu (bez singla) a je možné, že súperom gém v pikoch nepôjde. Ale nie je vylúčené, že súperi predsa len dokážu splniť gém - potom je lepšie im to sťažiť okamžitým skokom na 4. Vy sa musíte rozhodnúť a hneď! Ak neradi vidíte padať partnera, potom dražte 2. Ak vás prípadné pády, ani s kontrou nedokážu rozhádzať, môžete dražiť 4. V takýchto hraničných situáciách, môže vám pomôcť aj dobrá znalosť techniky a štýlu dražby súperov.

18. Váš partner v prvej hre otvoril licitáciu hláškou 1. Čo zalicitujete s listom?

7542
K9753
A64
10

Správna odpoveď:
2. Máte 8 KB A 5-list srdcový. Súper môže s vami súťažiť len v lacnej farbe, ale nie je vylúčené, že bude úspešný. Tento je hraničný príklad. So 4-listou podporou a bočným singlom je možné v prvej hre skúsiť skočiť aj na 4, ale nie je to presne podľa pravidiel licitačného systému. Táto možnosť však existuje. Nikdy však nemôžete licitovať 3.

19. Váš partner v druhej hre otvoril licitáciu hláškou 1. Čo zalicitujete s listom? 

3
KQ973
K63
10943

Správna odpoveď:
4. Tu nie je o čom premýšľať. List je ako "vyšitý" pre tento dražobný sled.

20. Sedíte na Západe a v druhej hre ste otvorili licitáciu hláškou 1 a váš partner s listom z predchádzjúceho bodu bez váhania zalicitoval 4. Súper vyniesol K a po získani zdvihu pokračuje A. Naplánujte zohrávku! (Odpovedzte na 5 otázok z lekcie!)

J52                               3
A10654   Z               V    KQ973
QJ5                              K63
A6                                10943

Správna odpoveď:
1. Máte uhrať 10 zdvihov v srdcovom záväzku (srdcia sú tromfy).

2. V srdciach máte 5 RZ (máte 10 sŕdc na linke a 3 najvyššie figúry) a v trefoch 1 RZ, spolu 6 RZ.

3. Máte 1 SZ v pikoch (ostatné piky sú pokryté tromfami), 1 SZ v kárach (ostatné sú pokryté figúrami) a 1 PSZ v        trefoch (ostatné trefy sú pokryté esom a tromfami). Spolu máte 3 SZ.

4. V kárach viete urobiť 2 zdvihy, po vyrazení esa. Dva tromfy na stole môžete použiť na rafovanie pikov a tým získate ďalšie 2 zdvihy.

5. Delenie kár 5:2 alebo 6:1, s esom v dlhej ruke, môže pripraviť jeden raf pre partnera.

Plán: Po rafnutí druhého pika na stole, tromfnete dvakrát alebo trikrát (podľa potreby), aby ste zbavili tromfov súperov a pustíte sa do vypracovania dvoch kárových zdvihov. Rafnutím tretieho pika získate desiatý zdvih.

21. Sedíte na Západe a ste prvej hre, kým súperi v druhej. Otvorili ste licitáciu hláškou 1 a všetci pasovali. Súper vyniesol K a po získani zdvihu pokračuje A. Naplánujte zohrávku! (Odpovedzte na 5 otázok z lekcie!)

6                                  J932
KQJ872   Z               V    943
KQ104                           J92
A3                                Q76

Správna odpoveď:
1. Máte uhrať 7 zdvihov v srdcovom záväzku (srdcia sú tromfy).

2. V trefoch máte 1 RZ - viac nemáte.

3. Máte 1 SZ v pikoch (ostatné piky sú pokryté tromfami), 1 alebo 2 SZ v srdciach (ostatné tromfy budú vysoké), 1 SZ v kárach (ostatné sú pokryté honérmi) a 1 SZ v trefoch (ostatné trefy sú pokryté esom a tromfami). Spolu máte 4 alebo 5 SZ.

4. V pikoch budete mať 4 alebo 5 zdvihov. Chýbajú vám 4  piky, ktoré keď budú u súperov delené 2:2 alebo 3:1, urobíte 5 pikových zdvihov. Ak budú delené 4:0, potom už dosť pravdepodobne urobíte len 4 pikové zdvihy. V kárach viete urobiť 3 zdvihy, po vyrazení esa. V trefoch budete mať len 1 zdvih. Tromfy na stole sú tentokrát neproduktívne - nemôžete ich separátne použiť. Spolu teda môžete urobiť 8 alebo 9 zdvihov a svoj záväzok splníte s jedným alebo dvoma nadzdvihmi.

5. Delenie kár 5:1 alebo 4:2, s esom v dlhej ruke, môže poslúžiť na jeden raf pre súperov, ak rozohráte kára pred tromfovaním.

Plán: Po rafnutí druhého pika v ruke pustíte sa hneď do tromfovania srdcovou figúrou, aby ste vyrazili eso súperovi. Teraz, ak súper vezme prvý srdcový zdvih esom a najde kárový raf - nič proti tomu neviete urobiť. Ak tento raf nepríde a obidvaja súperi pridali do zdvihu, urobíte 5 srdcových zdvihov, bez ohľadu, či súper zobral prvý srdcový zdvih či nie. Po tom, čo súper zdvihne srdcové eso, po zachytení návratu, dotromfujete a vypracujetre si 3 kárové zdvihy. Aj v tomto príklade bolo treba využiť pravidlo, že treba súperov vytromfovať pri prvej príležitosti.

22.Sedíte na Západe a ste prvej hre, kým súperi v druhej. Otvorili ste licitáciu hláškou 1 a partner, po pase súpera, skočil na 4. Potom už všetci pasovali. Súper vyniesol K, potom A a po získani zdvihu pokračoval 8. Na pridanú 10 zo stola, zadák pridal J. Naplánujte zohrávku! (Odpovedzte na 5 otázok z lekcie!)

832                             95
AK652   Z               V    109743
Q4                              KJ5
K97                             A62

Správna odpoveď:
1. Máte uhrať 10 zdvihov v srdcovom záväzku (srdcia sú tromfy).

2. V srdciach máte 5 RZ. Tým, že obidvja súperi dodali srdce do tretieho zdvihu už viete, že srdcia sú delene 2:1, a teda sa rozpadnú do vášho esa a kráľa. V trefoch máte 2 RZ, teda spolu máte 7 RZ.

 3. Máte 2 SZ v pikoch (tretí pik je pokrytý tromfom), 1 SZ v kárach (ostatné sú pokryté figúrami) a 1 PSZ v        trefoch (ostatné trefy sú pokryté figúrami). Spolu teda máte 4 SZ a budete musieť tento počet znížiť, ak chcete splniť svoj záväzok. Najjednoduchšia cesta je odhodenie malého trefa z ruky na tretie vypracované káro zo stola. Potom už v trefoch nebudete mať SZ.

4. V kárach viete urobiť 2 zdvihy, po vyrazení esa. Jeden pik viete rafnúť na stole a už máte 10 zdvihov. 

5. Delenie kár 7:1 s esom v dlhej ruke, ak ich rozohráte pred dotromfovaním. Bude dobré sa zamyslieť aj nad tým, že aj delenie kár 6:2 môže narobiť problémy, ak šieste eso bude u Juhu, Severu necháte tromfovú dámu (nedotromfujete) a rozohráte kára. (Porozmýšľajte ako!)

Plán: Po zdvihu A stiahnite aj K, potom pokračujte s vypracovaním kár. Nezbudnite na raf jedného pika. Rafnutím tretieho pika získate desiatý zdvih.

23. Súper pred vami otvoril licitáciu hláškou 1 a, po vašom pase, jeho partner zalicitoval 4, ktoré boli prepasované. Vy ste na štarte. Ktorú kartu vynesiete z listu?

AKQ7
7
J93
J10954

Správna odpoveď:
K. Ak máte sekvenciu troch honérov, väčšinou bude dobrý výnos z tejto sekvencie. Teraz máte sekvenciu troch kariet v dvoch farbách -  v takom prípade vyneste zo sekveencie, ktorá má väčšie šance na úspech. V tomto prípade to bude piková farba. Z kombinácie AKQ sa má vyniesť kráľ.

24. Súper pred vami otvoril licitáciu hláškou 1 a, po vašom pase, jeho partner zalicitoval 4, ktoré boli prepasované. Vy ste na štarte. Ktorú kartu vynesiete z listu?

Q9753
K102
96
742

Správna odpoveď:
 9 (5) Pravdepodobne budete mať zdvih na K. Ak chcete záväzok poraziť, bude musieť partner zdvihnúť ešte ďalšie 3 zdvihy. Iná možnosť je, že vám sa podarí chytiť ešte jeden zdvih na prebitok v kárach, ak má partner eso a počká s ním do druhého kola. Spomínate si, čo ohrozovalo váš záväzok, keď ste vy zohrávali? Ani výnos 5 nemusí byť zlý, ak natrafí u partnera napr. na K. Keď ste sa rozhodli pre nejakú farbu, dodržujte konvencie, ktoré boli vysvetlené v lekcii. (Z dubla vyššou, z 5-listu štvrtou najvyššou podľa pravidla 11.) V tejto lekcii sa hovorilo len o voľbe správnej karty výnosu, keď ste sa už rozhodli pre výnos z určitej farby. V teste sú výnosy komentované aj z hľadiska voľby farby výnosu, takže je tak trochu aj lekcia.

25.Súper pred vami otvoril licitáciu hláškou 1 a, po vašom pase, jeho partner zalicitoval 4, ktoré boli prepasované. Vy ste na štarte. Ktorú kartu vynesiete z listu?

KJ9
53
A8754
KQ7

Správna odpoveď:
K. Ak máte možnosť voliť medzi sekvenciou dvoch alebo troch figúr,  dajte prednosť výnosu zo sekvencie.Držíte všetky farby (okrem tromfov) a pravdepodobne urobíte aspoň 1 zdvih vo všetkých bočných farbách. Jeden zdvih by mal priniesť partner (napr. J), alebo vy urobíte v pikoch 2 zdvihy (keď ich nerozhráte vy sám).

26.Súper pred vami otvoril licitáciu hláškou 1 a, po vašom pase, jeho partner zalicitoval 1. Nato súper pred vami zalicitoval 1 a jeho partner zvýšil na 2. Potom nastúpili 3 pasy. Vy ste na štarte. Ktorú kartu vynesiete z listu?

QJ10
A82
8754
KJ7

Správna odpoveď:
Q. Otvárajúci má pikový 4-list a minimálne trefový 3-list. Odpovedajúci má aspoň 4-list káro a 4-list pik. Súper bude mať rafové možnosti na ruka aj na stole. Pokuste sa znížiť tieto možnosti vynesením tromfa. Všimnite si, že týmto výnosom nič nezadáte (skôr si vypracujete zdvih pre seba). Vaše figúry použijete, keď súper začne rozohrávať svoje farby.

27.Súper pred vami otvoril licitáciu hláškou 1 a, po vašom pase, jeho partner zalicitoval 1BT. Nato súper pred vami zalicitoval 2 a prišli 3 pasy. Vy ste na štarte. Ktorú kartu vynesiete z listu?

KJ95
K92
A84
765

Správna odpoveď:
2. "Počúvali" ste dražbu? Hlavný hráč má 5-list pikový a aspoň 4-list srdcový. Jeho partner mal možnosť voliť medzi pikovým a srdcovým záväzkom. On si zvolil srdcový, lebo má lepšiu podporu, ako pre pikový záväzok. Inými slovami na stôl prídu krátke piky a aspoň trojlistá podpora v srdciah. Ak nezahráte tromf, vaše pikové figúry budú prebité na stole. Tromfovým výnosom od tretieho kráľa veľa neriskujete ani v tejto farbe. Ak je kráľ za esom, pravdepodobne zdvihne. Keď sa objaví stôl, prispôsobíte obranu tomu, čo vidíte. Ale pri štarte musíte vychádzať z tých informácií, ktoré ste sa dozvedeli z dražby súperov. Tromfový štart je obyčajne najlepší v prípadoch, keď súperi mohli odsúhlasiť dve farby a oni si vybrali jednu z týchto farieb.

28.Súper pred vami otvoril licitáciu hláškou 1 a po vašom pase jeho partner zvýšil na 2. Nato  prišli 3 pasy. Vy ste na štarte. Ktorú kartu vynesiete z listu?
976
A1073
K73
J94

Správna odpoveď:
3. Od esa štartovať malou kartou sa nevypláca. Vyštartovať esom môže znamenať povýšenie nižších figúr súperovi. Od trefového buba bude výnos málo atraktívny, lebo šanca na vypracovanie zdvihu je malá - v tromfovej hre dosť často zadáva výnos od buba zdvih. Ostáva kárová alebo piková farba. Súper zvýšením pikov na 2 nič, okrem trojlistého fitu nesľúbil. Ak bude treba hrať tromf, možno bude stačiť začať po tom, keď sa dostanete vy alebo váš partner na zdvih. Zatiaľ nie je dôvod na tromfovanie zo strany obráncov. Najprírodzenejšie je pokúsiť sa vypracovať si zdvih bokom. Ak máte kráľa vo farbe, ktorá nie je príliš dlhá, šanca, že zadáte zdvih je malá. Pritom je pomerne veľká šanca, že si vypracujete v tejto farbe zdvih.

29. Súper za vami otvoril licitáciu hláškou 1 a po pase vášho partnera, odpovedal súper pred vami 1. Jeho partner zvýšil na 2. Nato  prišli 3 pasy. Vy ste na štarte. Ktorú kartu vynesiete z listu?
872
J63
KQ43
65

Správna odpoveď:
6. Vypracovávať si zdvih v dlhej farbe súpera, obyčajne pomáha súperovi. Neatraktívnosť štartu od buba už bola popísaná vyššie. Najperspektívnejšie vypadá výnos z dubla dúfajúc, že vám partner poskytne raf na vaše malé tromfy. Z dubla sa nesie väčšia.

30. Súper pred vami otvoril licitáciu hláškou 1 a po vašom pase, súper za vami dražil 1. Otvárajúci dražil 1 a jeho partner skorigoval na 2. Potom už všetci pasovali. Vy ste na štarte. Ktorú kartu vynesiete z listu?
Q1093
KJ6
843
Q62

Správna odpoveď:
4. Prípad, ktorý už bol popísaný vyššie. Súperi mali možnosť si vybrať  dokonca  z troch farieb, z ktorých si vybrali jednu. Mohli tiež hrať beztromfový záväzok, ale oni si zvolili tromfový, hoci o stupeň vyššie. Určite budú chcieť separátne realizovať svoje tromfy. V tomto prípade bude pravdepodobne správne pokračovať tromfom aj po tom, keď sa dostanente opäť na zdvih.

Koniec testu.