Ak ste ešte nikdy nehrali bridž,

 

ale chcete ho hrať, čaká vás „najzábavnejšia hra, akú ľudský um vymyslel“. Ten citát pochádza od anglického filozofa a spisovateľa Williama Somerseta Maughama a jeho správnosť potvrdia všetci, ktorí bridž už hrali. Dnešný, najmä súťažný, bridž je zdrojom „adrenalínových“ dobrodružstiev aj „chladnokrvných“ výpočtov, aplikovanej psychológie aj praktickej štatistiky, je tréningom pre zlepšenie logiky a pamäte, ale pritom neprestane byť najzábavnejšou hrou pre mysliaceho človeka.

            Už úvodné informácie o základoch bridžu prinášajú novú terminológiu, zavádzajú presný systém organizácie a hodnoty každej karty, s ktorými človek sa nestretáva pri iných kartových hrách. Tak už hneď od začiatku začnete tušiť, že tu sa otvárajú dvere do zámku, o existencii ktorého možno ste vedeli aj doteraz, ale ste ho nepoznali. Je dobré, ak sa poriadne oboznámite so všetkými komnatami tohto zámku, včítane predsiene, lebo tak, ako pribúdajú a upevňujú sa vedomosti o bridži, bude hra stále zábavnejšia. Pritom tento proces sa nikdy nekončí. Dnešný bridž už prekypuje množstvom techník, ktoré boli objavené za posledných pár desiatkov rokov, ale zaiste je ešte dosť neprebádaných oblastí, ktoré čakajú možno práve na vás, aby ste ich objavili a objasnili ostatným. A keď raz už nadobudnete dojem, že vás už nič nemôže prekvapiť, vtedy zistíte, že každé rozdanie je jedinečné a pravdepodobne sa nikdy za vášho života už nezopakuje a vyžaduje individuálny prístup. Môžete hrať bridž denne, ani  tak vás nikdy nebude nudiť. Mnohí špičkoví hráči hrajú skutočne každý deň.

            Bridž môžete hrať, ako spestrenie posedenia so susedmi alebo príbuznými, môžete ho hrať pri posedení s obchodnými partnermi alebo diplomatmi a môžete ho hrať ako športovú disciplínu. Samozrejme, najhodnotnejšia hra je hra športová. Pri športovej hre ide vždy o samotnú hru a rušivé diskusie, ktoré odvádzajú pozornosť od hry, sa nevyskytujú.

            Keď už ste rozhodnutý, že sa túto hru naučíte, vynorí sa otázka, že ako a kde. Donedávna to bol na Slovensku dosť veľký problém. Dnes je, vďaka internetu, prístup k mnohým lekciám pre začínajúcich aj pokročilých bridžistov. Žiaľ, drvivá väčšina týchto  internetových stránok bola napísaná anglicky. Aj väčšina kníh, a nie je ich málo, bola napísaná v angličtine. V súčasnosti sa však už objavujú aj učebnice a internetové stránky v národných jazykoch, slovenčinu nevynímajúc. Momentálne je na Slovensku k dispozícii výborná učebnica od Pavla Mokráňa, ale žiaľ už len v obmedzenom počte. Môžete si ju objednať na adrese: pmokran@internet.sk . Pomôcť môžu aj články, na ktoré bude prístup z tejto stránky, ako aj zo stránky Slovenského bridžového zväzu (SBZ). Avšak najlepší spôsob na zvládnutie bridžu je účasť v kurze pre začiatočníkov. Týchto kurzov, žiaľ, nie je až tak veľa. Informácie o nich hľadajte na stránkach SBZ http://www.bridgeclub.sk . Pre záujemcov z Košíc a okolia budú informácie o kurzoch pre začiatočníkov aj na tejto stránke.

            Nakoniec jedna poznámka pre záujemcov. Bridž je skutočne “Hra”, ktorá patrí medzi najušľachtilejšie hry a môže byť, a často aj je, duševným osviežením po každodennej lopote. Keď si zoberiete do ruky učebnicu alebo sa zúčastníte kurzu pre začiatočníkov, vždy pristupujte k bridžu, ako ku hre. Bridž je hra, napriek tomu, že cesta k tejto hre nie je vždy najkratšia. Keď je vo vašom meste bridžový klub, využite vždy možnosť hrať s lepšími. Len tak sa môžete naučiť hrať bridž rýchle a dobre. Keď pri hodnotení výsledkov sa ocitne na konci peletónu, nebuďte smutný! Každý tak začínal. Tam je vaše miesto. Ak to niekoho deprimuje – nenaučí sa hrať bridž. Ak vás to nevyruší – určite príde čas,  keď budete na čele peletónu.

Prajem vám príjemnú zábavu a veľa úspechov na ceste k zvládnutiu bridžu!

 

V Košiciach dňa 10.02.2002.

   Gejza Boros

Technická poznámka.

Úvodná a 1.lekcia slúžia, okrem výkladu základov bridžu, aj na zvládnutie základov bridžovej terminológie. Pre začínajúceho bridžistu môže práve zvládnutie terminológie robiť určité problémy. Aby sa proces zvládnutia terminológie uľahčil, boli články z týchto dvoch lekcií doplnené množstvom odkazov a "bublinových" definícií. Keď zajdete myšou na niektorý výraz, ktorý vám nie je úplne jasný a tento výraz sa sfarbí do fialova(amer. purple) objaví sa stručná definícia daného pojmu. Pokiaľ je výraz podčiarknutý a pod myšou sa sfarbí do modra, potom okrem "bublinovej" definície, poskytuje tento výraz priame spojenie na miesto, kde sa o danom probléme hovorí viac. Na to miesto sa dostanete po kliknuti myšou na dané slovo. Ale nič nie je zadarmo! V dôsledku takto prirobených definícií a odkazov sú tieto stránky veľmi mohutné a ich natiahnutie je primerane pomalé. Využívanie krížových odkazov si musí každý zvážiť sám, podľa množstva času (rýchlosti linky a PC), ktoré má k dispozícii. Po natiahnutí stránky, "bublinová" definícia už nevyžaduje ďalší čas.

                                                           

                                                                                                                                        G.B.