Obrana proti otvoreniu 1BT.

1. Úvod

Ak súper otvorí licitáciu silným 1BT (15-17, 16-18 ap.) naša linka už obyčajne nebude mať dostatočnú figúrovú silu na dražbu gému (napríklad 3BT). Ak predsa sa pokúsime o gém, bude to obyčajne farebný gém, predovšetkým v drahej farbe, a okrem figúrovej sile bude založený na rozlohovej sile našich spoločných listov.

Špeciálne zameraná licitácia na okontrovanie súperovho otvorenia obyčajne tiež nevedie k úspechu. Ak okamžitá kontra sľubuje silu súperovho otvorenia 1BT, bude táto kontra kooperatívna (opcionálna)  a partner môže z nej odísť, ak uváži, že nemáme prevahu bodov na linke. Potom možno budeme hrať nejaký záväzok na tromfy 4:3 na druhom stupni, ktorý možno splníme, možno padneme, pritom v oboch prípadoch najlepšie bolo prepasovať záväzok 1BT a nechať padnúť súperov – bez kontry. Situácia, keď pokračujúci (partner zasahujúceho) nebude môcť prepasovať kontru, bude sa vyskytovať dosť často. Čím viac bodov má zasahujúci, obyčajne tým menej bodov má pokračujúci, teda tým väčšia je pravdepodobnosť, že ujde z kontry.

Ak kontru zadefinujeme ako jednoznačne trestnú, teda partner má pasovať vždy, ak súper neujde, potom sa môže stať, že taký list nedostaneme častejšie ako raz za rok. Ak trestná kontra je založená na jednej ťahacej farbe (teda s menším počtom figúrových bodov), potom sa výskyt takých listov môže zvýšiť, ale v takých prípadoch bude mať súper pravdepodobne vyfarbený list tiež, s ktorým unikne z kontry do farebného a nekontrovateľného záväzku, pričom 1BT mohol padnúť bez kontry viackrát. Mnohí hráči majú prepracovaný systém únikových ciest, ak súper ich otvorenie 1BT skontruje, ale tieto metódy sú obyčajne nepoužiteľné, ak súper nekontruje.

Skúsenosti s obidvoma kontrami, ktoré ukazujú figúrovú silu, ale o rozlohe hovoria málo alebo nič, potvrdzujú teoretické závery, že praktická užitočnosť trestnej alebo kooperatívnej kontry bez informácií o rozlohe je malá.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že bude výhodné okamžitú kontru na otvorenie 1BT zadefinovať ako rozlohovú. Takto zadefinovaná kontra neznamená, že nie je možné súpera okontrovať trestne. Ak pokračujúci usúdi, na základe získaných informácií, že premena rozlohovej kontry partnera na trestnú bude najvýhodnejším riešením, určite tak urobí. Ak naša rozlohová kontra bude definovaná tak, že sa bude vyskytovať dosť často, potom aj premena na trestnú kontru sa bude vyskytovať dosť často a možno s prekvapením zistíme, že častejšie vieme okontrovať súpera trestne, než pri „trestne“ , resp. „kooperatívne“ definovanej kontre.

Po súperovom otvorení 1BT našim prvoradým cieľom je nájdenie vlastného hrateľného farebného záväzku, podľa možností  na druhom stupni. Je jasné, že rozloha napríklad 4333 nebude vhodná na hľadanie vlastného farebného záväzku, preto treba sa zamerať na listy s jednou vlastnou dlhou farbou alebo na dvojfarebné listy. Agresívni hráči, najmä vo výhodnej manšovej pozícii, budú zasahovať už s rozlohou 4-4 alebo s dobrým päťlistom, kým konzervatívne založení hráči väčšinou len s rozlohou 5-5 alebo 5-4, resp. s dobrým šesťlistom. Aj keď nemôžeme vylúčiť, že z času na čas, vo výhodnej manšovej pozícii, zasiahneme aj s dvojfarebným listom s rozlohou 4-4, resp. na dobrý 5-list, našu pozornosť by sme mali zamerať predovšetkým na dvojfarebné listy s rozlohou aspoň 5-4, resp. na jednofarebné listy aspoň 6-listé. Väčšina súčasne používaných systémov sa venuje práve týmto rozlohám.

V súčasnosti najčastejšie používané systémy (DONT, Cappelletti) nerozlišujú (nevedia rozlíšiť) u dvojfarebných listov, že ktorá farba je päťlistá, a ktorá je štvorlistá, alebo, napríklad po zásahu 2/2 systémom Cappelletti (veľa ľudí používa tento typ zásahu, aj keď nehrá Cappellettiho) pokračujúci nevie, že ktorú lacnú farbu má partner. Čo má robiť pokračujúci po zásahu partnera 2 napríklad s listom (príklad 1): 2-K10832-652-A1093? Partner pravdepodobne bude mať kára s pikami, preto pasuje zásah 2 - „nebudiť spiaceho psa“, kým neprišla kontra. Ale ak by vedel, že lacná farba zasahujúceho je trefová, pokojne by dražil správny záväzok 3. Zasahujúci môže mať napríklad list: AJ1084-9-A93-KQ87. Správny záväzok nebol nájdený, lebo zasahujúci neukázal ešte na druhom stupni, že ktorú lacnú farbu má, hoci, technicky, to možné bolo. Ak zasahujúci má 5-list lacný a 4-list drahý, nemôže podľa Cappellettiho zasiahnuť (pokiaľ nepoužívajú Woolseyho verziu – aj vtedy s rizikom, že bude uzhodnená farba na 4-2). Podobne, Cappelletti nevie zasiahnuť s lacnými farbami 5-4. Nedostatok tejto poslednej možnosti nie je až taká veľká strata, nakoľko s takým listom asi budeme prelicitovaní v drahej farbe. Ale existencia možnosti zasiahnuť s lacnými farbami (5-4) pri vhodných podmienkach, zvyšuje pohodlie hráča.

Trochu odlišný problém treba riešiť pri zásahu typu DONT. Ak partner zasiahne napríklad hláškou 2 a my máme list: Q9-9865-Q843-1093 pravdepodobne pasujeme, lebo máme zaručený 7-kartový fit a z obavy, žeby sme mohli hrať 2♠ na 6 tromfov, keby sme sa pokúsili nájsť červenú zhodu. Nevieme, že ktorá farba je partnerova druhá farba a nevieme ani to, že ktorá z tých dvoch farieb je päťlistá. Keby sme vedeli, že štvorlistá farba je trefová a 5-listá je vyššia, potom by sme sa pokúsili nájsť zhodu vo vyššej farbe, a keby partner predsa mal piky (dosť pravdepodobne), tiež by sa nič nestalo, lebo vieme, že máme fit 5-2. Pri 7-kartovom fite sa nedá povedať, či bude lepšie hrať 2 na fit 4-3 alebo 2♠ na fit 5-2. Vo väčšine prípadov to bude závisieť (okrem figúrového vybavenia farby tromfov) od delenia tromfovej farby u súperov, a to nevieme vylicitovať. Pri rovnakých šanciach realizácie, bude drahý záväzok pri dražbe atraktívnejší ako lacný. Okrem toho, pri lacnej zhode na našej linke vždy hrozí, že súper nás prelicituje v drahej farbe.

V tomto návrhu sa sústredím na to, aby u dvojfarebných listov (5-4) bolo možné nájsť fit 5-3, pokiaľ  taký fit existuje, a nebolo nutné hrať na fit 4-3. Budem tiež preferovať presné informácie o drahých farbách na úkor lacných farieb.

 

2. Dražba dvojfarebných listov 5-4.

2.1. Náčrt.

Väčšina zásahov do dražby (po súperovom otvorení 1BT) sa bude diať na dvojfarebnej báze s rozlohou farieb 5-4. Tieto listy sa vyskytujú častejšie ako jednofarebné listy, vhodné pre zásah, alebo dvojfarebné listy typu 5-5. Návrh predpokladá možnosť rozlíšenia listu s 5+4 od listov 4+5. Toto rozlíšenie sa deje na úkor možnosti rozlíšenia lacných farieb. Presnejšie rozlíšenie drahých farieb nesie so sebou aj mierne skomplikovanie dražby a potreby pamätať si, že ktorá kombinácia akou hláškou alebo sekvenciou hlášok sa má dražiť.

Aby si zasahujúci zabezpečil možnosť ešte raz prehovoriť po väčšine zásahov, musia byť zásahy definované tak, aby pokračujúci len výnimočne mohol pasovať zásah partnera. Táto možnosť sa u väčšiny dvojfarebných listov zabezpečuje tým, že nižšia farba sa draží transferom. Ak nižšia farba je trefová, zasahujúci draží kontru. Dražba je podobná systému DONT, teda zasahujúci draží obyčajne nižšiu z dvoch farieb transferom, bez ohľadu na to, že ktorá z jeho farieb je dlhšia.

Základné pravidlá:

·         Nižšia farba sa draží transferom, a teda trefová kontrou, bez ohľadu na to, že ktorá farba je dlhšia.

·         Obe drahé farby treba dražiť dvojakým spôsobom:

o    Okamžitými 2, ak máme 5+4 (alebo 5+5, resp. 6+6)

o    Kontrou, a po 2 partnera dražíme 2, ak máme 4♠+5h (prípadne 4♠+4©).

 

2.2. Dražba dvojfarebných lacných listov 5-4.

Ak zasahujúci má v lacných farbách 5-4, obyčajne „veľa vody nenamúti“ a dosť často nebude zasahovať, aby nepomohol súperom nájsť drahý záväzok. Ale vo výhodnej manšovej pozícii a s vhodným listom môže sa rozhodnúť pre zásah. Obe lacné farby sa dražia kontrou. Táto kontra môže znamenať aj iné typy listov, jedno však všetky listy, dražené kontrou musia splniť: Kontrujúci musí mať aspoň dobrých 11 FB, aby partner sa vedel orientovať v situácii, keď sa rozhodne kontru prepasovať. (Iné zásahy nemusia spĺňať túto minimálnu bodovú hranicu, napríklad s listom: QJ1093-QJ1086-32-2 je možné zasiahnúť 2, najmä v 1. hre.)

            Pokračujúci, po pase súpera, draží:

A)    PAS. Aby pokračujúci zmenil partnerovú rozlohovú kontru na trestnú, musí mať dostatočnú silu a napojenie na každú farbu (zasahujúci po kontre nemusí mať len lacné farby, ale aj iné rozlohy, napríklad drahé farby, viď nižšie). Predpokladá, že zasahujúci má aspoň 11 alebo dobrých 10 FB, teda sám musí mať aspoň dobrých 11 FB (prevahu bodov na linke), aby kontru prepasoval.

B)     2, ak má aspoň trojlist trefový. Zasahujúci s lacnými farbami pasuje, bez ohľadu na to, že ktorá lacná farba je dlhšia.

C)     2, ak nemá aspoň trojlist trefový, ale má aspoň trojlist kárový. Zasahujúci s lacnými farbami pasuje.

D)    2, ak nemá lacný trojlist, ale má aspoň 5-list srdcový. Zasahujúci obyčajne pasuje, bez ohľadu na podporu. V niektorých prípadoch môže zasahujúci zalicitovať 2ª, ak má aspoň 3-list pikový a krátke srdcia. Pokračujúci pasuje, ak má aspoň 4-list pikový, inak draží 2BT, so 6-listom srdce a hrateľnosťou BT záväzku alebo opakuje svoje srdcia so 6+listom srdcovým, ak BT nie je hrateľné. Pokračujúci musí mať aspoň štvorlist pikový, ak má len 5-list srdcový.

E)     2, ak má aspoň 6-list pikový. Zasahujúci obyčajne pasuje, bez ohľadu na podporu pikovú.

Pokračujúci nikdy neskočí v lacnej farbe – zasahujúci nemusí mať lacné farby vôbec (viď nižšie), preto musí mu nechať priestor, aby svoj list opísal v ďalšom kole na nízkom stupni. Ak pokračujúci „tuší“ misfity, musí dražiť niekedy opatrnejšie a môže zadražiť trefového dubla, viď nižšie.

Ak odpovedajúci (súper) rekontruje, pokračujúci draží 2 len v prípade, že má 4+list trefový a obyčajne má vyššieho singla. Dražba vlastnej farby (okrem trefov) ukazuje aspoň 6-list a žiada pas od partnera.V ostatných prípadoch pokračujúci pasuje, aby umožnil zasahujúcemu zalicitovať svoj 5-list.

Ak odpovedajúci draží farbu, pokračujúci obyčajne pasuje. Ale ak má okolo 11 FB, aspoň trojlistý fit do všetkých ostatných farieb a obyčajne krátkosť (max. dubel) v súperovej farbe, draží kontru. Zasahujúci s 5-listom v súperovej farbe pasuje kontru, inak draží svoj 5-list. Dražba beží podľa princípov prirodzenej dražby.

 

2.3. Dražba dvojfarebných drahých listov 5-4.

U drahých farieb bude užitočné rozlíšiť 5+4 od 4+5 z dôvodu, že ak je šanca na gém na linke bude to v drahej farbe, preto presná znalosť dĺžky farby je dôležitá. Ale nielen kvôli gému, ale aj pre voľbu správneho čiastočného záväzku na druhom stupni, je dôležité poznať presnú dĺžku drahej farby. Pre rozlíšenie budeme potrebovať 2 hlášky/sekvencie. V oboch prípadoch bude hláška 2 ukazovať na dvojfarebný drahý list, pritom:

1)      Okamžitý zásah 2 ukazuje 5+4.

 

Otvárajúci (súper)

Zasahujúci

Odpovedajúci

Pokračujúci

(1BT)

2

 

 

 

Hláška 2 ukazuje na list 5+4.

 

2)      Kontra a po 2 pokračujúceho, hláška 2 zasahujúceho ukazuje 4+5.

Otvárajúci (súper)

Zasahujúci

Odpovedajúci

Pokračujúci

(1BT)

Kontra

(pas)

2

(pas)

2

 

 

           

Hláška 2 ukazuje v tomto prípade 4+5.

Vtomto druhom prípade však pokračujúci nemusí zalicitovať 2, ale môže zalicitovať 2. V takom prípade potom hláška 2 zasahujúceho ukazuje tento list.

 

Otvárajúci (súper)

Zasahujúci

Odpovedajúci

Pokračujúci

(1BT)

Kontra

(pas)

2

(pas)

2

 

 

 

Tu však treba trochu dávať pozor, lebo v takej sekvencii hláška 2 môže byť zalicitovaná aj s listom 4+5 alebo 5+4, viď bod 2.3. nižšie.

Pokračujúci si vyberie záväzok na druhom stupni na základe presných informácií o drahých farbách. Pokračujúci môže aj zainvitovať (3/3) s vhodným listom, ale len ak má istotou o fite zasahujúceho.

 

Pokračujúci so 6+listom károvým bez drahej podpory môže pasovať 2 v oboch prípadoch.

 

 

Otvárajúci (súper)

Zasahujúci

Odpovedajúci

Pokračujúci

(1BT)

2

(pas)

PAS

 

Pokračujúci napríklad s listom ♠10-62-KJ10965-Q765 môže pasovať partnerov zásah.

 

Otvárajúci (súper)

Zasahujúci

Odpovedajúci

Pokračujúci

(1BT)

Kontra

(pas)

2

(pas)

2

 

 

 

Pokračujúci s predchádzajúcim listom môže pasovať partnerovú hlášku 2.

 

2.4. Dražba dvojfarebných miešaných (drahá + lacná) listov 5-4.

Prvá hláška zasahujúceho bude rovnaká v prípade drahého 5-listu s lacným 4-listom ako v prípade drahého 4-listu s lacným 5-listom. Zasahujúci draží lacnú farbu transferom, teda draží:

a)      KONTRU, ak jeho lacná farba je trefová.

b)      2, ak jeho lacná farba je kárová.

Po kontre zasahujúceho pokračujúci nevie, či kontra znamená lacné farby, drahé farby alebo miešané farby (alebo jednofarebný trefový list alebo silný list, viď nižšie). Správa sa tak, ako bolo popísané v bode 2.2. Pokračujúci môže obidve hlášky zasahujúceho pasovať, ak má k tomu vhodný list. Na pas 2 musí mať pokračujúci aspoň 6+list trefový a obyčajne krátkosť v niektorej drahej farbe

Ak pokračujúci s 3+listom v transferovanej farbe draží túto farbu, zasahujúci pasuje len v prípade, že má v tejto farbe 5-list. (To je rozdiel od zásahu s obidvoma lacnými farbami – zasahujúci s 5-listom v drahej farbe nepasuje lacný fit, ktorý môže byť Moyseho, teda 4-3.)

 

Otvárajúci (súper)

Zasahujúci

Odpovedajúci

Pokračujúci

(1BT)

Kontra

(pas)

2

(pas)

PAS

 

 

 

Pas zasahujúceho v 2. kole dražby ukazuje, že má 5-list trefový. Keď zasahujúci zasiahol s obidvoma lacnými listami, pasuje hlášku partnera bez ohľadu, či má v nej 4 alebo 5 kariet. U miešaných farieb zasahujúci vždy chce ukázať svoj drahý 5-list, preto lacnú farbu pasuje len v prípade, že drahý 5-list nemá (teda má lacný 5-list). V takom prípade môžu mať partneri zhodu 4-4 v jednej drahej farbe, ale zasahujúci dáva prednosť bezpečnosti záväzku s 8-kartovým fitom na druhom stupni, aby po prípadnom drahom misfite nemusel hrať na treťom stupni lacnú farbu.

 

Otvárajúci (súper)

Zasahujúci

Odpovedajúci

Pokračujúci

(1BT)

2

(pas)

2

(pas)

PAS

 

 

 

Podobne s károvým 5-listom a drahým štvorlistom.

Pokračujúci však nemusí zalicitovať transferovanú farbu, ak v nej má menej ako 3 karty, ale vyberie si nasledujúcu farbu. V takom prípade zasahujúci draží svoju drahú farbu bez ohľadu, či má v nej 4 alebo 5 kariet.

 

Otvárajúci (súper)

Zasahujúci

Odpovedajúci

Pokračujúci

(1BT)

Kontra

(pas)

2

(pas)

2/

 

 

Hlášky 2 aj 2 ukazujú 4- alebo 5-list vo farbe. Hláška 2 môže ukazovať aj na obidve drahé farby, viď bod 2.3. vyššie.

Ak zasahujúci zasiahol hláškou 2 a pokračujúci má štvorlist v oboch drahých farbách a má aj 3 až 5 kár, môže donútiť partnera k dražbe drahej farby tým, že nebude licitovať 2 (napriek károvej dĺžke), ale 2, čím donúti zasahujúceho vybrať si drahú farbu. Pokračujúci vie, že zasahujúci s 2 musí mať aspoň jednu drahú farbu.

Ak zasahujúci má len štvorlist lacný a má 5-list drahý, od začiatku plánuje zalicitovať svoju drahú farbu, bez ohľadu, či pokračujúci odsúhlasí jeho lacnú farbu.

 

Otvárajúci (súper)

Zasahujúci

Odpovedajúci

Pokračujúci

(1BT)

Kontra

(pas)

2

(pas)

2/

 

 

 

Pokračujúci má aspoň trojlistý fit v trefoch, ale zasahujúci ukáže svoj drahý 5-list. V skutočnosti v tomto prípade zasahujúci len využil priestor, ktorý je k dispozícii do hlášky 2 vo svojej drahej farbe, aby ukázal svoju lacnú farbu pre prípad, žeby bolo nutné hrať lacný záväzok na treťom stupni. Jeho pôvodným cieľom od začiatku bola dražba drahého 5-listu (podobne ako u Cappellettiho).

Pokračujúci pasuje drahú farbu zasahujúceho aj s dublom vo farbe. Dá sa hrať aj na delenie tromfov 5-2. Dokonca, ak nie je lepšia hláška k dispozícii, môže pasovať aj so singlom. Inak draží prirodzene svoj pikový 5-list, alebo lacnú farbu zasahujúceho na treťom stupni.

 

3. Dražba jednofarebných listov.

3.1. Dražba drahej farby.

            Jednofarebný drahý list sa draží okamžitou dražbou dlhej farby na druhom stupni, 2/2. Zasahujúci môže dražiť aj dvojfarebný list s dobrým päťlistom drahým a slabým štvorlistom lacným ako jednofarebný drahý list, ak lacnú farbu nechce ukázať vôbec. V niektorých prípadoch môže tak dražiť aj s rozlohou 5332, ak je drahý päťlist silný a je vo výhodnej manšovej pozícii.

 

3.2. Dražba lacnej farby.

            Jednofarebné lacné listy je najlepšie dražiť skokom  3/3, pokiaľ stav manší a vybavenie listu to umožňuje. Dražba na treťom stupni sťažuje licitáciu súperom (už nie je k dispozícii Lebensohl ap.), kým  zásah v lacnej farbe na druhom stupni im môže uľahčiť nájdenie drahej zhody. Napriek tomu, môžeme sa pokúsiť zalicitovať jednofarebný lacný list aj na druhom stupni. V takom prípade dražíme svoju lacnú farbu transferom, teda trefovú kontrou a károvú cez 2.  Keď pokračujúci zalicituje transferovanú farbu, jednoducho spasujeme.

            Problém však môže vzniknúť, keď pokračujúci nezalicituje transferovanú farbu, ale ďalšiu farbu v poradí. V takom prípade budeme musieť ísť na tretí stupeň s našou lacnou farbou, aj keď sme chceli hrať na druhom stupni. Nie je to nijaká tragédia a v niektorých systémoch napríklad s trefovou farbou nie je možné ostať na druhom stupni nikdy (Cappelletti). Ale v našom systéme vieme, že budeme dražiť na treťom stupni našu lacnú farbu obyčajne bez partnerovej podpory (lebo poprel 3+list vo farbe). Aj preto je lepšie našu farbu zadražiť hneď skokom na tretí stupeň.

V prospech dražby na druhom stupni však hovorí fakt, že ak odpovedajúci (súper) pasuje po našej hláške, pravdepodobne nemá dosť bodov, preto nájdeme dostatočnú figúrovú silu u partnera a konečný záväzok nebude ohrozený ani na treťom stupni. Ak odpovedajúci kontruje (rekontruje) náš zásah, teda má nejakú silu, už vždy vieme zastať na druhom stupni, lebo partner je oslobodený od licitácie. Ak by sme skočili hneď na tretí stupeň a stretneme list bez bodov u partnera a súper používa trestnú kontru na náš zásah (alebo inak vie trestne okontrovať) budeme musieť hrať záväzok na treťom stupni s kontrou, hoci sme mohli hrať na druhom stupni.

            Prv, než sa rozhodneme zasiahnuť s jednofarebným lacným listom, musíme dobre zvážiť, že akým spôsobom to urobíme. Vždy máme k dispozícii okamžitý skok na tretí stupeň alebo dražbu transferom s nádejou, že vieme zostať na druhom stupni.

Dražba lacnej farby transferom má aj tú výhodu, že pokračujúci môže zalicitovať svoj drahý 6+-list, a teda budeme hrať drahú farbu namiesto lacnej (v párovom turnaji). Toto, po skoku zasahujúceho na tretí stupeň, pokračujúci nemôže urobiť.

Ak kontru zasahujúceho súper rekontruje, pokračujúci draží 2 len ak má 4+list vo farbe, inak draží svoj 6+list, a pokiaľ nemá, pasuje a nechá zasahujúceho zalicitovať svoj 5-list.

Ak zásah farbou súper kontruje (negatívne alebo konvenčne), pokračujúci rekontruje, ak táto farba je 6+listá alebo veľmi dobrá päťlistá a má aspoň 8+FB, teda chce hrať svoj záväzok s rekontrou – zasahujúci má pasovať. Po kontre súpera, draží pokračujúci transferovanú farbu len v prípade, že má v nej aspoň 4 karty. Vlastnú farbu draží len so 6+listom. Ak žiadnu z týchto hlášok nemôže použiť, pasuje –  zasahujúci potom zalicituje svoj 5-list.

 

4. Dražba dvojfarebných listov 6-4.

            S dvojfarebným listom 6-4 zasahujeme podobne ako s jednofarebným listom, teda štvorlist zamlčíme. Ak nemáme na linke dostatočnú silu (prevahu), môže byť záväzok na 6-1 bezpečnejší ako na 4-3, dokonca niekedy bezpečnejší ako na 4-4. S dostatočnou silovou rezervou môžeme dražiť lacný 6-list a drahý štvorlist ako dvojfarebný, nakoľko začiatok je rovnaký, a keď pokračujúci odmietne našu lacnú farbu, ukážeme náš drahý štvorlist.

 

 

 

Otvárajúci (súper)

Zasahujúci

Odpovedajúci

Pokračujúci

(1BT)

2

(pas)

2

(pas)

PAS/2(/3/3♠)

 

 

 

Zasahujúci chcel svoj 6+list kárový s drahým štvorlistom dražiť ako jednofarebný list, ale keď pokračujúci ukázal, že má obidve drahé štvorlisty, rozhodol sa pre hru v drahej farbe. V niektorých prípadoch môže zainvitovať.

So slabým listom, vo väčšine prípadov, treba licitovať 6+list, bez ohľadu na štvorlist. Preto s lacným 6-listom a drahým štvorlistom bude v mnohých prípadoch správne, zalicitovať okamžite 3/3, alebo transfer a pasovať alebo opakovať farbu na treťom stupni.

 

5. Dražba dvojfarebných listov 5-5.

Drahé dvojfarebné listy 5-5 (6-6) dražíme hláškou 2, ktorá ukazuje aspoň 5 pikov a aspoň 4 srdcia. V tomto prípade si treba len uvedomiť, že aj srdcia môžu byť päťlisté. Ak súper okontruje 2 a pokračujúci má jasné, že v ktorej drahej farbe chce hrať, má túto farbu zalicitovať. Ak má drahé fity delené 2 a 3, teda radšej by hral 2, keby partner mal 5, pasuje a nechá partnera určiť farbu tromfov. Ak má 6+list kárový (nepravdepodobne po kontre) a má aj nejaké body (od 8 platných bodov) rekontruje.

Drahý päťlist s lacným päťlistom dražíme ako dvojfarebné listy s drahým päťlistom a lacným štvorlistom, teda transferom ukážeme lacnú farbu a potom dražíme drahý 5-list, bez ohľadu, či pokračujúci si vyberie našu transferovanú lacnú farbu.

Obe lacné 5-listy môžeme dražiť dvojakým spôsobom:

5.1. Kontrou, po ktorej pasujeme partnerovú hlášku v lacnej farbe na druhom stupni. Takto budeme dražiť predovšetkým so slabším listom, s ktorým nechceme ísť na tretí stupeň a necháme priestor pre partnera, aby mohol ukázať svoj drahý 6+list na druhom stupni.

5.2. Hláškou 2BT ukážeme stredne silný list, s ktorým nemáme obavy o záväzok na treťom stupni. Táto hláška môže skomplikovať dražbu súperom, preto v 1. hre proti 2. hre môžeme takto dražiť smelšie.

 

6. Dražba silných vyfarbených listov (3-4 SZ).

            S väčšou silou a dobrou rozlohou (5-5...), najmä, ak jedna farba je drahá, máme šance na gém, napriek otvoreniu 1BT súperom. Ak máme list so silou 3-4 SZ (stratových zdvihov), veľa od partnera nepotrebujeme – niekedy stačí fit do drahej farby, aby sme mohli zahrať drahý gém. Tak silné listy bude dobré odlišne licitovať od listov, s ktorými náš cieľ je dosiahnutie čiastočného záväzku. Aby zasahujúci mohol ukázať skutočne silný list, okrem značnej figúrovej sily (obyčajne aspoň od dobrých 15 FB) musí byť jeho list aj dobre vyfarbený. Špecialnú dražbu si zaslúžia predovšetkým silné listy s rozlohou 5-5 alebo 6-5, ktorým sa tu budeme venovať. So silným listom a priblížne s pravidelnou rozlohou bude dosť často najlepším riešním nechať súperov padnúť ich záväzok bez kontry (lepšie, než keby sme my padali v nejakom záväzku), lebo partner nijakú kontru neustojí.

Výskyt tak silných rozlohových listov po súperovom otvorení 1BT bude veľmi zriedkavý, preto vynechanie celej tejto kapitoly zo systému zásahov po súperovom otvorení 1BT nespôsobí vážne problémy s dražbou a štatisticky straty nebudú časté.

 

6.1. Dražba silných vyfarbených listov s rozlohou 5-5-... (3-4 SZ).

Silné vyfarbené listy 5-5.., 6-5.. alebo 6-6.. dražíme tak, aby našu úvodnú hlášku partner nepasoval (nemohol zapasovať prakticky v žiadnom prípade.) 

6.1.1. Listy s pikovým päťlistom a ľubovoľným bočným päťlistom dražíme okamžitou hláškou 2BT. Táto hláška pri normálnej sile ukazuje obidve lacné 5-listy. Pokračujúci si vyberie lepšiu lacnú farbu. Zasahujúci potom ukáže svoj silný list nasledovne:

a)      Ak pokračujúci dražil 3, potom zasahujúci ukáže svoju druhú farbu:

a.       3 s 5+5 a so 4SZ. Zasahujúci nemá právo prehodnotiť výber lacnej farby pokračujúceho, preto hláška 3 nemôže byť oprava lacnej farby, keď pokračujúci si vybral trefy. Pokračujúci teraz môže opraviť na 3♠ s podporou, pokiaľ nekryje nijaký SZ. Ak má pikovú podporu a kryje aspoň 1SZ (obyčajne esom, resp. kráľom alebo dámou v dlhej farbe zasahujúceho), draží pikový gém. Bez pikovej podpory obyčajne pasuje záväzok 3.

b.      3 s 5+5. Pokračujúci bez krytia aspoň 1SZ si vyberie drahý záväzok na treťom stupni. S krytím aspoň 1SZ draží drahý gém.

c.       3 s 5+5. V tomto prípade, ak pokračujúci bude chcieť hrať trefový záväzok, bude musieť ísť na 4. stupeň, ale obyčajne to nebude znamenať problém, lebo urobí tak len s krátkosťou v pikoch – teda nejaké pikové stratové zdvihy bude môcť vyrafovať a pokračujúci si vybral trefy z lacných farieb, teda má nejakú podporu.

d.      4// s 5-listom v licitovanej farbe a pikovým 5-listom pri sile 3SZ. Pokračujúci si vyberie drahú farbu, ak má v nej podporu, inak môže pasovať aj lacnú farbu na 4. stupni, ak nekryje ani 1SZ. S krytím aspoň 1SZ, bez podpory drahej farby, ale s podporou lacnej farby, draží lacný gém.

b)      Ak pokračujúci dražil 3, zasahujúci už nemá dosť priestoru na rozlíšenie lacnej farby, ak má 4 SZ. Zasahujúci draží:

a.       3 s 5+5. Pokračujúci bez krytia aspoň 1SZ si vyberie drahý záväzok na treťom stupni. S krytím aspoň 1SZ draží drahý gém.

b.      3 s 5+5 alebo s 5+5. V tomto prípade nezostal priestor na presné ukázanie lacnej farby. Ak pokračujúci chce hrať záväzok v lacnej farbe, draží 4, čo pre partnera znamená „Pass or Correct“.

c.       4// s 5-listom v licitovanej farbe a pikovým 5-listom, pri sile 3SZ. Pokračujúci si vyberie drahú farbu, ak má v nej podporu, bez ohľadu na silu. Inak môže pasovať lacnú farbu na 4. stupni, ak nekryje ani 1SZ. S krytím aspoň 1SZ, bez podpory drahej farby, ale s podporou lacnej farby, draží lacný gém.

6.1.2. Listy so srdcovým 5-listom a lacným päťlistom sa dražia KONTROU.  Pokračujúci nevie, že partner má tento silný list, preto draží tak, že kontru považuje za normálny zásah so 4+listom tref, alebo s obidvoma drahými farbami. Ak zasahujúci dal kontru s týmto silným listom, pokračujúci sotva bude mať dosť bodov, aby kontru prepasoval. Ale keby predsa mal dosť bodov na pas (11+FB), pravdepodobne bude to správne, lebo súper bude musieť padnúť viac, než je vlastný gém na našej linke. Pokračujúci draží:

a)      2 s 3+listom tref. Zasahujúci potom draží:

a.      3 s 5©+5. Zasahujúci s jednofarebným trefovým listom nemôže mať list, s ktorým by dobrovoľne chcel hrať na treťom stupni, keď nezasiahol 3 v 1. kole. Napriek tomu, problémom tejto hlášky je, že partner zabudne na skutočný význam a bude ju považovať za zvýšenie trefov, najmä preto, lebo taký list sa nevyskytuje často a je ľahké zabudnúť na skutočný význam tejto hlášky. Zasahujúci sa môže vyhnúť nedorozumeniu, ak namiesto 3 zalicituje 3 skokom. Taká hláška vždy vzbudí pozornosť partnera, aby sa zamyslel, lebo skoky sa nevyskytujú často. Ale po 3, ak pokračujúci nebude mať srdcový fit, je možné, že už hrateľný záväzok nevieme nájsť, nakoľko jediný hrateľný záväzok bol záväzok 3.

b.      3 s 5+5. Táto hláška bola urobená skokom, preto pravdepodobne nebude dochádzať k nedorozumeniu.

c.       4 s 5+5 a s 3SZ. Obyčajne bude to skôr rozloha 6-5 alebo 6-6.

d.      4 s 5+5 a s 3SZ. Obyčajne bude to skôr rozloha 6-5 alebo 6-6.

b)      2 s 3+listom a bez 3-listu . Zasahujúci potom draží:

a.      3 s 5+5. V tomto prípade je možnosť omylu menšia ako v bode a) a. vyššie. Zasahujúci nemôže mať vlastnú károvú farbu, preto hláška 3 donúti pokračujúceho zamyslieť sa nad významom hlášky.

b.      3 s 5+5. V tomto prípade zasahujúci nemôže nikdy použiť hlášku 3 pre popísanie tohto listu, lebo hláška 3 je rezervovaná pre jednofarebný trefový list, s ktorým zasahujúci chcel hrať 2, ale partnerová hláška (2) neumožnila hrať trefový záväzok na druhom stupni.

c.       4 s 5+5 a s 3SZ. Obyčajne bude to skôr rozloha 6-5 alebo 6-6.

d.      4 s 5+5 a s 3SZ. Obyčajne bude to skôr rozloha 6-5 alebo 6-6.

c)      2 obyčajne so srdcovým 5+listom. Zasahujúci potom draží:

a.      4 vo všetkých  prípadoch. S takým fitom, s krátkosťou partnera v lacnej farbe zasahujúceho je gém pravdepodobný, alebo sa o to treba pokúsiť.

b.       Hláška 3 so silným listom neprichádza do úvahy. Hlášku 3 použije zasahujúci so slabším listom (5+4 alebo 4+5 alebo 5+4), s ktorým po ukázaní výborného fitu vznikla možnosť pokúsiť sa o gém. Bez hlášky 2 pokračujúceho by zasahujúci chcel hrať 2 a nepokúšal sa o gém.

d)      2 s vlastným 6+listom pikovým. Zasahujúci potom draží:

a.      3 s 5+5. Oprava drahého 6-listu partnera na lacný 6-list o stupeň vyššie neprichádza do úvahy, preto v tomto prípade hláška 3 ukazuje silný dvojfarebný list.

b.      3 s 5+5. Tu nemôže dôjsť k omylu.

c.       4 s 5+5 a s 3SZ. Obyčajne bude to skôr rozloha 6-5 alebo 6-6.

d.      4 s 5+5 a s 3SZ. Obyčajne bude to skôr rozloha 6-5 alebo 6-6.

6.1.3. Dvojfarebné lacné listy považujeme za silné len s 3 SZ. Ak bude treba hrať lacný gém, zasahujúci musí mať skutočne silný list. Aj so silným dvojfarebným lacným listom zasahuje sa podobne ako s normálnou silou, teda hláškou 2BT. Potom, čo si pokračujúci vyberie jednu lacnú farbu, zasahujúci pokračuje hláškou 3BT. Táto hláška ukazuje na veľmi silný list s obidvoma lacnými 5+listmi (obyčajne rozlohy skôr 6-5 alebo 6-6). Pokračujúci ukončí licitáciu.

 

6.2. Dražba silných jednofarebných listov.

Po súperovom otvorení 1BT len zriedkakedy dostaneme jednofarebný list so silou, s ktorou môžeme bez partnerovej podpory zalicitovať gém (3SZ), alebo budeme mať aspoň silu blízko gému. Ak predsa, tak bude to list slabo dvojfarebný, teda s rozlohou 7-4... Ešte aj vtedy sa to bude vyskytovať zriedkavo, napríklad s listom: 3-AKQ10873-AKJ5-9. Máme len 2,5 SZ, ale ešte ani s týmto listom nemáme istotu, že splníme gém, ak sa ani raz nedostaneme na stôl a partner bude krátky v srdciach (takmer isto). Ak môžeme mať gém na linke, tak bude to vždy v drahej farbe. V takom prípade bude najlepšie ten gém hneď zalicitovať. Ak necháme odpovedajúcemu (súperovi), ktorý takmer isto bude tiež vyfarbený, dostatočný priestor, možno nájdu záväzok 4 na nejakých 20-23 FB, ktorý buď splnia alebo padnú rentabilne, keď my tam máme srdcový gém.

Nie je veľmi vhodná ani taktika, že začneme kontrou – čo keď partner prepasuje. Partner nemôže mať toľko bodov, aby našu kontru prepasoval, ale súper dostane príležitosť svoj rozlohový list popísať.

Čo máme robiť, ak máme dobrú drahú farbu, silu blízko gému, 4-4,5 SZ? Doporučujem zalicitovať 3/ okamžite. Tieto hlášky oznámia partnerovi, že máme silu blízko gému, nepotrebujeme tromfovú podporu, ale skôr kontrolu bočných farieb. Teda partner bude počítať za platné figúry predovšetkým eso (esá)  v bočnej farbe a figúru (ľubovoľnú, aj singel figúru) v tromfovej farbe. Takto má licitovať napríklad s listom: KQJ10543-A2-6-KQ2. Partner s listom napríklad -J108765-QJ754-A3 môže licitovať 4, lebo má jednu platnú figúru.

Okamžité hlášky 3/ definované ako útočné majú za následok, že nemôžeme ich použiť blokujúco. Je to určitá strata, ale tento postup zjednodušuje systém. Okamžitá informácia o samostatnej farbe a sile blízko gému je dôležitá najmä so srdcovou farbou. Pritom blokovanie v srdciach  neodradí súperov od dražby pikov. Okrem toho, niekedy, práve blokovaním v jednej drahej farbe môžeme dohnať súperov do splniteľného podlimitného gému v druhej drahej farbe a budeme postavený pred problém, či máme brániť ďalej.

Okamžité blokovanie pikami (3) môže priniesť určitý efekt, najmä ak hráč vidí, že súperom nevychádzajú 4. Ak niekto si chce ponechať hlášku 3 ako blokujúcu, potom silný jednofarebný pikový list so silou blízko gému môže dražiť kontrou a až v 2. kole zalicituje 3. Táto sekvencia nie je inak využitá.

Okamžitý skok na gém v drahej farbe môže predstavovať list, s ktorým zasahujúci plánuje uhrať záväzok, ale aj ako preventívnu blokujúcu hlášku v obrane voči predpokladanému gému súperov. Ale aj v tomto prípade platí, že práve blokovaním môžeme dohnať súperov do splniteľného gému.

 

6.3. Dražba silných pravidelných rozlôh.

S pravidelnými rozlohami na bezprostrednej pozícii nie je veľmi vhodné sa brániť voči otvoreniu 1BT, lebo súper za nami je dobre zorientovaný v rozdaní a buď nás vie okontrovať, alebo mu pomôžeme nájsť lepší záväzok. Niektoré obranné systémy proti otvoreniu 1BT majú rezervovanú sekvenciu pre dražbu pravidelných rozlôh nad 19 FB a nestarajú sa o listy do 18 FB. Lenže, jednak tieto listy sa nevyskytujú často, jednak moje skúsenosti sú také, že keď sa vyskytne taký list, najlepšie bude prepasovať. Aj keď tu navrhovaný systém umožňuje dražbu pravidelných rozlôh, treba používať tieto hlášky veľmi opatrne a na bezprostrednej (druhej) pozícii nedoporučujem používať, treba radšej pasovať.

Na reopen pozícii je situácia už iná. Vieme, že súperi nemajú viac ako 23 FB a môžu mať oveľa menej. Najmä, keď súper otvoril slabým BT, môže mať partner dosť bodov, aby sme mohli uhrať gém, alebo skontrovať súpera, ak má pravidelnú rozlohu, preto na reopen pozícii musí byť hráč dosť „čulý“ a môže využiť sekvencie na dražbu silných pravidelných rozlôh. Dražba pravidelných rozlôh je popísaná v odseku 10, lebo sa bude najčastešie používať na reopen pozícii.

 

7. Dražba misfitov.

Keď zasahujeme do dražby po súperovom otvorení 1BT, podstupujeme riziko, že narazíme na misfitový list u partnera, pri veľmi dobre zorientovanom súperovi, čo môže viesť k veľkým stratám v dôsledku kontrovaných pádov. Našťastie, takých prípadov nebude až tak veľa, a zriedkavé „ťažké“ pády nás v žiadnom prípade nesmú odradiť od aktívneho zasahovania do súperovho 1BT. Celková bilancia bude vychádzať v náš prospech, najmä keď budeme používať rozumný systém rozumne.

Zvládnutie dražby misfitových listov je vo väčšine prípadov úlohou pokračujúceho. Keď pokračujúci má krátkosť v transferovanej farbe a má krátkosť ešte v jednej vyššej farbe, je dosť pravdepdobné, že máme misfitový list. V tých prípadoch pokračujúci sa má snažiť nájsť záväzok aspoň na delenie tromfov 5-1 alebo 4-2 a  má sa vyhnúť tromfom vo farbe, kde môže byť delelenie 4-1. Neexistuje nijaký 100%-ný recept na nájdenie splniteľného záväzku (pravdepodobne taký záväzok ani neexistuje), preto úlohou pokračujúceho je nájsť záväzok, ktorým naše straty budú minimálne, aj za cenu, že nenájdeme najlepší záväzok. Nasleduje niekoľko tipov pre pokračujúceho, po rôznych zásahoch partnera (a pase súpera).

Partner zasiahol kontrou a pokračujúci má list:

1)      So 6+ draží 2. V tomto prípade môže mať aj trefový trojlist. Zasahujúci pasuje.

2)      S 5+ a 4+ a v lacných farbách len maximálne 2 karty (4522/5521/5512/4621/4612 ap.) draží 2©. Zasahujúci obyčajne pasuje túto hlášku, ale ak má 3+list pikový (najmä so singlom ) má dražiť 2.

3)      So 6+ draží tiež 2, ale obyčajne len vtedy, ak nemá trojlist trefový. Ak zasahujúci odíde do 2, pokračujúci opakuje svoju farbu, 3.

4)      S rozlohou 1552 draží 2. Radšej hrať  trefy na delenie 5-2 (prípadne aj 4-2), než 2 na delenie 4-1. Ak zasahujúci predsa zalicituje 2, pokračujúci pasuje. Nie je priestor na hľadanie ideálneho záväzku. Pokračujúci sa môže správať podobne s listom 2452 a licitovať 2.

5)      S rozlohou 5422 zalicitovanie ktoréhokoľvek lacného dubla môže viesť k záväzku na 4-2. To ovšem neznamená, že je jedno, ktorého dubla má licitovať. Ak zalicituje 2 a zasahujúci bude mať 5 a 4 v drahej, pasuje a sme minuli správny záväzok v drahej farbe na druhom stupni. Preto s týmto listom má zasahujúci licitovať 2, a ak zasahujúci má list +drahá, nájdeme správny záväzok, 2 v drahej farbe. Pokiaľ má lacné farby (menej pravdepodobné, viď vyššie) ešte stále sme mohli trafiť do jeho 5-listu (50%). Keď nie (zasahujúci má 4 a 5) aspoň sme urobili pokus o nájdenie najvhodnejšieho záväzku v tiesnených podmienkach. Pokračujúci s touto rozlohou a dobrým päťlistom pikovým môže zalicitovať aj 2  v nádeji, že nájde u partnera aspoň 2 karty.

6)      S rozlohou 5242 draží 2, a po prípadných 2 draží 2. Zasahujúci pochopí, že partner má len 5, lebo so 6 by bol licitoval okamžite 2.

 

Partner zasiahol 2 a pokračujúci má list:

1)      So 6+ draží 2. V tomto prípade môže mať aj kárový trojlist. Zasahujúci pasuje.

2)      Ak má aspoň 4 karty v oboch drahých farbách, draží 2, lebo vie, že zasahujúci musí mať jeden drahý štvorlist, pokiaľ nezasiahol s jednofarebným károvým 6+listom.

3)      S rozlohou 5314 draží tiež 2. Záväzok 2 na fit 4:3 môže byť lepší ako 2¨ na fit 5:1. Zasahujúci pasuje alebo koriguje do 2 (prípadne do 3).

4)      S rozlohou 5323/3523 ap. sa môže rozhodnúť medzi dražbou 2 alebo 2. Obyčajne rozhodujúce bude vybavenie drahého trojlistu.

5)      So 6+listom trefovým môže pasovať partnerov zásah.

6)      S rozlohou 4225 draží 2pasuje prípadné 2 zasahujúceho.

 

Partner zasiahol 2 a pokračujúci má list:

1)     So 6+ bez drahého fitu pasuje.

2)     So 6+ bez drahého fitu draží 3. Zasahujúci pasuje.

3)     S rozlohou 1255 má pokračujúci niekoľko, takmer rovnako zlých, riešení. Môže si zvoliť hlášku 2 a dúfať, že partner bude mať 5. Môže licitovať tiež 2, pričom vie, že bude hrať na tromfy 5-1. Môže tiež pasovať a dúfať, že partner donesie nejaké kára.

 

8. Zásahy s dvoma štvorlistami.

Zásahy s dvoma štvorlistami môžu predstavovať zvýšené riziko pre zasahujúcu linku, ale v prvej hre (najmä proti druhej)  môžeme také riziko niekedy podstúpiť. Proti slabému BT, so silou nad dobrých 10/11 FB zásahy s rozlohu 4-4 sú takmer povinné vo všetkých manšových pozíciách.

Drahé farby 4-4 licitujeme kontrou od 11 FB pre prípad, že partner dokáže zapasovať. Teda okamžité 2 ukazujú rozlohu dlhšie piky ako srdcia alebo 5-5 (6-6) v drahých. Kontra, a po 2 partnera 2 ukazujú dlhšie srdcia ako piky, resp. 4-4 v drahých farbách. Ostatné kombinácie farieb 4-4 sa dražia transferom lacnej farby, teda presne podľa systému. Keď sa nájde zhoda aspoň 4-3, partner pasuje.

 

9. Obrana proti slabému 1BT.

Vyššie navrhnutý systém sa dá použiť bez zmeny aj proti slabému 1BT. Pre obranu, rozdiel oproti silnému BT spočíva v tom, že po otvorení slabým BT, častejšie bude na našej linke dostatočná sila na gém. Ak sa stretnú 2 pravidelné rozlohy na našej linke a máme na linke dostatočnú silu na gém (napríklad 13+12 FB ap.), je hrateľný aj beztromfový gém. Zásahy do dražby sú tým agresívnejšie, čím slabšie je otvorenie, ale na kontru treba dodržať aspoň 10/11 FB, aby partner sa vedel zorientovať. Zásah do dražby s rozlohou 4-4 alebo s hrateľným, najmä drahým 5-listom je takmer povinnosť. Jedine s rozlohou [4333] a silou nad 13 FB, prvý obranca nemusí zasahovať, ale druhý obranca, na vyhasínajúcej pozícii (po pase súpera), musí byť „čulý“, ak je predpoklad, že partner pasoval s úplne pravidelnou rozlohou [4333] a dostatočnou silou. V týchto prípadoch bude voliť kontru častejšie (aj s úplne pravidelnou rozlohou alebo rozlohou 4-4.. aj bez trefov ap.) v snahe „potrestať“ súperov. V takom prípade, ak 1BT je prepasované súperom (aj partnerom) k hráčovi na reopen pozícii, súperi nemajú na linke viac ako 23 FB, ale môžu mať oveľa menej, teda náš pokus o uhratie vlastného farebného záväzku môže byť úspešný (o rizikách sme už hovorili).

 

 

10. Obrana proti súperovmu otvoreniu 1BT na reopen pozícii.

Celý systém, tak ako bol popísaný vyššie, je možné použiť aj na reopen pozícii (po dvoch pasoch) bez zmeny. Výhodou hráča na reopen pozícii je to, že vie, že na súperovej linke je maximálne 23 FB, preto ak má nejakú rozlohu môže začať akciu s menším počtom bodov ako na bezprostrednej pozícii – zbytok bodov bude mať partner. Okrem toho, najmä proti slabému BT, môže mať partner dostatočný počet bodov, ak má pravidelnú rozlohu (teda bez dobrej okamžitej hlášky), aby sme splnili gém na linke, alebo skontrovali záväzok súperov. Z týchto dôvodov musí hráč na reopen pozícii zvážiť dôkladne, či nemá oživiť licitáciu aj s úplne pravidelnou rozlohou. Na jeho rozhodovanie vplývajú predovšetkým nasledovné úvahy, predpoklady a informácie o rozdaní:

1)  Ak akciu zaháji kontrou a partner ujde do farebného záväzku, nie je vylúčené, že budeme musieť hrať záväzok na tromfy 3-3. Aby sa to nestalo, je dobré mať lacné štvorlisty, alebo vedieť „vykľučkovať“ s drahým štvorlistom.

2)  Ak má hráč na reopen pozícii 16+ FB, pokus o skontrovanie súpera bude pravdepodobne neúspešný, aj keď súper otvoril slabým 1BT. Náš partner bude našu kontru považovať za informáciu o sile dobrých 10+ FB a je málo pravdepodobné, že bude mať dosť bodov, aby mohol kontru zapasovať. Keď ujde do farebného záväzku, dostaneme sa do ťažkostí, ak nie sme pripravení pre taký krok. Ak súper je v 2. hre, najjednoduchšie riešenie je zapasovať. Ak my sme v 2. hre, najmä proti slabému 1BT, ešte môžeme mať gém na linke aj vtedy, keď partner nevie zapasovať kontru. V takom prípade je reálnou alternatívou pokus o vlastný záväzok.

3)  Po každom zásahu, ktorý môže skrývať dvojfarebný list, hláška 2BT zasahujúceho v ďalšom priebehu dražby ukazuje, že prvá hláška bola učinená s pravidelnou rozlohou a presnejšie popisuje silu listu, v závislosti na prvom zásahu, viď nižšie.

 

10.1. Dražba pravidelných rozlôh (na reopen pozícii).

Ak sa hráč na reopen pozícii rozhodne zasiahnuť do dražby s pravidelnou rozlohou, pri voľbe hlášky rozhoduje sila listu.

10.1.1. 0-10/11: PAS. S takým slabým listom a pravidelnou rozlohou nie sú dobré šance na úspešnú súťažnú dražbu. Ak existuje dohoda s partnerom, môže obranca na reopen pozícii kontrovať aj so silou 8-11 FB, najmä proti slabému BT. Partner kontrujúceho si musí byť vedomý tejto možnosti, teda trestne môže pasovť len od 13 FB. Na druhej strane je dobré, keď kontrujúci je pripravený na prípad, že partner z kontry odíde, napríklad tým že má 4+, alebo aspoň 4-4 v drahých (prípadne aspoň 4+3) ap. Teda musí byť pripravený na prípad, že partner odíde z kontry.

10.1.2. 12-15/16 FB: KONTRA. Partner bude našu kontru považovať za rozlohovú a bude pasovať len od 11 FB (alebo 13 FB), inak draží trefový/kárový trojlist, srdcový 5-list, alebo pikový 6+list. Zasahujúci drahú farbu partnera pasuje. Urobili sme pokus potrestať súpera, alebo vylicitovať vlastný gém – pokus nevyšiel, našli sme vlastný dobrý záväzok.

                                Iná situácia je, ak partner zalicituje lacnú farbu. Teraz nesľúbil viac ako 3 karty vo farbe. Ak máme štvorlist vo farbe, ktorú partner zalicitoval, pasujeme. Gém na linke je už menej pravdepodobný. Ak odpovedajúci (súper) celý čas mlčí, pravdepodobne máme dosť bodov na vlastný záväzok  – môžeme zalicitovať 2BT, čím ukážeme partnerovi list o sile 12-16 FB a pravidelnú rozlohu a obyčajne bez štvorlistu v partnerovej farbe. Partner obyčajne bude pasovať, len v situácii, že má v lacnej farbe 6+list, opakuje svoju farbu, alebo draží ľubovoľnú inú farbu aspoň päťlistú. Partner mohol zalicitovať 2 s trojlistom , pritom môže mať 5+list kárový.

Ak partner zalicitoval 2 a my máme drahý 4-list, prv než ukážeme pravidelnú rozlohu, môžeme sa pokúsiť nájsť drahú zhodu 4-4 tým, že zalicitujeme 2. Partner bude našu hlášku považovať za dražbu oboch drahých farieb,  preto zalicituje lepší drahý štvorlist.. Teraz sa môžeme rozhodnúť, či pasujeme alebo dražíme 2BT alebo zvýšime farbu. Po 2 pokračujúceho môže zasahujúci dražiť 2, čo ukazuje na tento typ listu so 4 – s normálnym zásahom s dvojfarebným listom 5+4 nemôže prehodnotiť výber partnera.

Ak partner po kontre zalicitoval 2, dražíme náš drahý štvorlist 2/2. Teraz vieme, že partner má podporu. Bez drahého štvorlistu, ale s károvým 4-listom môžeme pasovať. Ak nemáme ani kárový štvorlist, dražíme 2BT.

10.1.3. 17/16–19FB: 2 a v ďalšom kole (po 2 partnera) draží 2BT. Táto sekvencia ukazuje tento silný pravidelný list. Ak partner licituje drahú farbu (2/2) so 4-listou podporou zvýšime, inak dražíme 2BT alebo 2 so štvorlistom. S tak silným listom nie je dobré začať kontrou, lebo partner asi nebude môcť prepasovať a už nebudeme môcť poskytnúť presnejší obraz o našej sile.

10.1.4. 20+FB: 2 a v ďalšom kole  2BT. Táto sekvencia ukazuje tento silný pravidelný list. S dobrou podporou do drahej farby partnera môže tiež zvýšiť partnerovú farbu. V tomto prípade bude mať partner skutočne bezcenný list, a ak súper je v 2. hre treba zvážiť pas na jeho otvorenie.

 

Samozrejme, tieto sekvencie je možné využiť aj na bezprostrednej pozícii, ale tam bude v mnohých prípadoch najlepším riešením pas, tak ako to už bolo niekoľkokrát zdôraznené. Aj samotný popis dražby pravidelných rozlôh je umiestnený v kapitole dražby na reopen pozícii, aby sa zvýraznila skutočnosť, že túto dražbu má využívať predovšetkým hráč na reopen pozícii.

 

 

 11. Obrana proti súperovmu zásahu 1BT, po partnerovom otvorení 1/1.

Ak partner otvoril v systéme SAYC 1, ktorý sľubuje len 3 (niekedy len 2)/1, alebo v Precisione otvoril 1, ktoré sľubujú len 2, zásah súpera 1BT bude väčšinou silný. V obidvoch prípadoch bude snaha odpovedajúceho používať kontru ako trestnú veľmi lákavá. Odpovedajúci vie o minimálnej sile svojho partnera, teda vie posúdiť veľmi presne, kedy je na linke bodová prevaha.  Ale znovu treba zdôrazniť, že takých prípadov, keď kontra bude najlepším (a konečným) riešením bude málo a k zníženiu početnosti možnosti trestne kontrovať súperov v záväzku 1BT prispejú aj úniky pokračujúceho (partnera zasahujúceho) do farebného záväzku. Teda ak sa vzdáme trestného významu kontry, ani v tomto prípade neutrpíme štatisticky veľké škody, práve naopak, získame možnosť presne popísať list odpovedajúceho v záujme úspešného vlastného záväzku. Inými slovami, aj v tomto prípade môžeme hrať navrhnutý systém kompletne, bez obáv o nejaké časté a veľké straty.

Tým, že odpovedajúci pozná minimálnu silu partnera (otvárajúceho), a vďaka zásahu súpera aj jeho maximálnu silu, môže aj s menším počtom bodov dražiť svoj rozlohový list. Hlášky 2/// môže odpovedajúci použiť už od 6/7 FB (dokonca aj s menším počtom bodov), a pokiaľ sa zavrhne mýšlienka trestnej kontry, môže odpovedajúci kontrovať tiež už od 7 FB s príslušným rozlohovým listom. Potom otvárajúci môže túto kontru pasovať len s maximom (14/15 FB).

 

12. Obrana proti súperovmu zásahu 1BT, po partnerovom otvorení v drahej farbe.

Či je možné tento systém použiť aj po partnerovom otvorení 1©/ª (a súperovom zásahu 1BT) by vyžadovalo viac analýzy a dôkladnejší popis jednotlivých sekvencií. Bez tejto analýzy je možné pokusne použiť tento systém s tým, že zvýšenia farby otvorenia sú prirodzené.

 

13. Obrana proti otvoreniu 2BT a 3BT.

Vyššie popísaný systém sa dá bez zmeny použiť aj po vyššom beztromfovom otvorení súpera. V záujme bezpečnosti musí byť list vyfarbenejší a musí obsahovať patričnú bodovú (zdvihovú) silu. V súčasnosti otvorenie 3BT používa väčšina hráčov ako gambling, preto rýchle ukázanie našich dvoch farieb, najmä drahých, je veľmi dôležité. Nakoľko v týchto prípadoch len zriedka budeme zasahovať s rozlohpou 5-4, ale radšej len s rozlohou 5-5, obyčajne vystačíme len s jednou hláškou (3/4¨) na ukázanie obidvoch drahých farieb. Inak celý systém je „on“ (zapnutý), včítane priamej dražby drahej farby, transferov na lacnú farbu ap., ale samozrejme o 1 alebo 2 stupne vyššie.

 

14. Porovnanie najbežnejších systémov s mojim návrhom.

Porovnanie navrhnutého systému s najbežnejšie používanými systémami môže lepšie ozrejmiť dôvod, kvôli ktorému som ten systém navrhol. Pri hodnotení „+“ znamená, že lepšie zvláda môj systém,  „-„ znamená, že danú situáciu horšie zvláda môj systém, „=“ znamená, že nie je rozdiel medzi systémami.

 

Typ listu

Cappelletti

Boros

Hodn.

6+/

Draží cez 2. Ak súper zablokuje, nemôže ukázať svoju farbu (môže mať ľubovoľnú f.), hoci partner má napojenie, nevedia brániť.

Okamžite ukáže farbu. Súperová akcia nás nemôže ovplyvniť.

+

6+/

Dtto. So 6+ musí vždy na 3.°.

Draží transferom., aj so 6+ môže sa niekedy udržať na 2.°. Detto so 6+.

+

-

5/ + 4(5)/

Draží 2/ - part. nepozná lacnú farbu

Najprv ukáže lacnú farbu, až potom draží 5/.

+

Dtto.

Súper nepozná našu lacnú farbu.

Súper pozná našu lacnú farbu.

-

4/ + 5/

Nevie licitovať.

Transferom ukáže lacnú farbu a drahú ukáže len, keď sa nenájde fit.

+

Obe drahé farby.

Nevie ukázať, ktorá je dlhšia.

Vie ukázať, ktorá je dlhšia. Môže smelšie zasahovať.

+

Obe lacné f. 5-4

Nevie licitavať.

Vie licitovať.

+

Silné 5-5

Má možnosť  ukázať len silu a drahý 5-list.

Má možnosť ukázať obidve farby aj silu.

+

 

 

Typ listu

DONT

Boros

Hodn.

6+/

Draží cez kontru. Ak súper zablokuje, nemôže ukázať svoju farbu (môže mať ľubovoľnú f.), hoci partner má napojenie, nevedia brániť súperov záväzok.

Okamžite ukáže farbu. Súperová akcia nás nemôže ovplyvniť.

+

6+/

Dtto. So 6+ môže ostať na 2.°.

Draží transferom., p. má obraz, že ktorú farbu má. Aj so 6+ môže sa niekedy udržať na 2.°. Detto so 6+.

-

+

5/ + 4(5)/

Draží 2/ - zostanú visieť v 2/ na 4-3, aj keď majú zhodu 5-3 v /.

Najprv ukáže lacnú farbu, až potom draží 5/. Vždy nájdu drahú farbu, ak je zhoda, ale niekedy treba ísť na 3.°. v /.

+

-

4/ + 5/

Ukáže lacný 5-list, ak je fit, pasuje, inak nájde drahý fit.

Transferom ukáže lacnú farbu a drahú ukáže len, keď sa nenájde fit.

=

Obe drahé farby.

Nemá možnosť ukázať, že ktorá je farba dlhšia.

Má možnosť ukázať, že ktorá farba je dlhšia. Môže smelšie zasahovať.

+

Obe lacné f. 5-4

Má možnosť vylicitovať.

Má možnosť vylicitovať.

=

Silné 5-5

Nie je súčasťou systému.

Obyčajne má možnosť ukázať obidve farby aj silu.

+

 

Pri porovnaní navrhovaného systému s dvoma najbežnejšími systémami vychádza, že „mínusov“ v mojom návrhu je málo a nie sú rozhodujúce. Ešte k mínusom treba počítať, že systém je mierne zložitejší, ako iné systémy, ale zložitosť je vyvážená presnosťou a dobrým pocitom oboch partnerov, že poskytli maximum informácií pre správnu voľbu záväzku. „Plusov“ je viac, preto sa oplatí venovať trochu úsilia naštudovaniu systému.

Vo všeobecnosti, použitie transferov umožňuje partnerovi hlášku zasahujúceho pasovať. Táto možnosť poskytuje väčšie „pohodlie“ pri zasahovaní, keď vieme, že partner bez podpory do našich farieb môže pasovať a hrať záväzok vo vlastnej farbe na druhom stupni. Teda až v troch farbách je možné zohrávať záväzok na druhom stupni. Táto možnosť podporuje snahu zasahovať farbou (2/2) smelšie, ako pri naturálnom spôsobe. Je možné zasiahnuť aj s dobrým drahým päťlistom, ak je farba silná, lebo vieme, že partner nebude našu farbu opravovať – teda budeme hrať záväzok na druhom stupni.