Test z lekcie 3.

Otestujte si svoje vedomosti z lekcie 3. Ani teraz vás nikto kontrolovať nebude - buďte teda prísný sám na seba. Ak zistíte, že v niektorej oblasti nie ste si celkom istý, neľutujte námahu a prečítajte si daný úsek ešte raz. Dobre zvládnutý test bude vtedy, keď všetky vaše odpovede budú správne. Keď ste hotový s odpoveďou, kliknite na "Správnu odpoveď" a porovnajte s ňou svoju odpoveď. Zároveň sa ukáže ďalšia otázka a takto môžete pokračovať až do konca testu. Príjemnú zábavu!

1. Ako otvoríte nasledovný list?

K75
AQ1087
KQ3
J10

Správna odpoveď:
1BT. Máte 15 FB a pravidelnú rozlohu. Srdcový 5-list vás nemusí vyrušovať.

2. Ako otvoríte nasledovný list?

AQ5
KJ7
Q32
J1063

Správna odpoveď:
1. Máte 13 FB a 4-list . Nie je o čom premýšľať. 

3. Ako otvoríte nasledovný list?

Q5
AK
K9843
AJ102

Správna odpoveď:
1. Nemáte pravidelnú rozlohu, teda otvoríte v najdlhšej farbe.

4. Ako otvoríte nasledovný list?

Q95
K87
K943
QJ2

Správna odpoveď:
Pas. Nemáte 12 FB (ani 12 KB), teda nemáte list, s ktorým by ste mohli otvoriť. 

 5. Ako otvoríte nasledovný list?

AK5
KQ87
K93
Q92

Správna odpoveď:

1BT. Máte 17 FB - list je "šitý" pre toto otvorenie. 

6. Váš partner otvoril licitáciu hláškou 1BT. Čo zalicitujete s listom?

105
987532
93
542

Správna odpoveď:

2. Váš úmysel je pasovať povinný rebid 2 otvárajúceho. Nikdy nepasujte otvorenie 1BT, ak máte drahý 5+-list a ste úplne slabý. Lepšie sa bude hrať záväzok farebný. 

7. Váš partner otvoril licitáciu hláškou 1BT. Čo zalicitujete s listom?

10965
9832
J10953
-

Správna odpoveď:
2. Máte bezcenný list, ale môžete pasovať každú odpoveď otvárajúceho. Ak zalicituje 2 alebo 2, podarilo sa vám nájsť ideálny záväzok, lebo máte 8 tromfov. Ak otvárajúci odpovie 2 (nemá drahý 4-list), pravdepodobne bude mať aspoň 3 alebo 4 kára a znovu ste v ideálnom záväzku. Ani v prípade, že v tomto poslednom prípade, otvárajúci bude mať len dubl káro, nebude záväzok 2 horší, ako 1BT. Po otvorení 1BT partnerom, keď máte bezcenný list, ujdite do farebného záväzku vždy, keď je to rozumné. 

8. Váš partner otvoril licitáciu hláškou 1BT. Čo zalicitujete s listom?

Q9653
109832
J
Q7

Správna odpoveď:
2 (2). Máte dva 5-listy a obidva sú vhodné pre hru. S tak slabým listom nemôžete ukázať obidve farby. Musíte sa rozhodnúť pre jednu. Piková farba je o niečo silnejšia, preto transfer na piky má prednosť pred transferom na srdcia. Ale keď sa rozhodnete pre srdcový záväzok, aj ten je hrateľný,  a keď otvárajúci bude mať lepšie srdcia, ako piky - budete úspešný. 

9. Váš partner otvoril licitáciu hláškou 1BT. Čo zalicitujete s listom?

963
J1032
432
1075

Správna odpoveď:
Pas. Váš partner asi nesplní záväzok 1BT, ale nemáte na výber.

10. Váš partner otvoril licitáciu hláškou 1BT. Čo zalicitujete s listom?

J
743
1032
QJ10853

Správna odpoveď:
2. (Jacoby-transfer na lacné farby) Po povinnej hláške 3 otvárajúceho, pasujete. S tak slabým listom a pomerne pekným trefovým 6-listom, bude farebná hra bezpečnejšia. Ak by ste mali len 5-list trefový a pravidelnú rozlohu, museli by ste pasovať 1BT podobne, ako s listom v otázke 9 vyššie. 

11. Váš partner otvoril licitáciu hláškou 1BT. Čo zalicitujete s listom?

Q1064
742
KJ7
872

Správna odpoveď:
Pas. Máte 6FB a spolu na linke od 21 do 23 FB. Gém na linke nemáte a s obidvoma pravidelnými rozlohami ste v ideálnom záväzku. 

12. Váš partner otvoril licitáciu hláškou 1BT. Čo zalicitujete s listom?

Q63
QJ9
KJ7
10976

Správna odpoveď:
2BT. Ak je otvárajúci maximálny, máte na linke 26 FB a beztromfový gém má veľkú šancu. Dajte otvárajúcemu príležitosť, aby sa vyjadril, či je minimálny (15) alebo maximálny (17).

13. Váš partner otvoril licitáciu hláškou 1BT. Čo zalicitujete s listom?

75
KJ976
KJ10
986

Správna odpoveď:
2 s úmyslom dražiť 2BT po povinných 2 otvárajúceho.Máte len 8 FB, ale pekná srdcová farba môže produkovať zdvihy v BT aj v srdcovom záväzku a gém môže mať výborné šance. Keby otvárajúci, namiesto povinných 2 dražil  3, bez váhania dražíte 4

14. Váš partner otvoril licitáciu hláškou 1BT. Čo zalicitujete s listom?

A1063
J752
KJ8
96

Správna odpoveď:
2. (Stayman) Máte 9 bodov, teda chcete invitovať do gému, ale zatiaľ neviete povedať, či do beztromfového, alebo do drahého gému. Ak najdete u partnera drahý 4-list, bude záväzok v drahej farbe (čiastočný záväzok aj gém) lepším záväzkom, ako beztromfový. Preto pred invitom musíte zistiť počet kariet v drahých farbách u otvárajúceho. 

15. Váš partner otvoril licitáciu hláškou 1BT. Čo zalicitujete s listom? 

K10953
J1073
108
A5

Správna odpoveď:
2. Rozlohu 5+4 v drahých farbách dražíte vždy Staymanom, ak máte aspoň invitujúci list. Teraz ten váš list stojí za invit. Ak otvárajúci odpovie hláškou 2 alebo 2, váš rebid bude 2. Ak odpovie 2, váš rebid bude 3

16. Váš partner otvoril licitáciu hláškou 1BT. Čo zalicitujete s listom? 

A2
1093
63
KQ10743

Správna odpoveď:
3 (3BT). S dobrým lacným 6-listom invitujete skokom na tretí stupeň vo svojej lacnej farbe. Ak máte radi dobrodružstvá, môžete hneď zalicitovať beztromfový gém a dúfať, že otvárajúci donesie tie správne karty, alebo obráncovia nenajdú správnu obranu a gém sa splní. Na trefový gém ani nepomýšľajte. Nemáte dostatočnú silu na záväzok na piatom stupni. 

17. Váš partner otvoril licitáciu hláškou 1BT. Čo zalicitujete s listom? 

7
542
K974
AJ1087

Správna odpoveď:
2BT. Máte 8FB, ale dlžku máte len v lacných farbách. Lacný gém nie je pravdepodbný, kým záväzok 3BT môže byť uhratý. Pozvyte otvárajúceho do tohto gému a neprezrádzajte svoju rozlohu obráncom. 

18. Váš partner otvoril licitáciu hláškou 1BT. Čo zalicitujete s listom? 

AK2
K53
A1064
875

Správna odpoveď:
3BT. Hláška je taká jednoznačná, nie je čo komentovať. 

19. Váš partner otvoril licitáciu hláškou 1BT. Čo zalicitujete s listom? 

AQJ
KQ9
K63
AQJ3

Správna odpoveď:
7BT. Tu nie je o čom premýšľať. List je ako "vyšitý" pre tento dražobný sled.

20. Váš partner otvoril licitáciu hláškou 1BT. Čo zalicitujete s listom? 

AQ3
AQJ875
K65
7

Správna odpoveď:
3. S takým listom sa musíte pokúsiť o slem, aj keď otvárajúci svojim rebidom odmietne vášu slemovú dražbu. Treba si dobre zapamätať, že po otvorení 1BT je skok na tretí stupeň v drahej farbe ukazuje slemový typ listu a forsuje do gému, kým skok v lacnej farbe na tretí stupeň je len invit do gému, ktorý sa dá pasovať.

21. Váš partner otvoril licitáciu hláškou 1BT. Čo zalicitujete s listom? 

AQ3
K65
AQJ875
7

Správna odpoveď:
2. Ak chcete ukázať slemový typ listu v lacnej farbe, musíte začať dražbu Staymanom. V druhom kole dražby, po akomkoľvek rebide otvárajúceho, dražíte 3. Jedine tak môžete vyjadriť slemový list s dobrým lacným 6-listom.

22.Otvorili ste licitáciu hláškou 1BT. Váš partner zalicitoval 3. Čo zalicitujete s listom? 

93
K65
AQJ8
AK96

Správna odpoveď:
4. Máte pekných 17 FB, dobrú podporu (kráľa) v partnerovej farbe, teda musíte prejaviť záujem o slem. Tieto skutočnosti dáte najavo kjúbidom. Najbližšia farba, v ktorej máte kontrolu sú trefy. 

23. Otvorili ste dražbu hláškou 1BT. Váš partner odpovedal 2. Vy ste disciplinovane dražili 2. Partner dražil 3. Čo zalicitujete s kartou? 

AQ7
K8
KJ93
A1074

Správna odpoveď:
3(4). Partner ukázal silný, forsujúci list a minimálne 5 kariet v oboch drahých farbách. Vy máte podporu pre piky, preto chcete hrať pikový záväzok. Hláška 3 je lepšia, ako 4, lebo necháva priestor pre prípadné kjúbidy partnera. Ak na linke odzneje hláška, ktorá forsuje do gému, partner obyčajne draží gém okamžite so slabým listom. So silným listom draží pod úrovňou gému. V tomto prípade máte mimoriadne silný list pre pikový záväzok. 

24. Otvorili ste dražbu hláškou 1BT. Váš partner odpovedal 4BT. Čo zalicitujete s kartou? 

AQ7
K8
KJ93
A1074

Správna odpoveď:
 6BT. Máte úplne maximálny list. Na linke máte aspoň 33 FB - nie je o čom meditovať.

25.Sedíte na Západe a otvorili ste dražbu hláškou 1BT, po čom nasledovali 3 pasy. Súper vyštartoval 4 a partner vyložil stôl. Urobte plán zohrávky (odpovedzte na 5 otázok)! 

A1086                        942
A93      Z            V  
    K65
A87                           632
KQ10                         J876

Správna odpoveď:
1. Máte chytiť 7 zdvihov v BT záväzku.

2. V pikoch a kárach máte po jednom RZ a v srdciach 2 RZ. Spolu máte teda 4 RZ. Budete musieť si vyrobiť 3 zdvihy.

3. Máte len 1 RSZ v trefoch. Nemusíte sa ďalej venovať tejto otázke.

4. Trefová farba je dobre nabitá honérmi (od kráľa až po desiatku) a môže poskytnúť všetky potrebné 3 zdvihy.

5. Problém, ktorý môže vzniknúť zablokovaním farby, je už dobre známy. Treba odohrávať vysoké karty z kratšej ruky, t.j. z vlastnej ruky. Ale je tu jedna záludnosť! Trefová 10 je zrovna tak vysoká karta, ako napr. kráľ. Je možné zahrať v prvom kole trefov aj trefovú desiatku? Jednoznačne nie! Čo by sa stalo? Súper vezme prvé kolo trefov esom a vyrazí vám aj druhú zádrž v srdciach. Teraz budete môcť odohrať K a Q, ale už nikdy sa nedostanete na stôl, aby ste si odohrali J. Trefová desiatka neblokuje túto farbu, preto má čas. Musíte začať odohrávať tie figúry, ktoré môžu zablokovať túto farbu. Ešte je dobré si všimnúť, že je správne zdvihnúť prvý srdcový zdvih esom na ruke. Teraz, keď súper po zdvihnutí trefového esa zmení útok na inú farbu ako srdcovú, zachytíte tento útok esom (v pikoch alebo kárach) a odohráte ostávajúce vysoké trefy na ruke. Potom prejdete do stola srdcovým kráľom a odohráte J. Ak súper po zdvihnutí trefového esa, pokračuje srdcami a vyrazí vám nielen zádrž, ale aj vstup k trefom, budete musieť sa spoľahnúť na delenie trefov 3:3 u súperov a budete musieť nadbyť 10 z ruky J na stole. Len tak budete môcť odohrať trinásty malý tref. V tomto prípade vaša trefová desiatka nie je hodnotnejšia, ako malá karta.

26.Súper pred vami otvoril licitáciu hláškou 1BT a, po vašom pase, jeho partner skočil na 3BT. Čo vynesiete z listu? 

QJ103
A82
87
KJ75

Správna odpoveď:
Q. Máte 2 štvorlisté farby. V pikoch máte 3 honéry a v trefoch len 2. Okrem toho pikové figúry sú v neprerušenom slede, preto je menej pravdepodobné, že zadáte zdvih. Podľa licitácie viete, že súper, ktorý skočil na 3BT, pravdepodobne nemá 4-list drahý, inak by bol dražil Staymana. Keď ste sa rozhodli pre pikovú farbu, vyneste najvyšší z troch súsediacich honérov. 

27.Súper pred vami otvoril licitáciu hláškou 1BT a, po vašom pase, jeho partner skočil na 3BT. Čo vynesiete z listu? 

975
92
9864
Q652

Správna odpoveď:
7. Vy máte len 2 body a súperi sa ani nepokúsili ísť na slem. To znamená, že majú maximálne 30 FB na linke, ale možno len 26. Z toho vyplýva, že váš partner bude mať okolo 9 FB. Snažte sa odhanúť jeho farbu! Keď súper skočil na 3BT, nejavil záujem o drahé farby. Výnos do drahej farby môže byť teda celokm úspešný. V srdciach však máte len 2 karty, preto lepšie bude vyniesť do pikov. Z troch malých kariet nesiete strednú s úmyslom pridať najvyššiu kartu v ďalšom zdvihu (MUD). 

28.Súper pred vami otvoril licitáciu hláškou 1BT a, po vašom pase, jeho partner skočil na 3BT. Čo vynesiete z listu? 
976
AKJ107
K73
94

Správna odpoveď:
A. Ak má Q váš partner, budete môcť stiahnúť 5 srdcových zdvihov. Aj keď nebude mať Q partner, ale bude druhá dáma na stole alebo na ruke hlavného hráča, stále budete môcť stiahnúť 5 zdvihov. Partner do esa buď zahodí dámu, alebo ukáže koľko má kariet v srdciach. 

29. Po dražbe:    J        Z        S        V

                        1BT    pas    2    pas

                        2    pas    3BT    pasy...

Sedíte na Západe. Ktorú kartu vynesiete z listu?
KJ752
J63
KQ43
5

Správna odpoveď:
3. Na stôl príde 5-list pikový, teda hlavný hráč bude chcieť si vypracovať túto farbu. Nebolo by vhodné mu v tom pomáhať, najmä keď viete, že váš partner má singla v tejto farbe.(Hlavný hráč musí mať aspoň dubla v každej farbe a s trojlistom by asi hral 4.) Kárová farba núka dobré šance, ak partner má buba alebo eso v tejto farbe. Vyneste štvrtú zhora!  

30. Váš partner otvoril licitáciu hláškou 1. Súper pred vami zalicitoval 1BT a nastúpili 3 pasy. Ktorú kartu vynesiete z listu?
Q1093
Q3
8643
Q62

Správna odpoveď:
Q. Hlavný hráč bude mať asi dobré zádrže v srdciach, keď po otvorení 1 licitoval 1BT. Napriek tomu nemáte lepší výnos, ako pokúsiť sa vypracovať partnerovi jeho farbu. Vaša piková farba núka sice určité možnosti, ale aj keď sa vám podarí vypracovať si malý pik, nebute ho môcť odohrať, lebo vás súper nepustí na zdvih. Z dubla nesiete vyššiu kartu. 

Koniec testu.