Teoretické články pre pokročilých hráčov bridžu.

 

Nasledovné články môžu pomôcť hráčom, ktorí už majú dosť praktických skúseností a pevné teoretické vedomosti, ale pri ktorých pociťujú potrebu ich doplnenia novými, čiastočne známymi alebo zatiaľ neznámymi informáciami. Tieto články nie sú vhodné pre začiatočníkov a niektoré z nich nemusia byť ľahko čitateľné ani pre skúsenejších hráčov. Každý si musí zvážiť sám, do akej miery dokáže sledovať danú tému a na základe vlastných potrieb a možností bude buď pokračovať v čítaní alebo odloží ďalšie čítanie na neskoršiu dobu.

Niektoré poznámky k dražbe sú určené pre hráčov, ktorí dražia nejaký štandardný systém, napríklad SAYC (Standard American Yellow Card) alebo 2/1 (Two over One is Forcing to Game), iné sú nezávislé na licitačnom systéme.


Názov článku

Obranná dražba po súperovom otvorení 1BT.

Otvorenie 1BT. Dražba po zásahu súpera.

Obrátené zvýšenie otvorenia v lacnej farbe (Inverted Raise).

Walshov systém.

Lebensohl