Zaujímavá a jednoduchá obrana.

Patrím k hráčom, ktorí majú pocit, že Piatnik je k ním nespravodlivý – nikdy nemám toľko bodov v liste, aby som bol s nimi spokojný. Po jednom klubovom turnaji, asi pred troma mesiacmi,  som spočítal priemer bodov na jedno rozdanie zo všetkých listov, ktoré som držal na ruke. Vtedy mi vyšiel priemer na rozdanie niečo nad 7 FB. Po poslednom klubovom turnaji som mal tiež pocit krivdy, tak som znovu spočítal môj priemer na jedno rozdanie – bol 8,96 FB. Minimálne v dvoch prípadoch moja nespokojnosť nebola založená len na akomsi pocite, ale na objektívnom nedostatku dobrých kariet. Asi skutočne ma ten Piatnik nemá rád.

Určite však nebudem jediný nespokojenec. Aj vám sa už stalo, že ste sedeli s 5 bodmi na ruke a vyvíjali úporné úsilie na dopočítanie kariet v zakrytých rukách, v snahe byť nejako užitočný v danom rozdaní. V jednom, z viacerých takých, rozdaní z posledného klubového turnaja som dostal nasledovné karty:

♠A42

872

J108

♣964

 

Licitácia súperov bola rýchla: Súper za mnou otvoril 1ª, a po odpovedi svojho partnera 1BT, skočil na 4ª. Partner vyniesol ©Q (Rusinow, t.j. z dubla s figúrou sa vynáša vyššia figúra a z dĺžky – aspoň trojlistej –  a zo sekvencie aspoň dvoch figúr, druhá najvyššia figúra) a vyložil sa stôl.

                    

Stôl

 

♠98

J93

AQ75

♣J852

 

Ja

♠A42

872

J108

♣964

 

Hlavný hráč zabil esom na ruke, ¨K prebil esom na stole a na ¨Q odhodil z ruky ©6. Teraz vyniesol §J a z ruky pridal §7. Partner zdvihol na §K a pokračoval malým károm. Hlavný hráč zabil na ruke pikovou trojkou a vyniesol ªJ. Partner zabil ªK a vyniesol ¨9.

Doteraz som len priznával farbu, ale usilovne som markoval počty kariet v hraných farbách. V srdciach nemá zmysel dávať kladný/záporný  náznak, lebo, ak hlavný hráč má eso, určite zabije, a keď nezabije, partner bude vedieť, že eso je u mňa. Po namarkovaní nepárneho počtu sŕdc, partner vie, že mám presne 3 srdcia.

Teraz, po vynesení štvrtého kára, sa prvýkrát môžem slobodne rozhodnúť, že ktorú kartu pridám do zdvihu a naplánovať pokračovanie potom, keď sa dostanem na zdvih pikovým esom. Nečítajte ďalej, kým neurobíte obraz o ďalšej obrane, lebo už pridanie karty do tohto zdvihu môže byť dôležité! Ak ste skončili s analýzou, musíte mať jasný obraz o tom, ako bude vypadať ďalšia obrana. Pridaná karta do tohto zdvihu prezradí správnosť alebo nesprávnosť vašej analýzy. Tak teda – káro už nemáte – ktorú kartu „zahodíte“ do tohto zdvihu?

            Aby naša hra v danom rozdaní bola logická a pre partnera zrozumiteľná, musíme sa snažiť vytvoriť čo najpresnejší obraz o umiestnení kariet, ktoré nevidíme. Ak naša linka nelicitovala, informácie čerpáme z licitácie súperovej linky, najmä hlavného hráča a zo spôsobu zohrávky hlavného hráča a obrany partnera.

            Hlavný hráč licitáciou ukázal 6 alebo 7 pikov, ale 7 pikov nemohol mať, lebo takmer isto nemá pikovú desiatku. Prečo? S pikami vedenými ªQJ10..., by takmer isto bol vyniesol malý pik z ruky do ª98 na stole. Teda ostávajúce piky hlavného hráča sú: ªQ765 a partner má v tej chvíli singel ª10. Vieme, že hlavný hráč mal presne singel ¨K a mal presne dve srdcia, ©A6. Teda srdcia už nemá. Prečo? Keby mal pôvodne 3 srdcia a len 3 trefy (§AQ7), bol by sa pokúsil zbaviť sa §Q7 na ¨AQ. Bol by odohral ¨K a vyniesol malé srdce k ©J na stole. S troma malými srdcami vie, že určite musí odovzdať aspoň jedno srdce, preto by sa spoľahol na výnos od ©KQx(x..), teda,  že ©J urobí zdvih a zároveň poslúži ako vstup do stola, aby na 2 vysoké kára mohol odhodiť 2 trefy z ruky a nemusel hrať trefový impas. Aj partnerova obrana potvrdzuje, že hlavný hráč mal presne 2 srdcia, nakoľko on pozná presný počet sŕdc hlavného hráča, bol by odtiahol vysoké srdce pred vynesením štvrtého kára.

Poznáme teda úplne presne pôvodnú rozlohu všetkých štyroch rúk a v aktuálnej situácii, keď máme pridať kartu do aktuálneho (siedmeho) zdvihu, poznáme úplne presne umiestnenie všetkých ostávajúcich kariet. Rozdanie v tomto okamžiku (v polovici siedmeho zdvihu) vypadá nasledovne:

 

 

Stôl

 

 

♠9

J9

♣852

Partner

 

Ja

 

♠10

K1054

6

♣–

♠A4

72

♣964

Hl. hráč

 

 

♠Q765

♣AQ10

 

 

 

Ja aj hlavný hráč ešte máme pridať kartu do tohto zdvihu. Však je tá obrana teraz ľahšia, keď vidíme všetky karty!? Tak, teda ktorú kartu pridáte do tohto zdvihu a aký je váš plán? Už to máte...? Správne! Do tohto zdvihu máte „zahodiť“ ... tromfové eso a vyniesť malý tref, ktorý partner zabije tromfovou desiatkou. Výsledok: 4ª bez jednej.

Ak by ste do tohto zdvihu pridali čokoľvek iné ako ªA, hlavný hráč môže svoj záväzok splniť. Zdvihne na ruke, vynesie ªQ a opona padá. Jednoduché, však? Ale prehliadnuteľné – stačí chvíľková nesústredenosť.

Hlavný hráč môže záväzok padnúť aj vtedy, ak do siedmeho zdvihu pridáme inú kartu ako ªA. Nemusí trafiť delenie pikov na obrane a vynesie malý pik v nádeji, že je už holé eso u niektorého z obrancov. Obranca sa však nemá spoliehať na omyl alebo nešťastnú voľbu hlavného hráča, pokiaľ existuje riešenie, ktoré je úplne v rukách obrancov. A niekedy môže kľúčovú obranu vyprodukovať aj obranca s 5 bodmi.

Celé rozdanie vypadalo nasledovne.

 

 

Stôl

 

 

♠98

J93

AQ75

♣J852

Partner

 

Ja

 

♠K10

KQ1054

96432

♣K

♠A42

872

J108

♣9643

Hl. hráč

 

 

♠QJ7653

A6

K

♣AQ107

 

 

 

Hlavný hráč môže záväzok splniť, ale musí veľmi dobre hádať – musí uhádnuť predovšetkým singel §K, čo je prakticky nesplniteľná  úloha, lebo obrancovia neposkytli v priebehu licitácie žiadnu informáciu o rozložení figúrovej sily na obrane.

Hlavný hráč mohol vyniesť falošne zo šesťlistu vedeného ªQJ10... buba, ale to nemá vplyv na obranu – partner bude mať iný malý pik, ktorý stačí na porazenie záväzku. Ak hlavný hráč vyniesol falošne zo sedemlistu pikového buba, potom obrana nezdvihne, okrem pikového esa, žiaden zdvih. V takom prípade nezáleží na tom, že v ktorom zdvihu zahrá obranca svoje eso.