Zamedzenie blokovania.

 

            Vyzbrojený vedomosťami o zohrávke tromfových záväzkov, ktoré už boli overené praktickými skúsenosťami, chystáte sa stráviť piatkový večer v bridžovom klube. Radosť z konca pracovného týždňa a z očakávaných zaujímavých zážitkov pri bridžovom stole, nemôže vám pokaziť ani skutočnosť, že je piatok trinásteho. Cestou do klubu si ešte v duchu opakujete, ako si budete vyrábať potrebné zdvihy, a načo bude treba pritom dávať pozor. Už ste si dobre osvojili, že na nižšie honéry je možné si vypracovať zdvihy vyrazením vyšších honérov súperov, ale treba dávať pozor, aby súper, pri nepriaznivej rozlohe, „nezneužil“ tromfy vo vlastný prospech, preto pri prvej vhodnej príležitosti treba súperov odtromfovať. Ak môžete separátne použiť tromfy, môžu tieto vyprodukovať ďalšie potrebné zdvihy. Spokojný so svojimi vedomosťami sebavedome sadáte k stolu na pozíciu Juhu.

 Prvé dve rozdania zohrával súper a svoje záväzky splnil. Vy ste rozdali tretie rozdanie a po usporiadaní kariet vidíte, že držíte nasledovný list:

ªJ54               

©A63

¨A976

§A85

Máte 13 FB a v liste nemáte žiaden 5-list, ale máte kárový 4-list.Otvoríte 1¨, súper pasuje a partner licituje 1ª. Po pase súpera dražíte 1BT tak, ako ste už zvyknutý. Nasledujú 3 pasy a už vidíte súperov výnos, ©4, na stole. Partner vykladá stôl:

ªKQ83

©K86

¨832

§1064

Pre lepšiu orientáciu ešte raz aj vaše karty tak, ako ich vidíte:

 

ªJ54               

©A63

¨A976

§A85

Už ovládate naspamäť všetkých 5 otázok, na ktoré máte dať odpoveď, tak sa hneď pustíte do odpovedí:

1)      Vaša úloha spočíva v uhratí 7 zdvihov bez pomoci tromfov.

2)      V srdciach máte 2RZ, v kárach a trefoch po jednom RZ. Spolu 4 isté zdvihy. Budete musieť si vypracovať 3 zdvihy.

3)      Počítanie stratových zdvihov v BT záväzku nie je tak dôležité, ako v tromfovom záväzku. Ak vám súper vyrazí vašu zádrž (obyčajne vysokú figúru) v niektorej farbe, neviete s určitosťou povedať, že koľko zdvihov bude súper schopný v tejto farbe odtiahnúť. Tu nemáte tromfy, aby ho zastavili v odťahovaní uvoľnených zdvihov. V niektorých rozdaniach však môžu zohrať veľkú dôležitosť rýchle stratové zdvihy (RSZ). Vy však máte len 1 RSZ v pikoch, teda tu problémy nie sú.

4)      V pikoch máte v spoločných rukách KQJ, z ktorých jednu figúru použijete na vyrazenie esa súperov a budete môcť odohrať 2 zdvihy v tejto farbe. Tým budete mať 6 zdvihov – málo. Na získanie týchto 6 zdvihov použijete všetky vaše figúry. Kde zobrať 7. zdvih? Ak chcete splniť záväzok, musíte urobiť zdvih na niektorú malú kartu. Ako to vlastne bolo uvedené pri určovaní rozlohových bodov? Na malé karty je možné urobiť zdvihy, ak do predchádzajúcich zdvihov padnú všetky karty súperov. Máte takú farbu, v ktorej by ste všetky karty súperov mohli stiahnúť a vám ostala ešte jedna malá karta? Musí to byť farba, v ktorej pri priaznivom delení kariet u súperov, zostane vám aspoň jedna karta, keď už súperi nemajú žiadnu. Pre tieto účely najlepšie vyhovuje piková farba. Ak súperi budú mať piky delené 3:3 (majú spolu 6 pikov), váš štvrtý pik sa povýši na zdvih. Plán je teda jasný. Odohrávaním pikových figúr, nielenže si vypracovávate pre seba 2 zdvihy na figúry, ale dúfate, že sa povýši malý pik na stole na zdvih. Inú cestu na splnenie záväzku nemáte.

5)      Tromfy nie sú. Pri odohrávaní pikových figúr vám nebezpečie rafu súperov nehrozí. Iné nebezpečie v tejto chvíli nevidíte.

Vaša hra: Zo stola pridáte ©6, zadák kladie ©J a vy zdvihnete na ©A. Vynesiete ª4, predák dáva ª2, zo stola dáte ªK a  zadák dáva ª6. Získali ste zdvih. Pokračujete ªQ, zadák dáva ª7, z ruky ª5, predák berie zdvih ªA a vynáša ©Q. Bijete na stole ©K, zadák pridáva ©5 a z ruky pridáte ©3. Pokračujete ª3 zo stola. Zadák pridáva ª10, z ruky dáte ªJ a predák pridáva ª9. Piky sú u súperov priaznivo delené a rozpadli sa. Váš malý pik na stole môže urobiť zdvih, ale..... neurobí. Neviete odohrať malý pik na stole. Kde sa stala chyba? Vaši súperi, potešení nečakane dobrým výsledkom, vám to ochotne vysvetlia. Problém je v tom, že po odohratí dvoch pikových figúr na stole, pikový bub na ruke blokuje túto farbu a do stola už nemáte vstup, aby ste mohli vypracovaný zdvih odohrať. Odohrávanie pikových figúr ste mali začať od ªJ. Keby ste aspoň v druhom pikovom zdvihu boli zahrali malý pik zo stola do buba na ruke, boli by ste mali situáciu pod kontrolou. Dobre si to zapamätajte!  Aby ste si lepšie pamätali spôsob, ako zamedziť zablokovaniu farby, zhrnieme to do pravidla, ktoré v 5. otázke nabudúce vždy otestujete. Toto pravidlo platí pre beztromfové aj tromfové záväzky.

Pravidlo:

Keď vypracovávate zdvihy vo farbe, v ktorej máte figúry v oboch rukách, odohrajte najprv figúry v tej ruke, kde je farba kratšia.

 

Každým rozdaním sa hráči zdokonaľujú. Ešte niekoľko rozdaní ste sa vracali v myšlienkach k nevydarenému rozdaniu, ale už ste presvedčený, že takú chybu neurobíte. Vaše presvedčenie môžete hneď vyskúšať, lebo vás čaká ďalšie rozdanie. Dražba:

J          Z                   V_

1§       pas       1©       pas

1BT     pas       pas       pas

Západ vynáša ª5 a partner vyložil stôl:

ª1076

©AK52

¨J97

§653

 

Váš list:

ªK84

©Q43

¨A54

§A1092.

Rýchle prechádzate očami po kartách, ktoré máte k dispozícii v ruke aj na stole a pripravujete plán zohrávky, pričom odpovedáte na naučené otázky.

1)      Vaša úloha je splniť 7 zdvihov bez pomoci tromfov.

2)      V trefoch a v kárach máte po jednom istom zdvihu. V srdciach máte 3 RZ. Po pikovom výnose budete mať aj jeden zdvih v pikoch, bez ohľadu, či zadák pridá eso, alebo menšiu kartu. Spolu teda máte 6 zdvihov. Chýba vám 1 zdvih.

3)      Zo štartu budete mať vyrazenú jedinú zádrž v pikoch – buď v prvom alebo v druhom kole. Teda budete mať 3 alebo viac RSZ, ktoré súper môže odohrať hneď, ako sa dostane na zdvih.

4)      6 zdvihov viete urobiť na figúry, ale potom vám už nezostane prakticky žiadna figúra. Opäť musíte urobiť zdvih na malú kartu, ak chcete svoj záväzok splniť. Tentokrát najlepšie šance núka srdcová farba.

5)      Musíte dávať pozor, aby sa farba nezablokovala, teda začnete odohrávať srdcové figúry z kratšej ruky.

V tomto prípade po zdvihnutí na ªK, odohráte ©Q a pokračujete ďalšími dvoma kolami sŕdc, odohrávaním ©A a ©K. Ak súperi pridali srdcia do všetkých srdcových zdvihov, vaše srdce na stole je veľké a nemáte nijaký problém s jeho odohraním, nakoľko budete vynášať zo stola. Dobre ste si zapamätali pravidlo. Prinieslo vám úspech a ste rozhodnutý ho aplikovať aj v ďalších rozdaniach.

      Bol to predsa len príjemný a zaujímavý večer, piatok trinásteho.