Rozdanie z 1. ligy.

Na prvej lige sme hrali zápas proti družstvu Légia Michalovce. V prvom polčase sa nám veľmi nedarilo. Trocha smoly, trocha menej šťastných rozhodnutí a zopár (alebo možno aj viac) chýb a zrazu po desiatich rozdaniach prehrávame 46:0.

V situácii, keď už veľmi nemáme čo stratiť začíname druhý polčas, že snáď sa nám to aspoň trocha podarí stiahnuť. Na našom stole sa to vyvíja celkom slušne – splnený slem, porazený slem súperov, 4odbránené 5 ♣ bez jednej a dokonca bez kontry. V predposlednom rozdaní dostávam na W nasledujúci list: ♠AK3 Q32AK4 ♣K753. Po dvoch pasoch otváram v SAYCi 1♣. Partner odpovedá 1a ja skáčem na 2NT, aby som ukázal 18-19 bodov na pravidelnej rozlohe. Tie sú zvýšené na 3NT, ktoré sú konečný záväzok. Po výnose ♠5 som uvidel toto:

 

♠AK3

Q32

AK4

♣K753

 

♠10974

A954

98

♣A86

 

Mám 7 zdvihov v esách a kráľoch, a preto budem musieť niekde vyrobiť ďalšie 2. Jasné šance sú v každej farbe okrem kár. Výnos (štvrtá zhora) môže byť buď od jednej alebo oboch pikový figúr, a tak kladiem ♠10, aby som si vyrobil zdvih v pikoch. Aj keď S pokryje, budem môcť vyniesť malú proti ♠9 a urobiť zdvih. Takéto problémy však nemám, pretože ♠10 drží zdvih. Púšťam sa do sŕdc a hrám malú do Q. Ak by expas sedel, mal by som už 9 zdvihov. Ten nanešťastie nesedí, N berie kráľom a vracia  ♠Q, ktorú beriem esom. Som aj celkom rád, že neprišlo káro, lebo je jasné, že tam si môžu vyrobiť nejaké zdvihy.

Teraz potrebujem pustiť srdce a tref, aby som mohol získať zdvih na štvrtú kartu, ak sa delia 3-3, prípadne si pripraviť pôdu na nejaký skvíz. Začínam srdcom, kde mám  šancu vyrobiť zdvih na 9 , aj ak sa nedelia. N kladie na malé srdce 10, a ja podľa plánu púšťam. N nemilosrdne pokračuje v pikovom útoku a vyráža mi ♠K, S zahadzuje do tohto zdvihu tref.

To sa mi páči a tak je čas pustiť tref. Najlepšie by bolo keby zobral S, aby mi na stole ostala piková hrozba proti N. Hrám teda z ruky malý tref, a keď N pridáva ♣2, dávam na stole ♣8.   S berie a hrá Q, ktorú beriem. Vydal som už 3 zdvihy, no stále mám svojich 8. Keďže tref už bol zahodený, idem zistiť situáciu v trefoch a hrám malú do ♣A. N však zahadzuje malé káro.

Trefy teda nevyprodukujú zdvih naviac. No N mal singla a predsa vyniesol zo 4listu. Má teda takmer isto rozlohu 4441. To potvrdzuje aj jeho pridanie 10, ktorá vyzerala ako z dublu alebo z kombinácie J10.

Rozdanie v túto chviľu vyzerá pravdepodobne takto:

 

 

♠J

Jx

xx     

♣–

 

♠–

2

A4

♣K7   

 

♠9

A9

9

♣6      

 

©

Jxx

♣QJ

 

 

Teda som rozhodnutý zahrať srdcový impas, a budem mať 9 zdvihov. Hrám tref do kráľa a N zahadzuje ďalšie káro. Je to logické, nechce mi to srdce darovať zadarmo J. No ak je môj predpoklad o rozlohe správny tak sa práve zbavil károvej zádrže. Podľa plánu hrám srdce do 9 (drží – uff) a sťahujem srdcové eso, na ktoré je S v trefovo-károvom skvíze, a tak dokonca plním +1.

Celé rozdanie vyzeralo takto:

 

 

♠ QJ85

KJ108

6532

♣ 2

 

♠ AK3

Q32

AK4

♣K753

           

 

♠10974

A954

98

♣ A86

 

♠ 62

76

QJ107

♣ QJ1094

 

 

Na druhom stole tiež neprišiel porážajúci kárový výnos, ale srdcový. Aj tak sa to našim podarilo poraziť a zapísali sme 10 impov. Napokon tie slemové rozdania hodili ďalších 27, jedna padnutá hra súperov na druhom stole 13, a ešte pár drobných zápisov a vyhrali sme polčas 52:0, čo stačilo na celkové víťazstvo 52:46.

Preto sa nikdy netreba vzdávať a bojovať až do konca. Každý zápas sa dá otočiť J