Test z lekcie 4.

Otestujte si svoje vedomosti z lekcie 4. Ani teraz vás nikto kontrolovať nebude - buďte teda prísný sám na seba. Ak zistíte, že v niektorej oblasti nie ste si celkom istý, neľutujte námahu a prečítajte si daný úsek ešte raz. Dobre zvládnutý test bude vtedy, keď všetky vaše odpovede budú správne. Keď ste hotový s odpoveďou, kliknite na "Správnu odpoveď" a porovnajte s ňou svoju odpoveď. Zároveň sa ukáže ďalšia otázka a takto môžete pokračovať až do konca testu. Príjemnú zábavu!

1. Ako otvoríte nasledovný list?

AK75
KQ74
AJ
K103

Správna odpoveď:
2BT. Máte 20 FB a pravidelnú rozlohu.

2. Ako otvoríte nasledovný list?

AQJ
KQJ7
A32
J98

Správna odpoveď:
1. Máte 18 FB, paravidelnú rozlohu a 3-list . Tento list nemôžete otvoriť ani 1BT (15-17FB) ani 2BT (20-21FB). 

3. Ako otvoríte nasledovný list?

AQ76
AK
K43
10872

Správna odpoveď:
1BT. Máte pravidelnú rozlohu a 16 FB. Nie je o čom premýšľať.

4. Ako otvoríte nasledovný list?

Q95
K87
K943
QJ2

Správna odpoveď:
Pas. Nemáte 12 FB (ani 12 KB), teda nemáte list, s ktorým by ste mohli otvoriť. 

 5. Ako otvoríte nasledovný list?

AK6
KQ873
K
AJ82

Správna odpoveď:

1. Máte 20 FB (21 KB), ale váš list je nepravidelný. 

6. Váš partner otvoril licitáciu hláškou 2BT. Čo zalicitujete s listom?

J86542
752
9
987

Správna odpoveď:

3. Váš úmysel je pasovať povinný rebid 3 otvárajúceho. Nikdy nepasujte otvorenie 2BT, ak máte drahý 6-list a ste úplne slabý. Lepšie sa bude hrať záväzok farebný. 

7. Váš partner otvoril licitáciu hláškou 2BT. Čo zalicitujete s listom?

10965
9832
J10953
-

Správna odpoveď:
3. Máte bezcenný list, ale môžete pasovať každú odpoveď otvárajúceho. Odchádzanie z otvorenia 2BT s takýmto typom listu už nie je také časté, ako u otvorenia 1BT, ale tento list je ideálny pre túto dražbu. Ak otvárajúci zalicituje 3 alebo 3, podarilo sa vám nájsť ideálny záväzok, lebo máte 8 tromfov. Ak otvárajúci odpovie 3 (nemá drahý 4-list), pravdepodobne bude mať aspoň 3 alebo 4 kára a znovu ste v ideálnom záväzku. Ak v poslednom prípade bude mať otvárajúci len dubl káro, nebude záväzok 3 horší, ako 2BT.

8. Váš partner otvoril licitáciu hláškou 2BT. Čo zalicitujete s listom?

Q9653
109832
J
Q7

Správna odpoveď:
3 s úmyslom dražiť 4 po povinnných 3 . Máte len 5 FB ale dva drahé 5-listy vás oprávňujú k vylicitovaniu gému. Otvárajúci si zvolí drahý gém (pasuje vaše 4 alebo koriguje na 4 ).

9. Váš partner otvoril licitáciu hláškou 2BT. Čo zalicitujete s listom?

963
J1032
432
1075

Správna odpoveď:
Pas. Tu sa nedá vôbec nič robiť. Možno, že váš partner nesplní záväzok 2BT, ale nemáte na výber.

10. Váš partner otvoril licitáciu hláškou 2BT. Čo zalicitujete s listom?

A87
743
1032
J853

Správna odpoveď:
3BT. Máte len 5 FB a nezaujímavú rozlohu, ale aj tak má gém dobré šance. 

11. Váš partner otvoril licitáciu hláškou 2BT. Čo zalicitujete s listom?

Q1064
742
KJ7
872

Správna odpoveď:
3. So 6 FB musíte dražiť gém. S pikovým 4-listom bude dobré skúsiť najdenie pikového fitu. Ak máte pikový fit, budete hrať 4, inak 3BT. 

12. Váš partner otvoril licitáciu hláškou 2BT. Čo zalicitujete s listom?

A65
QJ9
KJ7
10976

Správna odpoveď:
3BT. List je blízko slemu, ale napriek tomu je záväzok 3BT štatisticky lepší. Dodržujte princípy dražby!

13. Váš partner otvoril licitáciu hláškou 2BT. Čo zalicitujete s listom?

75
KJ976
KJ10
986

Správna odpoveď:
3 s úmyslom dražiť 3BT po povinných 3 otvárajúceho. Máte 8 FB, teda musíte dražiť gém. Umožnite otvárajúcemu voľbu medzi 3BT a 4

14. Váš partner otvoril licitáciu hláškou 2BT. Čo zalicitujete s listom?

A1063
J752
KJ8
96

Správna odpoveď:
3. (Stayman) Máte 9 bodov, teda musíte dražiť gém, ale zatiaľ neviete povedať, či BT alebo drahý. Ak najdete u partnera drahý 4-list, bude drahý gém lepším záväzkom, ako beztromfový.

15. Váš partner otvoril licitáciu hláškou 2BT. Čo zalicitujete s listom? 

K10953
J1073
108
A5

Správna odpoveď:
3. Rozlohu 5+4 v drahých farbách dražíte vždy Staymanom, ak máte silu na gém. Ak otvárajúci odpovie hláškou 3 alebo 3, váš rebid bude 3. Ak odpovie 3, váš rebid bude 4

16. Váš partner otvoril licitáciu hláškou 2BT. Čo zalicitujete s listom? 

AK10
KQ3
J63
7642

Správna odpoveď:
6BT. Máte 13 FB a úplne pravidelnú rozlohu, bez drahého 4-listu. Vaša spoločná sila stačí na malý slem. V jasných situáciách nikdy neváhajte a dražte priamočiaro konečný záväzok. 

17. Váš partner otvoril licitáciu hláškou 2BT. Čo zalicitujete s listom? 

KJ10
A54
QJ72
J86

Správna odpoveď:
4BT. Máte 12 FB, teda malý slem je hrateľný, ak otvárajúci má 21 FB. Pozvyte ho do slemu! 

18. Otvorili ste licitáciu hláškou 2BT. Váš partner zalicitoval 3. Čo zalicitujete s listom? 

52
AK2
AQJ4
AK108

Správna odpoveď:
3. Keď partner chce po vás, aby ste licitovali transferovanú farbu, nedívajte sa na vlastnú pikovú výbavu, ale poslúpchnite partnera. Základom dobrej atmosféry medzi partnermi je vzájomná dôvera.

19. Otvorili ste licitáciu hláškou 2BT. Váš partner zalicitoval 3. Čo zalicitujete s listom? 

AQJ
KQ9
K63
AJ72

Správna odpoveď:
3. Nemáte drahý 4-list, teda automaticky dražíte 3

20. Otvorili ste licitáciu hláškou 2BT. Váš partner zalicitoval 4 . Čo zalicitujete s listom? 

AK3
AQ75
KQJ5
104

Správna odpoveď:
4. Partner sa vás pýta na počet vami držaných es (Gerber). Nič iné licitovať nemôžete, len odstupňovane ukázať počet es. S dvoma esami licitujete 4

21. Otvorili ste licitáciu hláškou 2BT. Váš partner zalicitoval 4. Čo zalicitujete s listom? 

AK72
64
AQJ5
AQ7

Správna odpoveď:
PAS. Partner chce hrať gémový záväzok z vlastnej ruky, preto nedražil transferom srdcia. Nemôžete korigovať jeho rozhodnutie.  

22.Otvorili ste licitáciu hláškou 2BT. Váš partner zalicitoval 4BT. Čo zalicitujete s listom? 

A93
K65
AQJ8
AK6

Správna odpoveď:
6BT. Máte na linke dostatočnú silu na slem, tak ho zalicitujte. 

23. Otvorili ste dražbu hláškou 2BT. Váš partner odpovedal 3. Vy ste disciplinovane dražili 3. Partner nato dražil 3BT. Čo zalicitujete s kartou? 

AQ7
K8
KJ93
AK74

Správna odpoveď:
4. Partner ukázal silu na gém a pikový 5-list. Vzhľadom na slabé srdcia a dobrý pikový fit, bude pikový gém lepší od beztromfového. 

24. Otvorili ste dražbu hláškou 2BT. Váš partner odpovedal 3. Vy ste odpovedali 3. Partner nato dražil 4. Čo zalicitujete s kartou? 

AK3
Q87
KQJ3
AJ9

Správna odpoveď:
 4. Partner má slemový list na trefovej dlžke a pravdepodobne v niektorej farbe odovzdáva 2 zdvihy, inak mohol sa hneď pýtať na esá. Ani vy nemáte držanie aspoň druhého kola v každej farbe, preto dražíte kjúbid najbližšej farby, v ktorej máte kontrolu aspoň druhého kola.

25.Sedíte na Západe a otvorili ste dražbu hláškou 2BT, po čom váš partner dražil 3BT. Súper vyštartoval 4 a partner vyložil stôl. Urobte plán zohrávky (odpovedzte na 5 otázok)! 

AQ2   S   984
AK76
98
Z   V
QJ8 A10943
  J  
752
A108
Správna odpoveď:
1. Máte chytiť 9 zdvihov v BT záväzku.

2. V pikoch, kárach a trefoch máte po jednom RZ a v srdciach 2 RZ. Spolu máte teda 5 RZ. Budete musieť si vyrobiť aspoň ďalšie 4 zdvihy.

3. Nemáte RSZ a nebute mať ani po zdvihnutí prvého zdvihu. Nemusíte sa ďalej venovať tejto otázke.

4. Kárová farba môže poskytnúť všetky potrebné 4 zdvihy, ak sedí impas na kráľa. Ak bude K v ruke Juhu, potom najlepšie šance na získanie chýbajúceho zdvihu dá pikový impas.

5. Pri rozohraní károvej farby nezaškodí trochu opatrnosti. Už vieme, že pri vypracovávaní určitej farby je dobré odohrávať vysoké karty z kratšej ruky. Toto platí dosť často aj pri impasovaní. QJ8 spolu s kartami stola (109) môžeme považovať za rovnako vysoké karty. Znamená to, že je jedno, ktorú kartu vynesieme na impas? Vôbec nie! Predstavme si, že vynesieme 8 a lišiacky Sever pridá K. Ak zabijeme esom, budeme môcť odohrať len QJ, lebo k ostatným káram sa nedostaneme. Správne teda bude vyniesť Q, a keď Sever nedá kráľa pustíme dookola. Podobne urobíme s J. Ak K Severu bude maximálne s troma malými kárami, nemôže nám zabrániť v splnení záväzku cez károvú farbu. Ak K bude u Juhu, určite urobí na neho zdvih, vtedy budeme hľadať deviatý zdvih v pikovom impase.

Hrajme toto rozdanie. Po zdvihnutí srdca v prvom zdvihu kráľom (alebo esom), vynesieme Q. Sever dáva 6, zo stola 3 a Juh kladie 2. Máme zdvih. Vynesieme J, Sever 7, stôl 4 a Juh 5. Máme druhý zdvih a jediná kárová karta, ktorá ostala u súperov je K, ktorý určite padne do ďalšieho zdvihu, ktorý zdvihneme esom na stole. Teraz môžeme odohrať ďalšie 2 karové zdvihy na stole, ktoré spolu s pôvodnými RZ nám zabezpečia splnenie záväzku. Znamená to, že už nebudeme hrať pikový impas? Prečo by sme ho nehrali? Keď bude pikový kráľ u Juhu, splníme 3BT s jedným nadzdvihom. Keď K bude u Severu, potom piková dáma neurobí zdvih, ale svoj záväzok aj tak splníme. Sever po zdvihnutí na K nám nemôže urobiť nijakú škodu. 

Keď už máte splnený záväzok a máte šance uhrať ešte nejaké zdvihy naviac bez toho, aby ste svoj záväzok ohrozili, využite príležetosť na uhratie nadzdvihu.

 

26. Sedíte na Západe a otvorili ste dražbu hláškou 2BT, po čom váš partner dražil 3, vy povinne 3 a partner 3BT. Vy ste ukončili dražbu hláškou 4. Súper vyštartoval K a partner vyložil stôl. Urobte plán zohrávky (odpovedzte na 5 otázok)! 

AK1084   S   J9762
K2
83
Z   V
A6 J94
  J  
K86
AQ104

Správna odpoveď:

1. Máte chytiť 10 zdvihov v pikovom záväzku.

2. V pikoch máte 2 RZ, v kárach 1 RZ a v trefoch máte 3 RZ. Spolu máte teda 6 RZ. Budete musieť si vypracovať aspoň ďalšie 4 zdvihy.

3. V trefoch nemáte SZ, v  kárach 1 SZ, v srdciach 1 alebo 2 SZ (podľa toho, že ktorý súper má A) a v pikoch maximálne 1 SZ. Teda maximálne 4 SZ, z ktorých pikový vôbec nemusí byť (okolo 80% budú piky delené 2:1) a druhý srdcový SZ s 50%-nou šancou tiež nemusí byť. Výhliadky na gém sú výborné.

4. Ak budú piky delené u súperov 2:1, máme hneď 3 ďalšie zdvihy. Ak budú trefy delené u súperov 3:3, alebo padne J, už máme aj desiatý zdvih. Ak nám trefy neurobia 4 zdvihy, ešte stále ostáva expas na K. Ovšem je tu ešte lepšia šanca, ako srdcový  expas. S "bridžovou" istotou môžeme povedať, že Q je u Severu (spomeňte si, že z KQ sa vynáša K). Potom po odtromfovaní a odohraní trefových zdvihov vynesieme z ruky 6. Sever po zdvihnutí na dámu, môže ešte odohrať A, alebo zahrať srdce k partnerovmu esu, ale už viac zdvihov súperi nezdvihnú.

5. Nesmieme zabudnúť na odtromfovanie súperov pred odohrávaním trefov. Nie je dobré ani prvý zdvih pustiť súperom, lebo malé káro môžeme neskôr využiť tak, ako bolo vysvetlené v bode 4 vyššie.

Hrajme toto rozdanie. Zdvihneme káro esom a stiahneme A. Tu nás čaká prekvapenie. Sever doloží 9 do tohto zdvihu. Piky sa majú, podľa pravdepodobnosti, deliť 2:1 v 80% prípadov. Naše rozdanie nepatrí do tých 80%. Nepríjemná karta je aj 9 Severu, lebo ukazuje, že Sever má A (spomeňte si na markovanie v tejto lekcii). Nič však nie je stratené. Piková dáma Juhu je v impase, a ak má Juh aspoň jednu trefovú kartu, bude jeho piková dáma vyimpasovná. Po zdvihu na A prejdeme do stola K-om a vynesieme 6. Juh dá 5 a my dáme z ruky 10 (alebo hociakú inú pikovú kartu, len nie kráľa). Teraz stiahneme K, čím zbavíme tromfov Juh a môžeme stiahnuť naše trefové figúry, aby sme zistili, či sa trefy nerozpadnú. Tu nás čaká príjemné prekvapenie, lebo hneď do A Juh pridá J. Tým je 10 na ruke pripravená urobiť zdvih, na ktorý zo stola zahodíme x. Teraz už odovzdáme len 2 zdvihy: 1 káro a 1 srdce, bez ohľadu na rozloženie figúr. Celé rozdanie vypadalo nasledovne: 

-
A10976
KQ103
7532
AK1084   S   J9762
K2
83
Z   V
A6 J94
  J  
K86
AQ104
Q53
QJ54
8752
J9

27.Sedíte na Západe a otvorili ste licitáciu hláškou 1BT. Váš partner, po pase súpera, zvýšil na 3BT, ktoré zostali zapasované. Súper vyniesol J a partner vyložil stôl. Urobte plán zohrávky (odpovedzte na 5 otázok)! 

862   S   AQ5
AKQ9
73
Z   V
A103 864
  J  
A10954
QJ2

Správna odpoveď:

1. Máte chytiť 9 zdvihov v beztromfovom záväzku.

2. V pikoch máte 1 RZ, v srdciach máte 3 RZ, v kárach a v trefoch máte po 1 RZ.. Spolu teda máte  6 RZ. Budete musieť si vypracovať ďalšie 3 zdvihy.

3. V tejto chvíli nemáte rýchle SZ, ale ak sa súperom podarí vyraziť vašu pikovú dámu a pikové eso v prvých dvoch kolách, nebudete môcť presne určiť, koľko stratových zddvihov budete mať v pikovej farbe.

4. Najperspektívnejšie vypadajú zdvihy v trefovej farbe. Ak sedí impas na kráľa a trefy nie sú delené 5:0 u súperov, vyprodukuje táto farba ďalšie 4 zdvihy, teda svoj záväzok splníte aj s nadzdvihom. Keď tref impas nesedí, potom bude možné v tejto farbe vypracovať 3 zdvihy (okrem zdvihu na A) a ešte stále budete mať 9 zdvihov, ak súperi nebudú môcť odtiahnúť 5 rýchlých zdvihov. .

5. Ak sedí tref impas, splníme náš záväzok pohodlne, bez ohľadu na polohu a rozlohu ostatných kariet. V tomto bode teda musíme upriamiť našu pozornosť na situáciu, keď nesedí tref impas. Ohrozuje niečo náš záväzok v takom prípade? Náš záväzok môže ohroziť jedine to, keď súper, ktorý sa dostane na zdvih pri nesediacom trefovom impase, môže (spolu so svojim partnerom) odtiahnúť v niektorej farbe 4 zdvihy, aby náš záväzok porazil (spolu s jedným trefovým zdvihom). Momentálne máme kontrolu všetkých farieb, teda nič také nehrozí. Ak sedí pikový impas, splníme záväzok s jedným nadzdvihom aj vtedy, keď nesedí tref impas. Môžeme teda zahrať pikový impas v prvom zdvihu? Skúsme to urobiť v myšlienkach. Do prvého zdvihu pridáme zo stola Q, ale Juh vezme zdvih  na K a vynáša 10 do druhého zdvihu. My vezmeme zdvih pikovým esom, prejdeme do ruky srdcovým esom a vynesieme Q. Tento zdvih vezme Juh na K odtiahne ešte 3 pikové zdvihy, začínajúc pikovou deviatkou, nakoľko mal pôvodne K109xx. Jeden pád! Mohli sme tomu zabrániť? Áno, ak vieme zabrániť tomu, aby Juh mohol odtiahnúť 4 pikové zdvihy bez prerušenia. K tomu treba znemožniť, aby si mohol vypracovať svoje pikové zdvihy. Ak prvý pikový zdvih vezmeme esom na stole, prejdeme do ruky srdcovým esom a teraz zahráme trefovú dámu na impas. Juh zdvihne na kráľa , ale Qx na stole mu umožní odtiahnúť len 1 pikový zdvih, a keď to urobí, vypracuje nám zdvih na pikovú dámu. Celé rozdanie vypadalo nasledovne:

J3
108642
Q752
86
862   S   AQ5
AKQ9
73
Z   V
A103 864
  J  
A10954
QJ2
K10974
J5
KJ9
K73

 

Ak bez nejakého impasu nemôžeme splniť svoj záväzok, musíme ho zahrať, bez ohľadu na dôsledky neúspešného impasu. Podobne máme hrať impas aj vtedy, keď nám umožní splniť nadzdvih, a pritom nám neohrozí náš záväzok. Ak neúspešný impas môže ohroziť náš záväzok, potom je správne sa zrieknúť impasu, keď táto hra nám bezpečne umožní splniť záväzok.

28.Po dražbe:  

Juh Západ Sever Východ
2BT pas 3 pas
3 pas 3BT pas
4 pas pas pas
 

Sedíte na Východe a váš partner, proti záväzku 4, vyniesol K. Hlavný hráč dal zo stola malé káro. Ktorú kartu pridáte do 1. zdvihu?

Q10853
A6
Q85
653
  S   A42
1097
Z   V
92
  J  
10942

 

Správna odpoveď:

9. Váš partner má určite AK (na stole je Q). Teda budete mať 2 kárové zdvihy (na eso a kráľa), tromfové eso, a keď sa vám podarí rafnúť jedno káro, porazíte záväzok súperov. To, že máte možnosť rafnúť 3. kolo kár, dáte partnerovi na javo pridaním vysokej károvej karty do prvého zdvihu. Váš partner iste pochopí, že máte dubl káro, keď sám vidí, že károvú dámu mať nemôžete. Po zdvihu na K odtiahne aj A a vynesie tretie káro, aby ste mohli rafnúť.

29. Po dražbe:  

Juh Západ Sever Východ
2BT pas 3 pas
3 pas 3BT pas
pas pas    
 

Sedíte na Západe. Proti záväzku 3BT vynášate K, váš partner pridáva 4 a hlavný hráč 2. Ktorú kartu vynesiete do druhého zdvihu?

J732
86
987
A1098
9864   S  
KQ953
Z   V
K103
  J  
7

 

Správna odpoveď:
9. Váš partner pridal najmenšie srdce, teda nemá v tejto farbe ani eso, ani buba. Po prvom zdvihu viete, že držanie hlavného hráča v srdciach bolo pôvodne presne AJ2 (drahý 4-list nemá). Ďalšie pokračovanie v srdciach zadáva zdvih. Potrebujete nájsť rýchly vstup k partnerovi, aby mohol vrátiť srdce on prv, než vám hlavný hráč vyrazí K (vstup k vypracovanej srdcovej farbe). Hlavný hráč nemôže mať 4 piky (nemá drahý 4-list), preto v pikoch nemôžete nič pokaziť, ale môžete získať rýchly vstup ku partnerovi, ak má eso. Pomerne vysoká piková karta hovorí partnerovi, že vy v tejto farbe nemáte figúru a vynesená karta je vaša najvyššia v tejto farbe. Ak nebude mať pikové eso, je dosť možné, že záväzok súperov je neporaziteľný. Z hľadiska obrany je však podstané to, že vďaka negatínemu markovaniu vášho partnera ste zistili, že srdcové pokračovanie je zadavajúce zdvih. Vaša hra v obrane bude úspešná, lebo celé rozdanie vypadá nasledovne:

 

J732
86
1087
A1098
9864   S   A5
KQ953
1074
Z   V
K93 542
  J  
QJ652
7
KQ10
AJ2
AQJ6
K43

30. Po dražbe:  

Juh Západ Sever Východ
2BT pas 3 pas
3 pas 3BT pas
pas pas    
 

Sedíte na Západe. Proti záväzku 3BT vynášate K, váš partner pridáva 10 a hlavný hráč 2. Ktorú kartu vynesiete do druhého zdvihu?

Správna odpoveď:
3. Váš partner má určite J alebo A. Hlavný hráč nemôže mať 4 srdcia, preto partner musí mať aspoň 3 srdcia. Keď pridal takú vysokú kartu, sľubuje tým napojenie na vaše figúry. Po vynesení malého srdca v druhom zdvihu, hlavný hráč nemá žiadne šance na splnenie záväzku. Rozdanie vypadá nasledovne: 

 

J732
86
1087
A1098
9864   S   A5
KQ953
J1074
Z   V
K93 542
  J  
Q542
7
KQ10
A2
AQJ6
KJ63
Z diagramu je vidieť, že rozdanie je takmer identické s rozdaním z predchádzajúceho príkladu, len J z listu hlavného hráča bol prenesený do ruky vášho partnera a J bol zruky vášho parntera prenesený do ruky hlavného hráča. Táto malá zmena umožnila vášmu partnerovi, aby kladne markoval do prvého zdvihu a takto zabezpečil porazenie záväzku. Všimnite si, že keď v tomto príklade vynesiete v druhom zdvihu 9, hlavný hráč môže svoj záväzok splniť, ak správne rozohrá trefovú farbu. Znovu len vďaka markovaniu ste našli správnu cestu obrany.

Koniec testu.