Walshov systém odpovedí

po otvorení 1.

 

Pokiaľ používaš štandardný licitačný systém pri hre doma, medzi priateľmi, v kaviarni alebo s náhodnými partnermi na internete, nič nie je potrebné meniť na štandardnom systéme odpovedí, t.j. s rozlohou 4-4 odpovedať vo farbe bližšieho štvorlistu (systémom up-the-line), s rozlohou 5-4 odpovedať vo farbe 5-listu a s rozlohou 5-5 vo farbe vyššieho 5-listu ap. Teda ak máš dva alebo tri štvorlisty, štandardne odpovieš vo farbe najbližšieho štvorlistu.  Dokonca aj v klube sa môžeš stretnúť s hráčmi, ktorí hrdo prehlasujú, že počty kariet v jednotlivých farbách nemarkujú, a ktorí, ako obrancovia, ani v 12. zdvihu nevedia povedať ako vyzerá tvoja posledná karta na ruke. Štandardný systém odpovedí je v takom klube úplne v poriadku. Pred takými hráčmi nie potrebné nič schovávať, lebo pred ich zrakmi je aj tak všetko schované.

Na turnajoch alebo v dobrých kluboch, môžeš stretnúť súperov, ktorí po 3-4 zdvihoch si dokážu vytvoriť taký obraz o tvojej karte hlavného hráča, ktorý sa prakticky nelíši od skutočnosti. Pri hre proti takým „počítajúcim“ hráčom je dobré, ak licitačný systém umožní vylicitovať správny záväzok bez toho, aby bolo potrebné súperom prezradiť všetky rozlohové vlastnosti listu budúceho hlavného hráča.

Jeden zo spôsobov, ako po štandardnom otvorení 1, otvárajúci so slabým, pravidelným listom (12-14 FB) neukazuje (nepotrebuje ukázať) drahý štvorlist, je systém odpovedí, ktorý vypracoval Richard Walsh a detailne rozpísala jeho (bývalá) manželka Rhoda Walsh. Na princípoch Walshovho systému bol vytvorený, dnes veľmi populárny, licitačný systém 2/1 (2 over 1 is Forcing to Game).

Systém odpovedí podľa Walsha – po otvorení 1 – je založený na princípe, že odpovedajúci draží prednostne drahý štvorlist, pred károvým 4- alebo viac-listom. Vďaka tomuto princípu, odpoveď 1¨ odpovedajúceho popiera drahý štvorlist a otvárajúci môže so slabým pravidelným listom (12-14 FB) dražiť 1BT, bez ohľadu na držanie jedného, alebo obidvoch drahých štvorlistov. Keď takto vylicitovaný záväzok 1BT (prípadne aj 3BT) sa stane konečným záväzkom, súper má problém už aj pri nájdení správnej farby výnosu a v priebehu zohrávky bude trvať nejaký čas, kým obrancovia dopočítajú presnú rozlohu hlavného hráča.

 

Príklad 1.

WEST

 

EAST

A1093

©Q92

¨KQ2

Q98

762

©A3

¨J9864

1054

Dražba

1

1BT

 

1¨

PAS

 

Po partnerovej odpovedi 1¨, W vie, že u partnera nenájde štvorlistú podporu pre svoju drahú farbu, preto draží 1BT a neprezrádza držanie pikového štvorlistu. V tomto príklade mal E niekoľko možností: mohol odpovedať 1BT, 1¨, ale mohol aj pasovať. Otvárajúci však môže mať dosť dobrý list na to, aby s listom E sa dal uhrať gém, preto PAS je príliš pasívna hláška. Odpoveď 1BT zase môže byť príliš ambiciózna, najmä s ohľadom na nutnosť zohrávania zo slabej ruky. Odpoveď 1¨ udrží dražbu v chode, pre prípad silného otvorenia otvárajúceho, a keď bude treba hrať záväzok 1BT, bude sa hrať zo správnej ruky. Walshov štýl odpovedí po otvorení 1 zvýši šancu nájdenia správneho gémového záväzku a zohrávania záväzkov zo správnej ruky.

Po otvorení 1, partner bez drahého štvorlistu, ale s károvým 4(+)-listom teda môže so silou do 10 FB dražiť buď neforsujúco 1BT, alebo forsujúco 1¨.  Pri možnosti dražiť určitý list dvoma odlišnými hláškami bude správne, ak odpovedajúci so slabším variantom (od dobrých 5 do zlých 8 FB) odpovie 1¨, aby záväzok 1BT zohrával otvárajúci. So silnejším variantom (od dobrých 8 do zlých 11 FB) a najmä so zádržami v drahých farbách má odpovedajúci dražiť okamžite 1BT.

Walsh išiel ešte ďalej, keď s úplne minimálnym listom dáva prednosť odpovedi 1¨ (pred odpoveďou 1BT) aj v prípade, že odpovedajúci má len trojlist kárový, dokonca aj vtedy, keď má len dubel káro, ak je list odpovedajúceho slabý, bez drahého štvorlistu a maximálne s päťlistom trefovým.

 

Príklad 2.

WEST

 

EAST

KQ96

©AQ43

¨65

K83

1083

©987

¨K10

QJ1075

Dražba

1

1BT

 

1¨

PAS

 

Ak otvárajúci má pravidelnú rozlohu s trojlistom trefovým a minimálny list (do 14 FB), bude treba hrať 1BT a tento záväzok sa bude hrať lepšie z ruky otvárajúceho. ODP, v príklade 2, má síce  veľmi slabý list, ale pri úplnom maxime otvárajúceho nie je vylúčený ani gém, preto PAS od E nie je alternatíva. Odpoveď 1¨ síce klame o károvej dĺžke, ale výborne poslúži pre nájdenie správneho záväzku (1BT), ak otvárajúci je minimálny (viď príklad 2). Odpoveď 1¨ zároveň udrží dražbu v chode pre prípad, že je na linke gém, pri úplnom maxime otvárajúceho, viď príklad 3.

 

Príklad 3.

WEST

 

EAST

AKJ6

©4

¨A94

AK963

1083

©987

¨K10

QJ1075

Dražba

1

2

5

 

1¨

3

PAS

 

Odpovedajúci má zbytočnú trefovú dámu a skutočne slabý list, napriek tomu je trefový gém, prakticky, lay-down.

Ak otvárajúci zvýši odpoveď 1¨, odpovedajúci so slabým listom, bez skutočných kár (musí mať trefovú dĺžku), koriguje do trefov, vypínajúco. Takto vylicitovaný záväzok nemusí sa vždy splniť, ale ani padnutý záväzok nemusí predstavovať zlý výsledok, lebo súperi pravdepodobne majú na linke splniteľný drahý záväzok na druhom, alebo treťom stupni. Ak by sme prestali s dražbou na druhom stupni a v lacnej farbe, je pravdepodobné, že súperi nájdu svoj drahý, možno až gémový záväzok, potom budeme musieť brániť vysoko a s kontrovanými pádmi.

V príklade 4 nižšie, pravdepodobne, súperi dokážu splniť 9 alebo 10 zdvihov v srdcovom záväzku.

 

Príklad 4.

WEST

 

EAST

1052

©Q

¨AKJ3

A9632

J83

©987

¨Q10

QJ1075

Dražba

1

2¨

PAS

 

1¨

3

 

 

V príklade 4 sa záväzok 3 nemusí dať splniť, ale aj jeden pád bude dobrý výsledok. My máme na linke 10 kariet v trefoch, súperi majú 9 kariet v srdciach, čo teoreticky dáva možnosť uhrať 19 zdvihov v rozdaní – ak my padneme v záväzku 3 (splníme len 8 zdvihov), potom súperi by mali splniť 11 zdvihov v srdcovom záväzku (8+11=19). Ťažšie je obnoviť vyhasínajúcu licitáciu na treťom stupni ako na druhom. V skutočnosti, ak licitácia vyhasína v lacnej farbe na druhom stupni, oživenie licitácie je pre súperov takmer povinné, najmä ak existuje nelicitovaná drahá farba.

Ak po zvýšení kár, ODP vidí možnosť zalicitovania gému, obyčajne beztromfového, draží na druhom stupni drahú farbu bez zádrže, čo forsuje aspoň do 2BT a ukazuje list aspoň so silou invitu (INV+). S obidvoma zádržami draží 2BT alebo 3BT, podľa figurálnej sily. Dražba je podobná ako po forsujúcom zvýšení lacnej farby otvorenia, viď článok „Inverted Raise“, ale v tomto prípade OTV už je limitovaný a pre odpovedajúceho má zmysel vyšetrovať gémové možnosti len v prípade, že má aspoň invitujúci list (INV+).

Ak po zvýšení odpovede 1¨ na 2¨, odpovedajúci skočí v lacnej farbe (4/4¨), je to RKCB na tejto tromfovej farbe.

 

Príklad 5.

WEST

 

EAST

A52

©5

¨KJ42

AQ632

8

©A97

¨AQ10963

♣K107

Dražba

1

2¨1)

43)

7¨5)

 

1¨

4¨2)

54)

PAS/7BT6)

 

Legenda:

1)      Mám aspoň štvorlist kárový, teda musím mať aspoň 5, keď som neotvoril 1¨.

2)      Kárový slem má dobré šance – otázka na esá, na károvej báze (RKCB)

3)      0/3A

4)      Máme všetky kľúčové figúry; ak máš trefovú vysokú figúru (K/Q) máme na linke veľký slem. Keby E nemal, ¨Q, licitoval by rovnako, lebo vie, že máme na linke minimálne 10 kár, teda je šanca, že dáma padne pri stiahnutí esa a kráľa.

5)      Mám Q.

6)      E dokáže napočítať 13 zdvihov, ak trefy budú ťahacie (68%), preto v párovom turnaji môže skorigovať do 7BT. V turnaji na IMP je záväzok 7¨ o niečo lepší, lebo sa splní, aj keď trefy sa nesprávajú slušne, za predpokladu, že W má singel ©.

 

 

Výnimku z pravidla prednostného ukázania drahého štvorlistu pred károvým 5+-listom tvorí list so silou na gém, s ktorým odpovedajúci chce svoju silu a rozlohu vyjadriť v druhom kole reverzom alebo skokom. Reverz ukazuje vždy aspoň štvorlist v menovanej drahej farbe (v druhom kole) a aspoň o jednu kartu viac v kárach, teda odpovedajúci ukazuje rozlohu 5-4, 6-4, 7-4, alebo list typu 6-5.

 

Príklad 6.

WEST

 

EAST

A52

©KQ82

¨K42

Q63

8

©A974

¨AQ1063

♣K107

Dražba

1

1BT1)

3©3)

5©5)

 

1¨

2©2)

44)

6©6)

 

Legenda:

1)      Pravidelná rozloha 12-14 FB; môže mať drahý štvorlist.

2)      4© a aspoň 5¨.

3)      Štvorlist srdcový a rezerva sily, t.j. dobrých 13 alebo 14 FB. So slabším listom by dražil okamžite 4©, podľa „Princípu rýchleho príchodu“ (Principle of Fast Arrival).

4)      Kickback (RKCB).

5)      2A+ ©Q

6)      Slem má dobré šance.

 

OTV, po odpovedi 1¨, draží svoj list prirodzeným spôsobom. Môže ukázať drahý štvorlist na prvom stupni, ak má nepravidelnú rozlohu: dvojfarebný list 5++4©, alebo trojfarebný list 4+4©+0/1¨+4/5 (4414/4405), ale v tomto prípade môže licitovať aj 1BT, ak jeho sila je do 15 FB.

 

Príklad 7.

WEST

 

EAST

J2

©KQ82

¨2

AQJ963

84

©J74

¨Q1063

♣K1072

Dražba

1

1©1)

PAS3)

 

1¨

32)

 

 

Legenda:

1)      Otvárajúci s nepravidelnou rozlohou a bez zádrže v pikoch popíše svoj list hláškou 1©.

2)      Teraz odpovedajúci ukáže svoj slabý list a trefový fit hláškou 3. ODP nemohol skočiť na 3 hneď po otvorení 1 (Inverted raise - IR), lebo ešte nie je jasné, či OTV má dlhé trefy – OTV mohol mať len 3. Ale po ukázaní farebného typu listu, ODP už vie, že partner má aspoň 4, preto môže dražiť blokujúco so 4 podobne ako pri IR.

3)      So slabým partnerom sme v najlepšom záväzku.

 

Po odpovedi 1©/1 môže mať ODP mohutnú tromfovú podporu vo farbe otvárajúceho (6+) alebo dĺžku v kárach. Prednostné ukázanie drahého štvorlistu pred károvou dĺžkou alebo pred zvýšením trefov pri prvej odpovedi (podobne ako zavedenie konvencie obráteného zvýšenia lacnej farby - IR), vyžaduje určité úpravy dražby odpovedajúceho  v druhom kole. Odpovedajúci v 2. kole potrebuje rozlíšiť listy s drahým štvorlistom a lacným 5+-listom od listov s drahým 5+-listom a lacným 4+-listom. Zároveň, otvárajúci musí mať možnosť u oboch typov listov rozdeliť listy podľa sily do slabej (vypínajúcej), invitujúcej alebo forsujúcej skupiny. Pre pokračovanie dražby v druhom kole slúžia konvencie: „Dvojcestný (spätný) Stayman“ (Two Way Checkback Stayman) a „Konvencia XYZ“ (viď články venované týmto konvenciám).