Ján Pankovič

 

Ako získať zadarmo TOP ľahko a rýchlo

 

Ak máte šťastie, tak nepoznáte takéto pocity: ... dnes mi chodia iba samé zlé karty ...  môj partner je ako duchom neprítomný ... a teraz som našiel jediný výnos, ktorý nám zaručuje hranatú nulu ... samozrejme, neuhádol som ani impas ... že ja som vôbec na ten bridž dnes chodil ... síce budeme poslední, ale zato s veľkou prevahou ... horšie to už byť ani nemôže!

 

            Vo chvíli, keď už je človek totálne otupený asi ako po trojdňovej bolesti zubov a je mu naozaj všetko jedno, zrazu – kde sa vzal, tu sa vzal – či to spod zeme vyrástol, či to len Kartiboh ho milosrdne svojmu uctievačovi zoslal – z ničoho nič „nezaslúžený“ TOP.

           

Sedím na Juhu. Náhodou dostanem nečakane celkom dobrý list: KQ5 Q983 J94 AK5. Jediná chyba je, že budem dražiť až na poslednom mieste. Po dvoch pasoch Východ otvoril 1. Napokon sám seba prehovorím, že tých 15 FB s pravdepodobne dvojitou zádržou v kárach bude na ohlásenie 1BT stačiť. Partner pokračuje 2* (Stayman), odpovedám 2* a partner hlási 2BT. Pravdu povediac, už aj 1BT bolo trošku nadlicitované a v liste nájsť rezervu nemožno ani pri najlepšej vôli. Ak má partner 8 FB, potom máme spolu len 23 a pri pravidelnej rozlohe to na 3BT nemôže stačiť. Alebo predsa?

Veď predsa viem, kde hľadať body. Takže je celkom možné, že tam tie 3BT budú aj na menej bodov, hlavne pokiaľ budú listy dosť deravé, takže po sérii nútených výnosov predsa len splním. Na to nepotrebujem nič viac, než iba správne zohrávať – uvpustkovať ho na smrť.

 

            Hoci múdre hlavy tvrdia, že názov bridgevznikol skomolením ruského slova birič(v Londýnskom Múzeu sa vraj nachádza kniha s názvom Biritch, or Russian Whistvydaná v roku 1886), pojem „most“ dobre osvetľuje podstatu hry. Ak medzi listami nie je spojenie, aj ten najsilnejší list môže byť zraniteľný. Ostatne už Napoleon hovoril: „Vojna – to sú komunikácie!“ a bridž, i keď to na prvý pohľad nevidno, je vo svojej podstate tiež vojna, aj keď vo značne formalizovanej podobe.

  

Západ vynáša A a pokračuje 10. Partner vykladá karty a ja vidím:

 

 

 

J872

 

 

 Západ 

  Sever 

Východ 

   Juh 

 

 

K1053

 

 

    pas

     pas 

    1

   1BT 

 

 

K2

 

 

    pas

    2*

   pas 

    2* 

 

 

J93

 

 

    pas

   2BT 

   pas 

   3BT

 

 

 

       N

 

 

    pas

    pas 

   pas 

 

 

 

 

Q??

 

 

 

 

 

 

W             E

AQ?

 

 

 

 

A10

 

 

J7xx?

 

 

 

 

 

 

       S

A?

 

 

 

 

 

 

AK5

 

 

 

 

 

 

 

 

J94

 

 

 

 

 

 

 

 

Q983

 

 

 

 

 

 

 

 

KQ5

 

 

 

 

 

 

                        Pravdepodobný list Východu

Takže inventúra: chýba A, J, AQ, a Q. To všetko musí mať Východ, aby mal na otvorenie. Dražia Poľský Tref, takže Východ má najskôr rozlohu 5332 s károvým 5-listom. Mohol by mať aj 4441 s dákym singlom, ale to je menej pravdepodobné.

Mám dva zdvihy pikové, dva kárové. Po vyrazení tref Esa urobím ešte dva trefy a zrejme aj dve srdcia. Deviaty dostanem v darčekovom balení, až Východ vynesie alebo spod pikovej Dámy, alebo spod káro Junáka.

 

Do tretieho zdvihu vynášam malý tref, zjavuje sa Eso ako živé, pre zachovanie komunikácie zahodím pod neho z ruky Kráľa a Východ ... upadne do tranzu. Napokon nevrátil podľa očakávania tref, ale exituje malým károm. Vezmem 9. To je ten deviaty zdvih. Je na čase pustiť sa do sŕdc. Junák a Západ sa vytasí nečakane s Dámou. Čože?? Aha, Východ opäť raz použil dražobný systém Jánošík – dražil od buka do buka.

 

Celé rozdanie totiž bolo:

VC Košíc 2014, I. kolo

Rozdanie 16

 

 

 

J872

 

 

 

 

K1053

 

 

 

 

 K2

 

 

 

 

J93

 

 

 

 

 

       N

 

 

643

 

 

Q109

 Q6

 

W             E

A872

 A10

 

 

J7654

1087642

 

       S

 A

 

 

AK5

 

 

 

 

J94

 

 

 

 

Q983

 

 

 

 

KQ5

 

 

 

Ak bude Východ dražiť to, čo má, teda pas, nikdy sa nepokúsim o hru. Takže TOP bol naozaj „zadarmo“. Východ si svoj osud (nulu) zaslúžil. Ale zaslúžil si Juh za svoju dražbu 89%? Alebo to bol zasa jeden z tých prípadov, kedy bola veľkosť produktu poľnohospodára nepriamo úmerná jeho inteligencii?

 

Aby sme si overili, či mal Juh naozaj pravdu pri svojom hodnotení šancí, vylepšime trochu list Východu. Dajme mu do ruky aj Q dubl tref. Teda jeho list bude Ax J7xxx AQx Q109. Východ síce môže bezpečne odísť trefom (berieme v ruke) – ale napokon výnos posledného kola sŕdc mu zlomí chrbát. Pokiaľ by ale mal 4-list srdcový (to zistíme v treťom kole, až už Západ nebude mať) a dubl tref, kárový 5-list mu už neponechá v ruke viac miesta, než na dubl pikový – takže Q musí spadnúť. Opäť splníme bez väčších problémov.  

Teraz prehoďme lacné Esá a aj káro desiatku dáme Východu. Jeho list teda bude x AJ10xx Axxx Q109, aj jeho otvorenie je už teraz normálne. Naozaj dokážeme uhrať 3BT?

 

Do prvého zdvihu dávame na malé káro Kráľa, ten padá pod Eso a pokračovanie káro Junákom prepustíme (hráme akoby Bath-coup). Východ nemôže hrať piky spod Dámy a kárové pokračovanie zadáva zdvih. Výnos srdcom spod Esa odstrelí srdcovú Dámu, takže ostáva iba bezpečne odísť trefom. Kráľ padá pod Eso – a Západ má niečo vyniesť. Káro nemá, srdcovú Dámu vyniesť vyzerá ako samovražda. Tref návrat spôsobí Východu problém s odhodmi, ale dajme tomu, že Západ trafí (veď má vlastne len dve možnosti) a vráti správne malý pik. Prevezmeme Esom a vykladáme srdce Junáka. Dáma, Kráľ ...  

 

 

 

J72

 

 

 

 

K1053

 

 

 

 

 -

 

 

 

 

J9

 

 

 

 

 

       N

 

 

 

 

 

Q10

Q

 

W             E

A872

 

 

 

J76

 

 

       S

 -

 

 

K5

 

 

 

 

J94

 

 

 

 

Q9

 

 

 

 

Q5

 

 

 

Ak teraz dá Východ srdcové Eso, nemôže vyniesť ani od kár, ani od pikovej Dámy. Vráti teda srdce. Juh stiahne tref Dámu a Východ je v skvíze. Nemôže zahodiť piky: príde Q, (zo stola malé srdce) K (spadne Dáma Východu) – a stôl je vysoký. Na odhodenie srdca príde tref k Junákovi (čím sa dostávame na správnu stranu), desiatka srdcová, malé srdce – a potom už iba zahodíme opačnú farbu, než Východ. Východ môže skúsiť zahodiť káro – lenže výnos ďalšieho trefu definitívne láme jeho odpor.

 

            Východ sa môže pokúsiť zlomiť skvíz tým, že prepustí srdcového Kráľa. Teraz by bol výnos tretieho kola sŕdc zhubný. Východ skočí Esom a zahrá srdce aj po štvrtý raz. Ale čo bude hrať na malý tref zo stola?

 

Ale aby som bol úplne presný – pokiaľ bude mať Východ naozaj seriózny list na otvorenie: x AJ10xx AQxx Q109, potom splniť nemôžeme. Príde A, J (musíme prepustiť) A a po srdcovom návrate vezme obrana 5 zdvihov prv, než sa dostaneme do zdvihu. Ale postačí, aby mal káro desiatku Západ – potom splníme. A to aj v prípade, že 10 vymeníme za A.

 

 

Je takýto výsledok zákonitý?

Či to všetko bolo iba hlúpe šťastie?

Vari som iba ťažil z toho, že som dobre poznal svojho súpera?

Alebo môže chýbajúce body naozaj do istej miery nahradiť informácia o ich umiestnení?!