Test z lekcie 1.

Otestujte si svoje vedomosti zo základov otvorení jedným vo farbe a následnej dražby. Ani teraz vás nikto kontrolovať nebude - buďte teda prísný sám na seba. Ak zistíte, že v niektorej oblasti nie ste si celkom istý, neľutujte námahu a prečítajte si daný úsek ešte raz. Dobre zvládnutý test bude vtedy, keď všetky vaše odpovede budú správne. Keď ste hotový s odpoveďou, kliknite na "Správnu odpoveď" a objaví sa vám skutočne správna odpoveď. Zároveň sa ukáže ďalšia otázka a takto môžete pokračovať až do konca testu. Príjemnú zábavu!

1. Ako sa nazýva, keď máme v jednej farbe 0, 1, 2 alebo 5 kariet.?

Správna odpoveď:
Postupne: šikan, singl, dubl a päťlist.

2. Aká je pravidelná rozloha?

Správna odpoveď:
Pri pravidelnej rozlohe nesmie byť v liste singl, ani šikan a maximálne 1 päťlist. Teda sú to (obecné) rozlohy: 4333, 4432 a 5332

3. Čo sa rozumie pod obecným typom rozlohy?

Správna odpoveď:
Popísanie počtu kariet v jednotlivých farbách od najväčšieho počtu po najmenší, pomocou 4 číslíc.

4. Čo sa rozumie pod špecifickým typom rozlohy?

Správna odpoveď:
Popísanie počtu kariet v jednotlivých farbách od najvyššej farby po najnižšiu, pomocou 4 číslíc.


5. Ako otvoríte list?

KQ3
AJ1087
QJ5
76

Správna odpoveď:

1. Máte 14 KB a 5-list srdce.

6. Ako otvoríte list?

KJ83
AQ102
QJ5
76

Správna odpoveď:
1. Máte 13 FB a nemáte žiaden 5-list, ani len 3-list tref, ale musíte nejako otvoriť. 

7. Ako otvoríte list?

1093
AK
QJ53
9832

Správna odpoveď:
Pas. Máte 10 FB - list je nevhodný na otvorenie.

8. Váš partner otvoril licitáciu hláškou 1. Čo zalicitujete s kartou?

1093
K7
QJ53
9832

Správna odpoveď:
2. Máte 6 FB a trojlistý fit.

9. Váš partner otvoril licitáciu hláškou 1. Čo zalicitujete s kartou?

32
KQ10954
Q75
98

Správna odpoveď:
1BT. Máte 7 FB a 9 KB. Vašou bariérou je 1BT, preto nemôžete v tejto chvíli ukázať svoju peknú srdcovú farbu.

10. Váš partner otvoril licitáciu hláškou 1. Čo zalicitujete s kartou?

A2
Q964
Q752
987

Správna odpoveď:
1. Máte 8 FB a nemáte 5-list. 4-listy sa licitujú od spodu.

11. Váš partner otvoril licitáciu hláškou 1. Čo zalicitujete s kartou?

K32
QJ4
Q72
J987

Správna odpoveď:
1BT. Máte 9 FB a nemáte žiaden 4-list, ktorý by ste mohli na prvom stupni zalicitovať. Nemáte ani 5 kariet v trefoch, aby ste mohli zvýšiť trefy.

12. Váš partner otvoril licitáciu hláškou 1. Čo zalicitujete s kartou?

J1087
K5
Q7
QJ987

Správna odpoveď:
1. Máte 10 KB a máte aj dostatočnú podporu pre trefy. Pred zvýšením trefov, treba sa pokúsiť uzhodnúť drahú farbu.

13. Váš partner otvoril licitáciu hláškou 1. Čo zalicitujete s kartou?

1087
K52
Q7
QJ987

Správna odpoveď:
1BT. Máte 8 FB (9 KB), nemáte štvorlist ani v jednej z vyššých farieb a nesmiete prekročiť bariéru 1BT.

14. Otvorili ste licitáciu hláškou 1 a váš partner zvýšil na 2. Čo zalicitujete v druhom kole dražby s kartou? 

KQ105
AK652
32
74

Správna odpoveď:
Pas. Váš partner oznámil, že má aspoň 3 karty v srdciach. Najlepší záväzok už bol najdený.

15. Otvorili ste licitáciu hláškou 1 a váš partner zvýšil na 2. Čo zalicitujete v druhom kole dražby s kartou? 

AK1053
32
10
AJ975

Správna odpoveď:
Pas. Váš partner oznámil, že má aspoň 3 karty v pikoch. Najlepší záväzok už bol najdený.

16. Otvorili ste licitáciu hláškou 1 a váš partner dražil 1BT. Čo zalicitujete v druhom kole dražby s kartou? 

KQJ853
73
1098
KQ

Správna odpoveď:
2. So 6-listom v jednej farbe (a tak dobrým zvlášť) bude farebný (tromfový) záväzok lepší od beztromfového.

17. Otvorili ste licitáciu hláškou 1 a váš partner dražil 1BT. Čo zalicitujete v druhom kole dražby s kartou? 

AQJ72
J6
QJ4
Q108

Správna odpoveď:
Pas. Váš partner zaiste nemá 3-list pik. Vy ste o svojom liste povedali všetko v prvom kole dražby.

18. Váš partner otvoril licitáciu hláškou 1 a vy ste dražili 1BT. Váš partner potom dražil 2. Čo zalicitujete v druhom kole dražby s kartou? 

J7
K973
A654
972

Správna odpoveď:
2. Táto korekcia sa robí s dublom v prvej farbe otvárajúceho. On vie, že nemáte 3 piky, lebo ste nezvýšili piky v prvom kole.

19. Váš partner otvoril licitáciu hláškou 1 a vy ste dražili 1BT. Váš partner potom dražil 2. Čo zalicitujete v druhom kole dražby s kartou? 

3
KQ10973
K63
1093

Správna odpoveď:
2. Máte pekný srdcový 6-list, ktorý ste v prvom kole dražby nemohli ukázať, lebo by ste boli prekročili bariéru. Teraz prišla vaša príležitosť.

20. Váš partner otvoril licitáciu hláškou 1 a vy ste dražili 1BT. Váš partner potom dražil 2. Čo zalicitujete v druhom kole dražby s kartou? 

752
10
K6
AJ98632

Správna odpoveď:
3. Nemôžete podporiť ani jednu farbu otvárajúceho. Našťastie máte pekný trefový 7-list, ktorý teraz môžete zalicitovať na treťom stupni. Po uvedenej dražbe nemáte už v tomto kole žiadnu bariéru.

21. Váš partner otvoril licitáciu hláškou 1 a vy ste dražili 1. Váš partner potom dražil 1. Čo zalicitujete v druhom kole dražby s kartou? 

J854
109
KJ96
A32

Správna odpoveď:
1. Máte 9 FB a váš partner ešte nevylúčil držanie 4-listu pikového (napr. s listom K865-AQ92-43-A32). Štvrtá farba na prvom stupni nemá konvenčný význam.

22. Váš partner otvoril licitáciu hláškou 1 a vy ste dražili 1. Váš partner potom dražil 1. Čo zalicitujete v druhom kole dražby s kartou? 

J94
72
K9632
Q95

Správna odpoveď:
Pas. Máte len 6 FB, slabý 5-list kárový nemôžete opakovať, odsúhlasenie trefov, keď otvárajúci môže mať len trojlist, tiež nebude dobrý biznis. Otvárajúceho rebid 1 neforsuje, preto nie dôvod na zbytočné riskovanie tlačením dražby vyššie.

23. Váš partner otvoril licitáciu hláškou 1 a vy ste dražili 1. Váš partner potom dražil 1. Čo zalicitujete v druhom kole dražby s kartou? 

J942
7
K9632
Q95

Správna odpoveď:
2. Tento príklad je opakovaním príkladu z bodu 22, ale namiesto 2 máte teraz 2. Napriek rovnakému minimu sily listu, plnohodnotný pikový fit odôvodňuje zvýšenie farby.

24. Váš partner otvoril licitáciu hláškou 1 a vy ste dražili 1. Váš partner potom dražil 2. Čo zalicitujete v druhom kole dražby s kartou? 

Q9753
K1062
96
Q2

Správna odpoveď:
2. Aj keď otvorenie 1 sľubuje len 4-list káro (možno len 3-list), po zalicitovaní 2 už musí mať aspoň 5-list káro. Vy nemôžete licitovať 2, lebo srdcia predstavujú 4. farbu. Takáto korekcia s dublom predstavuje dosť často posledný hrateľný záväzok a dobre popisuje problémy odpovedajúceho.

25. Váš partner otvoril licitáciu hláškou 1 a vy ste dražili 1. Váš partner potom dražil 2. Čo zalicitujete v druhom kole dražby s kartou? 

AQ9753
K53
8
762

Správna odpoveď:
2. Máte pekný drahý 6-list a nemáte podporu pre farbu otvárajúceho.

26. Váš partner otvoril licitáciu hláškou 1 a vy ste dražili 1. Váš partner potom dražil 2. Čo zalicitujete v druhom kole dražby s kartou? 

AQ973
K1053
8
762

Správna odpoveď:
2. Tým, že otvárajúci licitoval len jednu farbu, umožnil vám ukázať váš srdcový 4-list, nakoľko je pod vašou bariérou (2) a je treťou ukázanou farbou. Všimnite si, že otvárajúci nemohol ukázať svoj srdcový 4-list, nakoľko srdcová farba bola za jeho bariérou v druhom kole dražby (2 po otv.1).

27. Váš partner otvoril licitáciu hláškou 1 a vy ste dražili 1. Váš partner potom dražil 1BT. Čo zalicitujete v druhom kole dražby s kartou? 

J1087
K5
Q7
QJ987

Správna odpoveď:
2/(pas). Je to rozdanie z bodu 12. Teraz prišiel váš čas, aby ste ukázali trefovú podporu. Zistili ste, že nemáte pikový fit, ale máte dobrý trefový fit od začiatku. S týmto rozdaním však môžete aj pasovať 1BT, lebo máte v krátkych farbách nejaké figúry a trefová farba vyprodukuje pravdepodobne 4 až 5 zdvihov aj v BT záväzku. 

28. Otvorili ste dražbu hláškou 1, váš partner dražil 1, Vy ste opakovali kára hláškou 2  a váš partner dražil 2. Čo zalicitujete s listom?
K9
10
AQJ9853
765

Správna odpoveď:
2(3). Partner ukázal aspoň 5-list pik a aspoň 4-list srdce. Pikový záväzok je vcelku hrateľný. Ale ak hráte proti dobrým hráčom, potom určite príde štart (otvárací výnos) pikový a partnerové srdcia a trefy budú obnažené. V takom prípade, bude lepšie hrať záväzok 3, ktoré sú štatisticky bezpečnejšie.

29. Otvorili ste dražbu hláškou 1, váš partner dražil 1, Vy ste ukázali svoj 4-list srdcový hláškou 1  a váš partner dražil 1. Čo zalicitujete s listom?
-
AKJ6
K543
QJ652

Správna odpoveď:
2(1BT). So šikanom v jednej farbe býva farebný (tromfový) záväzok bezpečnejší. Okrem toho hláška 2 veľmi dobre popisuje váš list. Ak máte 4-list káro, musíte mať minimálne 5-list tref, keďže ste neotvorili 1, ale 1. Alternatívny záväzok by mohol byť 1BT, vzhľadom na 4-list pik u partnera, ale táto hláška je menej popisná a záväzok nesie v sebe určité riziká. Partner nemusí mať dobré piky. Rozhodnutie musíte urobiť vy.

30. Otvorili ste dražbu hláškou 1, váš partner dražil 1, Vy ste ukázali svoj 4-list srdcový hláškou 1  a váš partner dražil 1. Čo zalicitujete s listom?
-
KJ62
A84
KQJ652

Správna odpoveď:
2(1BT). S takým 6-listom tref, bude farebný záväzok lákavejší, než BT. Ale ak partner dokáže zachytiť útok súperov do pikov, môže vám trefová farba vyprodukovať dosť zdvihov na splnenie BT záväzku aj s nadzdvihmi, ktoré vám prinesú body, ktoré v trefovom záväzku nemôžete získať. V bridžovej dražbe, zohrávke aj obrane budete dosť často postavený pred problém, aby ste sa rozhodli medzi istotou a menším bodovým ziskom na jednej strane a na druhej strane s možnosťou získať pomerne veľký počet bodov, ak zároveň podstúpite určité riziko. Prax a vyspelá dražobná a herná technika vám pomôžu v kritických sutuáciách rozhodnúť sa správne. 

Koniec testu.