Otvorenie 3BT.

 

Už vieme, že pravidelné rozlohy v presne ohraničenom bodovom rozpätí je možné dobre popísať beztromfovou otváracou hláškou. Pre bodové rozpätie 15-17 FB použijeme otvorenie 1BT, so silou 20-21 FB zase otvoríme 2BT. Zvyšovaním otváracej hlášky sa však znižuje priestor pre pohodlnú dražbu. Preto je namieste otázka, či môžeme pokračovať v tomto trende a použiť aj hlášku 3BT na otvorenie listov s pravidelnou rozlohou. Skúsenosti ukázali, že je to možné urobiť so silou, ktorá postačuje na gém. Do systému bolo zahrnuté otvorenie 3BT pre listy s pravidelnou rozlohou v bodovom rozpätí 25-27 FB. V liste môže byť lacný 5-list a je prípustná aj rozloha 5422 s lacným 5-listom. S drahým 5-listom bude obyčajne lepšie hľadať iné riešenie (otvorenie 2§), ale samotné otvorenie 3BT nevylučuje ani držanie drahého 5-listu.

Otvorenie 3BT je neforsujúce.

Poznámka. Nakoľko je v systéme k dispozícii aj iné vhodné otvorenie pre tieto listy (2§- viď ďalšiu lekciu), mnohí hráči nepoužívajú toto otvorenie vo význame, ako je popísané vyššie. Títo hráči používajú gamblingovú (hazardnú) otváraciu hlášku 3BT, pre listy s dobrým lacným 7-listom. Takéto otvorenie je však nesystémové, a ak ho chcete používať s neznámym partnerom, bude dobré vopred sa na tom dodhonúť.

 

Odpovede partnera

Otvorením 3BT bol vylicitovaný gém, preto pre väčšinu listov partnera bude najvhodnejšia hláška: pas. Uniknúť do lacného záväzku 4§/4¨ nemá zmysel, keď pomerne s dobrou šancou môže byť uhratý gém. Dôvod pre ďalšiu licitáciu poskytuje list, s ktorým je možné nájsť lepší gémový záväzok ako 3BT  a slemové listy.

Vzhľadom na nedostatok dražobného priestoru, musíme sa vzdať mnohých hlášok, ktoré sme mohli použiť po otvorení 1BT a 2BT. K dispozícii máme nasledovné hlášky:

4§=Stayman (konvencia Gerber sa teda nedá použiť)

4¨/4©= Jacoby transfer

4BT= Blackwood (nemôže sa použiť na invit do slemu)

Ostatné hlášky, od piateho stupňa vyššie, majú prírodzený význam a sú pasovateľné. Hlášku 5BT je možné považovať za invit do slemu, ale aj táto hlaška je pasovateľná. Pre nedostatok priestoru je teda dražba veľmi jednoduchá.

V prípade, že odpovedajúci použije konvenciu Stayman za účelom najdenia lepšieho gémového záväzku, musí si byť vedomý, že ak sa nenajde drahá zhoda, bude sa musieť hrať záväzok 4BT, namiesto 3BT. Zvyšovanie úrovne vyžaduje vždy figurovú silu.

Zalicitovanie drahého gému cez Jacoby transfer sa má použiť vždy, keď je nato vhodný list, t.j. odpovedajúci má aspoň 5-list drahý.

Pokračovanie po Staymane aj po transfere je podobné, ako po otvoreniach 1BT a 2BT, preto nevyžadujú ďalší výklad.