Otvorenie 1BT.

Dražba po zásahu súpera.

 

Nasledujúci návrh rieši problémy dražby po našom otvorení 1BT a po súperovom zásahu, keď odpovedajúci má nevyfarbený (pravidelný alebo polopravidelný) list a obyčajne nemá dostatočnú silu na gém. Odpovedajúci bude tento systém využívať obyčajne, ak vidí aspoň 22 FB na linke pri minime partnera (otvárajúceho). Táto sila môže byť postačujúca pre súťažnú dražbu alebo na porazenie záväzku súpera na druhom alebo treťom stupni. Návrh vychádza zo Zákona o súčte všetkých zdvihov (Law of Total Tricks), ktorý, v zjednodušenej podobe, hovorí, že pri približne rovnakej figúrovej sile na linkách (20 ± 3 FB) každá z liniek vie získať taký počet zdvihov, aký je počet vlastných tromfov na linke. Ďalej, ak jedna linka má 8-kartový fit, je pravdepodobné, že aj druhá linka má 8-kartový fit, inak by musela mať 7-kartový fit v troch farbách. Pri 9-kartovom fite na jednej linke musí existovať 8-kartový fit na druhej linke. Ak teda máme 22-24 FB na linke, nie veľmi vyfarbený list a súperi zasiahli do dražby, máme ich nechať hrať, podľa možnosti s kontrou, ak majú na linke len 7 tromfov a máme sa pokúsiť nájsť vlastný záväzok, ak súperi chcú hrať svoj záväzok na druhom stupni a majú aspoň 8-kartový fit. Viacerí experti (Mike Lawrence) spochybňujú (a úspešne) platnosť „Zákona…”, ale aj tak je lepšie mať nejakú dohodu, oporný bod, než sa spoliehať len na intuíciu.

            Nasledujúci návrh dražby je prekladom článku, ktorý bol uverejnený v Bridge World v roku 1996. Autorom je Philip Martin z New Yorku.

 

            Prv, než sa pustíme do detailov, definujme naše ciele. Za prvé, nebudeme sa zaujímať o dlhé farby. Existuje množstvo vhodných metód pre dražbu týchto listov a viem si predstaviť, že ste spokojný so svojou metódou. Rozdania, ktoré nás teraz zaujímajú sú pravidelné alebo polopravidelné s nedostatočnou silou na gém.

            Za druhé, nezaujímame sa o invitujúce listy. Rozhodnúť, či bojovať o čiastočný záväzok je dosť ťažká úloha. Ak máte invitujúci list, jednoducho zvýšite alebo znížite jeho hodnotu a buď dražíte gém alebo sa pokúsite vypnúť pod gémom.

            Nakoniec, nestaráme sa o malé obraty. Našim cieľom je získať plus skóre: +50, +100, +110, považujeme za rovnocenné. Inými slovami, chceme dražiť, ak obidve linky môžu splniť nejaký záväzok a cheme brániť, ak ani jedna linka nevie splniť vlastný záväzok. V inom scenári, keď jedna linka vie splniť niečo a druhá nie, nestaráme sa o to, čo budeme robiť. Samozrejme, tento prístup je vhodný najmä pre IMP súťaže, ale nie je zlý ani pre topové turnaje. Často, výsledky u rozdaní, u ktorých obidve linky dražia budú tak rôzne, že nebude veľký rozdiel medzi malými plusovými výsledkami.

Ako teda dosiahneme náš cieľ? Tým, že sa spoľahneme na Zákon o súčte všetkých zdvihov. Keď súperi majú 8 alebo viac kariet v tromfoch, dražíme; ak majú menej tromfov, bránime.

 

Po prirodzenom zásahu.

Prediskutujme najprv prirodzené zásahy. (Viem, že často sa s nimi nestretnete, ale musíme nejako vysvetliť základy.) Ak súper zasiahne prirodzene farbou na druhom stupni, kontra odpovedajúceho je negatívna. Ukazuje presne 2 karty v súperovej farbe, 3 alebo viac kariet v ostatných farbách a určitú figúrovú silu (ktorá pri minime partnera činí aspoň 22 FB). Nasledujúca ruka môže slúžiť ako prototyp pre negatívnu kontru po partnerovom otvorení 1BT (15-17) a súperovom zásahu 2: J10xx-xx-KJxx-Kxx.

Ak otvárajúci má 4 karty v súperovej farbe, pasuje kontru (odtiaľ vyplýva, že kontrujúci nesmie mať 1 alebo 0 kariet vo farbe súpera). V opačnom prípade draží svoju vlastnú farbu alebo 2BT s nižšími farbami. (Hláška 2BT od ktoréhokoľvek z partnerov má v týchto sekvenciách neprirodzený význam a slúži na ukázanie nižších farieb.) Otvárajúci nesmie skočiť vo farbe, ani nesmie licitovať gém. Predpokladá sa, že odpovedajúci nemá záujem o gém, pokiaľ to inak nedá najavo.

Ak súperi budú tak impertinentní, že budú dražiť ďalej, kontra od obidvoch partnerov je trestná. Otvárajúci  bude kontrovať s 3 a viac kartami v súperovej farbe, nakoľko počíta s troma kartami u partnera. S dublom v súperovej novej farbe otvárajúci bude pasovať (forsujúco) a umožní tak partnerovi kontrovať so 4 kartami v súperovej farbe alebo pokračovať v dražbe s 3 kartami. Príležitostne, odpovedajúci bude mať dubla v nelicitovanej farbe. Napríklad môže kontrovať 2 s listom 2245 alebo 2254. Ak otvárajúci draží 2♠ (alebo kontruje súperové 2♠) odpovedajúci odíde do 3 (s prvým listom), resp. draží 2BT (s druhým listom). Odpovedajúci môže tiež kontrovať 2 s rozlohou 4252, s úmyslom odísť z partnerových 3 do 3. Ale ak otvárajúci kontruje súperové 3, už nemusí odísť, lebo súper bude hrať 9-zdvihový záväzok na 8 tromfov.

Čo urobí odpovedajúci, keď má 3 alebo viac kariet v súperovej farbe? So silou na gém ignoruje zásah a draží gém. So slabším listom pasuje. Očakáva sa, že otvárajúci bude kontrovať s dublom na reopen pozícii, po čom odpovedajúci odíde s troma kartami vo farbe a so 4 kartami pasuje kontru, ak má dostatočnú figúrovú silu. Po zásahu 2 nasledujúce rozdanie je vhodné pre navrhnutú dražbu: ♠J10xx-Kxx-KJxx-xx. Ak otvárajúci má 3 srdcia, váš istý pozitívny zápis bude zaručený, keď budete brániť; ak otvárajúci má 2, váš správny prístup je dražiť ďalej. Ak máte istotu, že otvárajúci s dublom v súperovej farbe znovu-otvorí licitáciu, prepasovanie súperovho zásahu vás dovedie do správneho záväzku.

Niektorí hráči sú proti tomu, aby po zásahu súpera a dvoch pasoch otvárajúci znovu otvoril licitáciu s dublom (najmä, pokiaľ hrajú otvorenie 1BT so silou 12-14 FB). Nepopieram, že náš prístup môže byť v niektorých prípadoch nevýhodný. Ale výhody – možnosť odpovedajúceho s listami, ako v príklade pasovať bez obáv – sú obrovské. Áno, jedného dňa stretnete partnera so srdcami a bez bodu, aby ste utrpeli stratu 12 IMP. Ale do tej doby ste už nazbierali také množstvo 4 až 5 IMP-ové zisky, že nad stratou len myknete plecom.

 

Po prirodzenom zásahu druhého obrancu.

            Po partnerovom otvorení 1BT (15-17) pasujete s listom: ♠Jx-Kxx-KJxx-10xxx. Súper na konci zasiahne 2, čo je prepasované k vám. Znovu, ak partner má 2 srdcia, chcete dražiť; ak má 3 srdcia, najlepšie bude nechať hrať súperov. Ako vyriešime tento problém? Tak, že sa budeme správať rovnako ako po okamžitom zásahu. Kontra od obidvoch partnerov ukazuje 2 karty v súperovej farbe. V uvedenom príklade, ak partner kontruje, dražíte 2BT (take out). Ak partner pasuje, pasujete tiež, dúfajúc v tichý pohreb súpera.

Skúste iný príklad. Máte: ♠Jx-Kxxx-KJxx-10xx. Partner otvoril 1BT a po dvoch pasoch súper draží 2, partner kontruje. Ste pripravený pasovať, ale prvý obranca pokazí vašu zábavu tým, že zalicituje 2♠. Čo teraz? Ak partner má 4 piky, súperi sú stále v problémoch. Ale keď sa dopotácali do 8-kartového fitu, najlepšie bude hľadať vlastný záväzok a dražiť ďalej. Riešenie? Negatívna kontra. Negatívna kontra odpovedajúceho ukazuje súťažnú silu tak, že všetky ostatné kontry sú trestné. Ale negatívna kontra otvárajúceho nemá taký efekt. Kým odpovedajúci neukáže nejakú silu, každá kontra je negatívna.

Vráťme sa trochu späť a predpokladajme, že prvý obranca pasuje kontru na 2. My pasujeme, druhý obranca rekontruje a prvý obranca ujde do 2♠. Nakoľko sme ukázali určitú silu naším pasom po kontre na 2, naša kontra teraz bude trestná. V príklade vyššie, pasujeme (forsujúco) . Partner vie, že s trojlistom pikovým by sme boli kontrovali, lebo on sám ukázal 3 piky, teda dokáže si predstaviť náš dubel pik a primerane reagovať.

 

Po konvenčnom zásahu obrancov.

Na prvý pohľad vypadá tak, že je normálne kontrovať konvenčné hlášky trestne, ale, v skutočnosti, toto môže spôsobiť nepríjemné problémy. Predpokladajme, že máte na ruke: ♠J10xx-Kxx-KJxx-xx.

Partner otvoril 1BT, prvý obranca zasiahol 2, ktoré ukazujú srdcia alebo čierne farby. Vy kontrujete, ukazujúc kára. Druhý obranca draží 2, ktoré sú prepasované k vám. Čo teraz? Ak partner má 2 srdcia, chcete licitovať, aby ste sa vyhli riziku zápisu dvoch čiastočných záväzkov pre súperov. Ak partner má 3 srdcia, chcete brániť. Dražba môže otočiť plusový zápis na mínusový. Neexistuje správna odpoveď; musíte hádať.

Aby sme sa vyhli takému problému, považujeme konvenčnú hlášku akoby za prirodzenú. Pokiaľ odpovedajúci neukázal nejaké hodnoty, kontra je negatívna, bez ohľadu na to, že čo v skutočnosti súperová hláška znamená.

S listom vyššie budete pasovať 2. Ak druhý obranca zadraží 2 partner musí kontrovať, ak má dubla. Ak partner kontruje, vy zadražíte 2♠. Ak otvárajúci pasuje a prvý obranca pasuje tiež, vy pasujete tiež s vedomým, že súperi sú maximálne v 7-kartovom fite.

Predpokladajme, že partner kontruje 2 a prvý obranca draží 2♠, ukazujúc obe čierne farby. Budete chcieť kontrovať trestne, ale nemôžete. Kontra bude negatívna, lebo ste ešte neukázali hodnoty. Budete musieť poraziť záväzok súpera za 50 alebo 100 bodov za pád, čo aspoň vyrovná straty. Ale keď potom druhý obranca skoriguje do trefov, môžete kontrovať. Je to stále negatívna kontra, ale partnerovi stačia 3 trefy, aby kontru ustál na treťom stupni.

Negatívna kontra slúži lepšie ako trestná, lebo nesie informáciu o všetkých štyroch farbách. Dokážete určiť, že koľko tromfov máte na linke, bez ohľadu na to, že v ktorej farbe súperi skončia. Samozrejme táto presnosť má svoju cenu. Občas môže druhý obranca prepasovať vašu kontru a tak objaviť fit, ktorý inak by neboli našli. Ale pri celkovom hodnotení bude zisk pri používaní negatívnej kontry väčší ako strata.

Ďalší príklad: J10xx-xx-Kxx-KJxx

Partner otvoril 1BT, prvý obranca dražil 2 (Astro), ukazujúc srdcia a lacnú farbu. Niektorí hrajú v tomto prípade 2 ako negatívnu kontru, ale toto vás pripraví o možnosť brániť. Určite bude lepšie pasovať so zámerom kontrovať 2, keď sa tam súperi dostanú. Keď partner má 4 srdcia, môže potom premeniť vašu kontru na trestnú.

Čo sa stane, ak súperi nezalicitujú 2? Čo keď druhý obranca zalicituje 2 konvenčne, popierajúc srdcovú podporu a prvý obranca pasuje? Sme stále dobre informovaný, lebo vieme, že koľko kár má partner. Keď má 2 kára, kontruje a môžeme dražiť 2. Ak má 3 alebo viac kár pasuje. My pasujeme tiež spokojní, že dosiahneme plus skóre.

Keď odpovedajúci má silu na gém, prepasovanie súperovho zásahu už nie je možné. Môže dražiť negatívnu kontru, ktorej sila prekračuje dohodnuté hranice. Ak bude potrebné, môže v ďalšom dražiť kjubid v kontrovanej farbe.

Po partnerovom otvorení 1BT prvý obranca zasiahol 2 (CRASH), ukazujúc drahé alebo lacné farby. S listom: J10xx-Kxx-Ax-KJxx máte kontrovať. Dúfate, že druhý obranca nebude môcť pasovať a súperi sú v ťažkostiach. Dokonca aj keď partner okontruje 2 (ukazujúc 3, nakoľko si myslí, že máte aspoň 3), máte dosť vysokých kariet, aby ste spokojne bránili súperov záväzok s kontrou.

Keď druhý obranca môže pasovať, partner, ktorý predpokladá, že máte dubel tref, pravdepodobne „zvesí ich z háku”. Taký je život. Ak partner zalicituje 2, zvýšite na 4. Ak zadraží 2, môžete kjúbidovať 3, ukazujúc, že hľadáte pikový fit. Jedna z výhod obrannej dražby, ktorá neukazuje žiadnu farbu je to, že vás oberie o kjúbid. Používanie falošnej negatívnej kontry získa ho späť.

 

V skutočnosti, my máme dohodu, že po zásahu 2 (prirodzenom aj konvenčnom) systém je „on”, t.j. kontra je Stayman a ostatné hlášky sú bez zmeny. Ak súper zasiahne inou hláškou vo farbe na druhom stupni (aj v prípade konvenčnej hlášky súpera) systém je „off”, môžeme s pravidelnými listami dražiť podľa tejto schémy, ak máme na linke aspoň 22 FB. Štatistickú užitočnosť tohto systému budeme môcť vyhodnotiť až po získaní určitých skúseností.