Obsah

ÚVOD

1 TREF

1 BT

1 KÁRO

1 SRDCE/1 PIK

2 TREFY (v. 1.0)

2 TREFY (v. 2.0)

2 KÁRA

DRAŽBA FIGÚR

DOWNLOAD SYSTÉMU

Titulná strana

Obsah

Kniha