6. Otvorenie 2.

(Verzia 2.)

 

Hláškou 2 sa otvárajú listy s károvou krátkosťou (0/1) v bodovom rozpätí 11(10) - 15(16) FB. Sú to  nasledovné rozlohy: 3415 / 4315 / 4414 / 4405.

Prirodzená (nereléová) dražba.

OTV už svojou otvárajúcou hláškou pomerne dobre opísal svoj list, z hľadiska sily aj rozlohy, preto ODP vo väčšine prípadov môže ukončiť dražbu, alebo  môže zainvitovať do drahého gému.

ODP so slabým listom (0-10 FB)

sa snaží nájsť hrateľný záväzok. Za slabý list môže považovať list, s ktorým nevidí možnosť (obyčajne drahého) gému. Obyčajne je to list do 10 FB, ale ak nie je možné odsúhlasiť drahú farbu, aj silnejšie listy môže považovať za slabé. Napríklad s listom Qx-Qx-KJxxxx-Axx bude ťažké uhrať gém aj v prípade, že OTV je maximálny, napríklad má list AKxx-Kxxx-x-KQxx. Na druhej strane, ak vie, že existuje dobrý drahý fit a má správne posadené figúry, môže zainvitovať aj s figúrovo slabším listom, napríklad s listom KQxxx-x-xxxx-Qxx vie, že OTV je krátky v kárach a nedochádza k duplicite hodnôt; ak OTV nebude mať zbytočné figúry v srdciach, pikový gém môže byť dobrý aj pri minime otvárajúceho, napríklad s listom otvárajúceho: Axxx-Axx-x-♣KJxxx.

 

Tabuľka 6.1.

Negatívne odpovede odpovedajúceho.

OTV

ODP

Význam

2

PAS

Do 9/10 FB. So 6+-listom . Niekedy môže tak učiniť aj s 5-listom (2353), keď sa obáva, že licitácia by sa mohla dostať na tretí stupeň, ale bez väčšej šance na uhratie záväzku. S dobrým drahým fitom môže invitovať aj s figúrovo slabším listom.

2

Do 9/10 FB. S 3+-listom . Otvárajúci túto hlášku pasuje so 4-listom , inak draží 2.

2

Do 9 FB. S 3+-listom . Otvárajúci túto hlášku pasuje so 4-listom , inak draží: 2BT s maximom a 3 s minimom.

3

Do 9/10 FB a 4+; bez drahého štvorlistu.

4/4

Blok s dobrou rozlohou. Nevylučuje ani možnosť uhratia záväzku.

4/5

Blok s dobrou rozlohou.

 

ODP invitujúcim listom (11/10-12/13 FB)

s jedným drahým 4+-listom invituje priamo vo farbe na treťom stupni. Ak má obidve drahé farby, draží relay bid (2BT) a o konečnom záväzku rozhodne podľa rebidu otvárajúceho. So semiautonómnym 6/7-listom károvým môže invitovať hláškou 3, smerom k 3BT. Ak chce invitovať do 3BT s trefovým fitom (a károvou zádržou) použije relay bid a prispôsobí sa rebidu otvárajúceho. Podobne draží, ak chce invitovať do trefového gému (bez kárových figúr). ODP bez kárových figúr môže (má) invitovať do drahého gému smelšie – už od 9 FB, a s dobrou rozlohou aj s menším počtom bodov. Ale ak ODP má kárové figúry, konzervatívnejší prístup bude opodstatnený a na invit bude potrebných dobrých 12 alebo 13 FB.

 

Tabuľka 6.2.

Invitujúce odpovede odpovedajúceho (10-13 FB).

OTV

ODP

Význam

2

3/3♠

4+/♠, bez štvorlistu v druhej drahej farbe. OTV pasuje s minimom a draží gém s maximom.

3

Dobrých 6/7. OTV pasuje s minimom a draží 3BT s maximom a vhodným listom.

2BT

Relay; So silou invituODP buď obidva drahé štvorlisty alebo chce invitovaťtrefovým fitom.

 

OTV2

ODP2

Význam

3

Minimum

 

PAS

Invitujúci list s trefovým fitom

3

Invitujúci list s obidvoma drahými štvorlistami; ODP pasuje so 4, inak draží 3

3

MAX a 4414; ODP draží gém 3BT/endsignal 4

3

MAX a 3415; ODP draží gém 3BT/endsignal 4

3

MAX a 4315; ODP draží gém 3BT/endsignal 4

3BT

MAX a 4405; ODP draží gém 3BT/endsignal 4

 

ODP so silou na gém, ale nie na slem (13/12-15/16 FB)

draží okamžite gém (3BT/4/4♠/5♣) – nemusí použiť endsignal, lebo reléová dražba nebola zahájená. Ak má obidva drahé štvorlisty, bude účelné vyšetriť rozlohu otvárajúceho. V takom prípade použije relay 2BT.

 

Tabuľka 6.3.

Dražba s gémovými listami odpovedajúceho (13-16 FB).

OTV

ODP

Význam

2

2BT

Relay; So silou na gém má ODP obidva drahé štvorlisty.

OTV2

ODP2

Význam

3

Minimum (11-12/13 FB), všetky rozlohy

 

3

Relay

 

OTV3

Význam a pokračovanie

3

4+4 (4414/4405); ODP draží 4

3

4 (3415), nižší drahý štvorlist; ODP draží 4

3BT

4 (4315), výšší drahý štvorlist; ODP draží 4

3

MAX a 4414; ODP draží endsignal 4

3

MAX a 3415; ODP draží endsignal 4

3

MAX a 4315; ODP draží endsignal 4

3BT

MAX a 4405; ODP draží endsignal 4

 

ODP so silou na slem (17+ FB)

zásadne začne relay bidom 2BT. Figúrová sila pre túto hlášku môže byť nižšia, ak ODP nemá kárové figúry. Ak OTV ukáže minimum sily a ODP sa rozhodne ukončiť dražbu v géme, musí použiť endsignal, 4. Môže sa vydať do slemu okamžite bez znalosti rozlohy otázkou na kľúčové figúry, pomocou RKCB: 4=RKCB() alebo kickback 4=KB(), 4=KB(), 4BT=KB(). Ale vo väčšine prípadov bude dobré zistiť rozlohu otvárajúceho, preto má použiť relay 3¨, po ktorom OTV dolicituje svoju rozlohu. Ak ukáže obidva drahé štvorlisty, ďalší RB (3) je už slemový a OTV draží 3BT s rozlohou 4414 a s rozlohou 4405 draží esá podľa FDF, počínajúc hláškou 4 (tak ako keby otázka bola položená hláškou 3BT).

 

Tabuľka 6.4.

Dražba so slemovými listami odpovedajúceho (17+ FB).

OTV1

ODP1

Význam

2

2BT

 

OTV2

ODP2

3♣

3

Relay

 

 

OTV3

ODP3

Význam

3

Obidva drahé štvorlisty, 4414/4405

 

3

Relay, žiada upresniť rozlohu a/alebo dražiť esá podľa FDF

 

OTV4

 

3BT

4414

4

4405 a 0/3A

4

4405 a 1A()/2A(+), atď.

3

3415, nižší drahý štvorlist

3BT

4315, vyšší drahý štvorlist

3

4414 + MAX

3

3415 + MAX

3♠

4315 + MAX

3BT

4405 + MAX

 

Dražba po zásahu súperov.

Ak do dražby zasiahne 1. obranca (po otvorení 2) hláškou:

    1. Kontra. Táto kontra môže byť „informačná???“, ale najčastejšie bude ukazovať károvú dĺžku. Bude asi dosť bežné, že súperi nebudú pripravení na obrannú dražbu proti takému otvoreniu a partneri nebudú mať rovnaký názor na význam kontry. Preto, v mnohých prípadoch, bude lepšie sa ich nepýtať na význam kontry – 1. obránca by sa mohol dozvedieť názor svojho partnera na význam svojej kontry.

Odpovedajúci draží:

                                                             I.      PAS: S 5-6 listom károvým bez bočného štvorlistu. Teda chce hrať 2 s kontrou ako najmenšie zlo, napriek eventuálnej károvej dĺžke kontrujúceho. Zároveň bude takto vyvinutý tlak na druhého obrancu, ktorý bude musieť urobiť kľúčové rozhodnutie bez toho, aby poznal presný význam kontry. Ak 2. obranca licituje, otvárajúci má pasovať. Odpovedajúci rozhoduje o tom, či sa záväzok súperov bude kontrovať.

                                                          II.      REKONTRU: Obyčajne s 5/6 listom károvým bez bočného štvorlistu, ale so silnejším listom ako v bode I. Zmyslom tejto rekontry je pripraviť pozíciu na kontrovanie súperov. Odpovedajúci s 12+ FB môže dať rekontru aj s dobrým 3/4-listom ¨, lebo záväzok sa pravdepodobne splní zdvihmi na figúry v spoločných listoch a jedným alebo dvoma károvými zdvihmi. Ak 2. obranca pasuje, otvárajúci má pasovať tiež. Teraz sa 1. obranca ocitne pod tlakom. Ak 2. obranca licituje, otvárajúci kontruje s maximom a pasuje s minimom.

                                                       III.      2BT: Otázka na rozlohu, teda rovnako, ako keby kontra nebola prišla.

                                                      IV.      2/2/3: Prirodzene a vypínajúco (TP).

                                                         V.      3/3: Invit so 4+-listom vo farbe a bez 4-listu v druhej drahej farbe. Po otvorení 2 nie je treba sa obávať Moyseho fitu, ak štvorlist je v ruke odpovedajúceho, lebo tromfový skrat  (kárami)  príde z kratších tromfov (z ruky otvárajúceho).

                                                      VI.      3BT/4/4/5: Prirodzene, teda do pasu (TP). Obyčajne s rozlohovým listom. S dostatočným počtom bodov bez veľkej rozlohy obyčajne bude lepšie rekontrovať (so 4/5+), a potom kontrovať súperov – podľa stavu hier.

    1. Vo vlastnej farbe na druhom stupni.

Odpovedajúci draží:

                                                             I.      2BT:  Otázka na rozlohu a silu - ako bez zásahu.

                                                          II.      KONTRU: trestne.

                                                       III.      Iné: S prirodzeným významom a neforsujúco.

    1. 3. Iné zásahy na treťom alebo vyššom stupni neočakávame.

Odpovedajúci draží:

                                                             I.      PAS: So slabým listom, obyčajne bez drahého štvorlistu, ale tento pas môže byť trapping pas. V tejto situácii ODP nevie dať trestnú kontru, lebo kontra slúži pre účely správnej dražby vlastných záväzkov.

                                                          II.      KONTRU: relay, ktorý forsuje do gému. Je jediný prípad, keď kontra odpovedajúceho je relay. OTV draží svoju rozlohu podobne ako po RB(3), po ukázaní minima (teda 3=4+4, 3=3415 atď.) V tomto prípade draží rozlohu nezávisle na sile. Po ukázaní rozlohy, hláška v poradí (4§ miesto 3BT) je otázkou na počet a farby es (FDF), 4 je endsignal, 4-4BT = KB.

                                                       III.      Iné: Naturálne a neforsujúco.

 

  1. Po zásahu 2. obrancu kontrou alebo vlastnou farbou bez skoku :

·        Po negatívnej odpovedi odpovedajúceho OTV buď pasuje, alebo zvýši farbu partnera. Kontra od otvárajúceho, v týchto prípadoch, obyčajne nebude dobrá. ODP však môže kontrovať trestne – len ODP môže o tom rozhodnúť.

·        Po odpovedí 2BT odpovedajúceho je nepravdepodobné, že súper zasiahne, ale keď tak urobí a draží:

I)                  kontru, otvárajúci draží:

a.     PAS s minimom. Ak prvý obránca pasuje, ODP môže pasovať trestne. Ak chce pokračovať v slemovej dražbe, draží 3 a OTV  dolicituje svoju rozlohu ako bez zásahu (s maximálnym listom). Rekontra odpovedajúceho je trestná, s úmyslom kontrovať trestne súperov. Každá iná hláška odpovedajúceho je naturálna a pod gémom neforsujúca. Ak prvý obranca draží farbu na treťom stupni, kontra odpovedajúceho je trestná; kjúbid súperovej lacnej farby na štvrtom stupni je  prejavom záujmu o vlastný drahý gém (v drahom štvorliste otvárajúceho).

b.     REKONTRU s maximom. Ak odpovedajúcemu vyhovuje rekontrovaný záväzok 2BT, pasuje (po pase prvého obrancu). Ak chce pokračovať v pokuse o slem, draží 3§ ako otázku na rozlohu. OTV dolicituje svoju rozlohu odstupňovane a podobne ako s maximom bez zásahu súpera (3=4414 atď.). Každá iná hláška odpovedajúceho je naturálna a pod gémom forsujúca.

II)  3♣//♥/ (najpravdepodobnejší bude zásah 3), otvárajúci draží:

a.     PAS s minimom. Ak prvý obranca pasuje, ODP môže kontrovať trestne. Kjúbid súperovej lacnej farby na štvrtom stupni je prejavom záujmu o drahý gém vo štvorliste otvárajúceho, kým hláška 3 (po 3/3 súpera) je prejavom záujmu o drahý čiastočný záväzok vo štvorliste otvárajúceho.

b.     KONTRU s maximom. Ak odpovedajúcemu vyhovuje kontrovaný záväzok, pasuje. Inak draží naturálne, pričom hlášky pod úrovňou gému sú forsujúce.

Resumé: Ak druhý obranca zasiahne po (polo-)pozitívnej odpovedi odpovedajúceho (2BT), OTV má k dispozícii len 2 hlášky PAS s minimom a KONTRU/REKONTRU s maximom. Ak OTV ukáže minimum (pasom), hláška odpovedajúceho vo vlastnej farbe pod úrovňou gému neforsuje, ale po ukázaní maxima otvárajúcim, hláška vo vlastnej farbe odpovedajúceho pod úrovňou gému forsuje do gému.

·        Po inej (invitujúcej) odpovedi odpovedajúceho majú hlášky otvárajúceho prirodzený význam.