Pokiaľ vždy budete dražiť len „skalopevné“ a nízke záväzky, prídete o zábavu a napätie, ktoré sa vyskytuje pri zohrávke napnutých a vysokých záväzkov. Keď sa vyloží stôl a vy vidíte, že k splneniu vášho záväzku budete potrebovať vyrobiť niekde jeden, inokedy dva alebo až tri zdvihy, váš mozog začne pracovať na plné obrátky, aby našiel reálny, hoci niekedy až zázračný spôsob, ktorým dokážete získať chýbajúce zdvihy pre splnenie - na prvý pohľad -  aj dosť ťažko uhrateľného záväzku. Prípadný úspech je potom odmenou za vynaloženú námahu. Ale ani prípadný neúspech v danom rozdaní nemôže pokaziť obraz najzábavnejšej hry, lebo napínavú zábavu poskytuje nie výsledok, ale predovšetkým hľadanie možností a spôsobov realizácie záväzku. Úspešná realizácia je len zaslúženou odmenou za vynaložené úsilie, akousi šľahačkou na torte.

Pokiaľ si sadnete hrať bridž s nezohratým partnerom, vaša licitácia a vaše záväzky určite nebudú vzorom sofistikovanej presnosti a elegancie, a preto často sa stane, že dôjdete do záväzku, ktorého zohrávka bude vyžadovať skutočné úsilie aj predstavivosť.

Aj ja som hral na BBO s partnerom, s ktorým to bola asi druhá príležitosť za posledných päť rokov. Sebadôvera nám nechýbala a oduševnene sme kontrovali neporaziteľné záväzky súperov. Ale mali sme aj úspešné a zaujímavé partie. Napríklad v jednom rozdaní som dostal nasledovný list:

             Dohodli sme sa, že dražíme Precision. Partner, na prvom mieste, otvára licitáciu hláškou 1. Ukazuje silu 11-15 bodov: Môže mať skutočné kára, ale pri pravidelnej rozlohe môže mať len dubel káro a vtedy jeho figurálna sila 11-14 bodov. Malý slem je takmer istý na linke, ale s dvojfarebným lacným listom u partnera môže byť aj veľký slem bezproblémový. Problém však spočíva v tom, že s nezohratým partnerom ľahko môže dôjsť k tomu, že uviazneme v nejakom čiastočnom záväzku. Napríklad v minulosti bola odpoveď 2BT forsujúca – ukazovala pravidelnú rozlohu a silu od 16 FB. Platí to ešte aj po rokoch? Môj list nepreferuje hru ani v jednej farbe a najlepšie sa hodí pre beztromfový záväzok - prakticky bez rafových možností. Okrem toho, každý záväzok by sa mal hrať z mojej ruky: Jednak kvôli tomu, aby väčšina sily na linke bola skrytá pred súpermi a jednak aj preto, aby výnos prišiel do mojej ruky, a nie cez ňu. Po týchto úvahách som sa rozhodol, že zalicitujem pravdepodobný konečný záväzok hneď a skočil som na 6BT. Nasledovali 3 pasy, súper vyniesol ♠5 a partner vyložil stôl.

             Partner doniesol úplne minimálny list, ale 5 kontrol, čo nie je zanedbateľná vec pri slemovom záväzku. Aké mám šance? Mám 3 zdvihy v každej z čiernych farieb, 2 zdvihy v srdciach a 1 zdvih v kárach – teda spolu mám 9 zdvihov istých. Pri priaznivom delení čiernych  farieb (3:3), každá môže vyprodukovať 1 zdvih navyše a sediaci srdcový impas môže poslúžiť ako dvanásty zdvih. Teda ak karty budú uložené u súperov podľa môjho priania, žiadne problémy nebudú so splnením mierne „natiahnutého“ záväzku. Teraz však bude lepšie, ak sa vrátim do reality. Čo môže porozprávať ten výnos?

            ♠5 môže byť štvrtá zhora – z farby ♠J765... – ale môže to byť aj výnos typu „top-of-nothing“ teda najvyššia karta z dvoch alebo troch malých (♠52/♠54/♠542). Pre mňa by bol zaujímavý a užitočný výnos z troch malých – v takom prípade štvrtý pik na stole predstavuje hotový zdvih. Ak ♠5 je z dubla, potom druhý obranca má štvrtého buba a malý pik je prakticky nevypracovateľný. V každom prípade treba vyskúšať nervy druhého obrancu, či nepokryje  niektorú z vyšších kariet na stole, preto kladiem zo stola ♠8. Súper prikladá 5, ktorá definitívne končí predstavy o ideálnom rozložení kariet u súperov.

Malý pik na stole sa nevypracuje automaticky na zdvih. A pravdepodobne ani trefy nebudú ťahacie. Ak W má 6 pikov, jeho najpravdepodobnejšia rozloha je 6322 alebo 6331, pričom najpravdepodobnejšie má druhú najdlhšiu farbu srdcia (z 8 nevidených sŕdc), teda má pravdepodobne krátke lacné farby. Nemám inú možnosť, len získať nejaké kárové zdvihy.

Ako mám rozohrať kára? Z licitácie neviem nič o figúrach obráncov a dá sa predpokladať, že kárové figúry budú rozdelené. Ale tým, že obranca predo mnou bude mať dlhšie kára ako jeho partner, bude mať aspoň 4 alebo viac kár, figúry predsa len budú u neho pravdepodobnejšie, úmerne k počtu jeho a partnerových   kárových kariet. Teda ak by mal obidve kárové figúry, mal by som šancu vypracovať si v kárach 2 ďalšie zdvihy, ak dokážem kára zahrať dvakrát zo stola. Najhoršia verzia pre mňa je tá, keď ľavý obranca bude mať dve kára s bubom - Jx – lebo vtedy budem musieť dobre hádať v druhom károvom zdvihu. Ale vtedy je šanca, že pravý obranca neudrží nervy a skočí kráľom do tohto zdvihu a vyrieši moje problémy. A a ♣K na stole predstavujú dva bezpečné vstupy, na zahratie kár zo stola. Samozrejme, začínam výnosom malého kára z ruky. Súper „z ľavej“ pripravil pre mňa príjemné prekvapenie – pridal K. Určite by nedal kráľa, keby mal buba, teda v tejto chvíli už mám 4 isté kárové zdvihy a spolu 12 zdvihov. Od tejto chvíle sa moje myšlienky sústreďujú na možný nadzdvih. Po zabití kárového kráľa esom, vyniesol som  malé káro zo stola a z ruky som pridal 9 - súper za mnou zahodil ♠2 do tohto zdvihu. Vyniesol som z ruky ♣A a súper z ľavej strany pridal ♣9. Pokračoval som ♣Q a súper za mnou zahodil  4.  Súper za mnou mal teda rozlohu 6511 a to malé srdce ukazuje srdcový záujem, čo síce nemusí, ale potvrdzuje fakt, že má srdcovú dámu. Väčšou indikáciou o tom, že má srdcovú dámu, bolo odhodenie malého srdca jeho partnerom v prvom zdvihu, lebo od Qxx by určite nezahodil srdce v prvom zdvihu, ale kartu zlacnej farby. V tejto chvíli už nie je zaujímavé, že ktorý z obrancov má Q, lebo viem, za ľavý obranca drží piky a pravý obranca drží trefy – ani jeden z nich nebude môcť podržať tretiu srdcovú dámu. Ani ďalšia zohrávka už nepredstavuje veľký problém, ale je stále dôležité odohrávať svoje zdvihy v správnom poradí. Nasleduje tretí tref do kráľa na stole a malé káro späť do 10 na ruke. Teraz treba odohrať dva vysoké piky na ruke a nakoniec treba vyniesť Q ako skvízovú kartu proti ľavému obrancovi, ktorý má v štvorkartovej koncovke ♠J a Qxx. Na Q musí zahodiť jednu zádrž. Odhodením ♠J by okamžite povýšil ♠10 na stole, preto zahodil malé srdce (7). Do tohto zdvihu už mohla odísť zo stola  ♠10, ktorá už splnila svoju úlohu. Nasledoval zdvi na A, potom na K, pritom spadla Q a J zobral posledný, trinásty zdvih.

Celé rozdanie vypadalo nasledovne:


 

Poznámka: Diagram je „živý“. Na zobrazenie bol použitý Handviewer, ktorý sa používa na zobrazenie rozdaní na BBO. Kliknutím na tlačítko Next môžete postupne odhrať zdvih po zdvihu tak, ako sa to udialo v skutočnosti. Ale môžete si zvoliť aj vlastnú zohrávku alebo obranu, ak kliknete na Play. V obidvoch prípadoch si môžete zobrať na pomoc GIB, ktorý vám ukáže aký efekt bude mať na konečný výsledok zahranie konkrétnej karty.