Dve zaujímavé rozdania.

Keď hráč zohráva často sa stáva, že zohrávky sú nezaujímavé a je to len rutinné zahranie 1 impasu alebo niečo podobné. Som rád, keď sa mi naskytne možnosť zahrať niečo nie úplne obyčajné a ešte radšej, keď to aj vyjde.

V párovom turnaji som sediac na S na tretej pozícii dostal tento list: ♠AJ75 AJ92Q654 ♣8. Keď mám rozlohu 4441 väčšinou dúfam, že súper otvorí vo farbe môjho singla, lebo potom mám možnosť dokonale popísať svoj list kontrou. Tentokrát je to však partner, kto otvára 1 ♣. Hráme precision, takže to ukazuje list s aspoň 16 bodmi a ľubovoľnou rozlohou. Súperi nám dali pokoj, a tak sme mali možnosť precvičiť si náš relayový systém. Partnerovi som po sérii otázok ukázal aspoň 8 bodov a rozlohu 4441 (so singlom tref). Potom partner ukončil licitáciu hláškou 3NT. Žiaľbohu som to bol ja, kto prvý zalicitoval NT a preto musím zohrávať ja. Niežeby som nerád zohrával, ale žiaľbohu preto, lebo súperi poznajú celú moju rozlohu. Výnos prišiel podľa očakávania ♣10 a partner vyložil nasledujúci stôl:

♠ Q8 K87 AK108 ♣ AQJ7

♠ AJ75 AJ92Q654 ♣ 8

Mám 7 zdvihov zhora a možnosti vyrobiť si ďalší zdvih v každej farbe. Zo záväzkom by nemali byť problémy, no mojím cieľom bude (a nielen v párovom turnaji) urobiť čo najviac nadzdvihov. Začínam pokusom o vyrobenie trefového zdvihu kladiem zo stola ♣J, ktorý drží zdvih. Zdá sa, že trefový impas sedí, no nemôžem ho zopakovať, keďže ďalší tref v ruke nemám. V kárach získam 4 zdvihy vždy keď budú delené 3-2 alebo bude mať 4 kára W. No to počká, zatiaľ môžem rozohrať drahé farby. Začínam srdcami a hrám K a srdce do J. Na prekvapenie sedí aj srdcový impas – obaja súperi dvakrát pridávajú malé srdcia. Už mám 3 srdcové, 3 kárové a 2 trefové zdvihy. Aj keby sa obe červené farby delili, mám mimo pikov len 10 zdvihov. Úspešný pikový impas mi dá len 12 bez veľkých šancí na trinásty. Preto sa nemusím báť v pikoch odovzdať zdvih a preto rozohrávam piky malou z ruky k dáme na stole. Bolo by predsa pekné, keby W naskočil kráľom a mal by som 3 pikové zdvihy. To sa však nedeje W dáva malú a ja zo stola dámu, ktorá drží zdvih. V pikoch som svoje urobil a tak sa vrátim k srdciam a sťahujem A. Srdcia sa rozpadli 3-3. Už mám 2 trefové, 4 srdcové, 2 pikové a pravdepodobne budem mať 4 kárové zdvihy (to, že sa dobre delí 1 farba zvyšuje šancu, že sa bude aj druhá). To je spolu 12. A ešte viem, že obaja čierni králi sú pravdepodobne na W. (Pikový určite, a s trefovým je tu istá šanca, že E prepustil prvý zdvih.) To dáva všetky predpoklady na jednoduchý pikovo-trefový skvíz proti W a zoberiem všetkých 13 zdvihov. A W určite oľutuje, že nenaskočil pikovým kráľom.  Sťahovanie červených farieb potrebujem skončiť na stole, aby som dospel do koncovky keď vynášam zo stola a na stole je ♠8 a ♣Q a v ruke mám ♠AJ. Je jasné, že W nemohol podržať aj trefového kráľa aj druhého pikového kráľa a teda beriem zvyšok zdvihov. Preto sťahujem trináste srdce (všetci zahadzujú tref) a konečne rozohrávam kára. Hrám káro do A a káro do dámy, aby som mohol vyimpasovať prípadné Jxxx na W. Avšak je to W, kto odhadzuje do druhého kára pik , a tak mám len 11 zdvihov. A W nemusí ľutovať, že nenaskočil pikovým kráľom, lebo to by som už mal 12 zdvihov. No aj tak by som si mal vypracovať 12. zdvih, lebo ak stiahnem tretie káro dospejem ku nasledújucej 4-kartovej koncovke:

 

♠8  10 ♣AQ

 

♠Kx  ♣Kx

 

J a zvyšok nepodstatný

 

♠AJ7  4

 

 

A teraz môžem jednoducho vpustiť W jednou čiernou farbou aby mi vyniesol do druhej. Treba len dať pozor aby W neurobil fintu a nevysingloval si jedného kráľa preto sledujem jeho odhody. Jeho pravdepodobná rozloha je 4315 alebo 5314. Nie je pravdpodobné, že si vysingloval kráľa už teraz a teda mal naozaj aspoň 4 piky. Hrám tretie káro a W zahadzuje tref. Ak si vysingloval nejakého kráľa, tak len trefového a preto hrám ♣A. Obaja súperi pridali malé karty. V každom prípade je už mimo len jediný tref – kráľ a je úplne bezpečné zahrať ♣Q. Aj keby náhodou mal kráľa E nič sa nedeje – aj tak skončím s 11 zdvihmi lebo stiahne len 1 káro. E však odhadzuje a je to W kto sa dostáva na zdvih ♣K. Ja už len „slávnostne“ ukazujem svoju vidlu ♠AJ a nárokujem si posledné 2 zdvihy.

Celé rozdanie vyzeralo takto:

 

♠ Q8

K87

AK108

♣ AQJ7

 

♠ K642

1064

7

♣K10943

            

 

♠1093

Q53

J932

 ♣ 652

 

♠ AJ75

AJ92

Q654

♣ 8

 

 

Rozdanie dalo len trochu nadpriemer lebo všetci až na 1 pár plnili 12 zdvihov

Ako vidno 12 zdvihov sa dalo splniť rôznymi spôsobmi a napríklad aj rozohrávaním pikov, lebo na E spadne 109. Alebo mohla pomôcť obrana napríklad károvým výnosom.

To ani výsledok rozdania nie je podstatný. Podstatné je, že som sa pri zohrávke bavil a rozmýšľal až do posledného zdvihu.

 

Hráči obyčajne nemajú radi, keď im príde „zrkadlo“  - teda, že aj stôl aj hlavný hráč majú rovnakú rozlohu. Sú pri tom totiž obmedzené možnosti, napríklad sa žiadna farba nedá prebíjať na stole. Ukážem rozdanie, kde „zrkadlo“ (i keď nie úplne obyčajné) spôsobilo kopec zábavy.

V párovom turnaji som na W dostal list ♠AK854 10976A ♣K104 a samozrejme som otvoril 1♠. Po pase súpera partner zalicitoval 2. V našom systéme je to však neforsujúce a ukazuje aspoň 4-list a 7-12 bodov. Po pase druhého súpera som zalicitoval prirodzene 2  a partner opravil do 2♠, obyčajne z dublom. Partner sa limitoval tak do 10 bodov a tak som zapasoval a mal zohrávať 2♠. Súper vyniesol J a toto som uvidel:

♠AK854 10976A ♣K104

 

♠Q10 QJK987654 ♣J3

 

V kárach neodovzdávam jasne žiaden zdvih, v srdciach odovzdám 2 a už mám vďaka 109 2 srdcia veľké. A v trefoch tiež po odvzdaní AQ bude tretí tref veľký. Kára sa kvôli málo vstupom na stôl vyrobiť nedajú, na stole nepotrebujem nič rafovať, a tak by som mal odtromfovať a potom začať vyrábať srdcia. Pri rozumnom delení tromfov vydám len 2 trefy 2 srdcia a pik (a možno ani ten). Do prvého zdvihu dávam malé káro a S pridáva dámu a ja beriem esom. Tá dáma vyzerá ako singl, no môj plán to nemení a teda tromfujem. Hrám malý pik z ruky a N dáva ♠6. Chvíľu rozmýšľam o impase desiatkou, no či už vyjde alebo nie, zablokuje piky a predsa len vstupov do ruky veľa nemám preto dávam ♠Q. Nie je dôvod sťahovať K, lebo odhod z ruky mi veľmi nepomáha a ešte môže obrane vyrobiť zdvih v tromfoch. Taktiež rozohrávať trefy nie je veľmi lákavé lebo aj keď uhádnem, stále budem musieť odovzdať 2 zdvihy.

Vraciam ♠10, ktorú S pokrýva bubom a ja samozrejme beriem esom. No N veľmi sympatický nie je lebo do tohto zdvihu odhadzuje tref. To je škaredé – piky sa delia 5-1! No ja môžem ťažiť z „automatického“ (no nie veľmi dobrého) pokrytia 10 bubom lebo teraz mám vidlu K8 za deviatkou súpera. Ďalej netromfujem – veď budem mať šancu dostať zdvihy v koncovke a pokračujem v pôvodnom pláne hraním malého srdca do dámy na stole. S berie a po chvíľke premýšľania sťahuje aj druhé veľké srdce a pokračuje tretím srdcom. Ja beriem a hrám štvrté veľké srdce s tým, že ak S prebije bude mi musieť rozohrať trefy alebo kára. No N zahadzuje káro a S priznáva!! (zo stola celý čas zahadzujem kára veď ich tam je dosť). To znamená, že S mal 5 ♠, 4 , pravdepodobne 1a 3 ♣, teda takú istú rozlohu ako ja. Situácia teraz vyzerá pravdepodobne takto:

 

 

  103

♣ ????

 

♠ K85

♣K104

        

K987

♣ J3

 

973

♣ ???

 

 

Neviem, kde sú trefové figúry, hoci je pravdepodobné, že sú na S, lebo S odmietal hrať trefy. Ideálne pre mňa by bolo keby do každého ďalšieho zdvihu vynášal S – to by som zobral 3 pikové zdvihy a 1 alebo 2 trefové (podľa umiestenia figúr). Žiaľ, to možné nie je a už teraz vynášam ja. Mám doteraz 5 zdvihov (2♠, 21), potrebujem teda ešte 3. Istý je len jeden - ♠ K. Ako som však spomenul viem jednoducho vyrobiť zdvih v trefoch. Ak teraz vynesiem tref súperi pravdepodobne zoberú svoje 2 trefy a vpustia ma tretím trefom. No potom môžem malým pikom vpustiť S, ktorý mi bude musieť vyniesť do vidly K8 a urobím 3 zdvihy. Keby sa dostal na zdvih N a zahral káro, vôbec mi to nevadí, dokonca mi to pomáha, lebo dostanem buď K alebo lacný tromfový zdvih. Teda takto záväzok určite splním. Je tu niečo lepšie? Keby som sa rozhodol pikom vpustiť S, tak ten vráti tref a ak neuhádnem, súperi si stiahnu 2 trefy a znova ma vpustia trefom – a teraz ja budem musieť vyniesť od K8. Je jasné, že to sa mi nepáči a teda hrám podľa pôvodného plánu - ♣4 k J na stole. S berie ♣Q, sťahuje aj ♣A a podľa očakávania pokračuje tretím trefom. Ja teda beriem a hrám ♠5, ktorú S berie ♠7, no ja už ukazujem ♠ K8 a beriem posledné 2 zdvihy. 2♠=.

Môžete namietať, že keby S nepokryl ♠10 bubom, tak nesplním. Nie je to pravda. Samozrejme, ak nepokryje zobral by som aj tak esom (nie som jasnovidec). V zohrávke by som pokračoval rovnako (a pravdepodobne aj obrana) až do tej 6-kartovej koncovky, ktorá by však vyzerala takto:

 

  103

♣ ????

 

♠ K85

♣K104

        

K987

♣ J3

 

J97

♣ ???

 

 

Teraz, by už hranie trefov nefungovalo, a tak by som musel skúsiť vpustiť S pikom v nádeji na 2 trefové zdvihy. Zahral by som ♠ K a malý pik, S by síce zhrabol svoje 2 pikové zdvihy, no musel by otvoriť tref. A 2 trefové zdvihy viem urobiť len keď je ♣Q na S a preto by som tref pustil do J na stole. V danom rozdaní by to naozaj bolo úspešné, keďže S mal ♣AQ (hoci by pravdepodobne najprv stiahol eso a až potom pokračoval trefom), a teda by som aj tak splnil. Celé rozdanie vyzeralo takto:

 

♠ 6

542

J1032

♣ 97652

 

♠ AK854

10976

A

♣K104

            

 

♠Q10

QJ

K987654

♣ J3

 

♠ J9732

AK83

Q

♣ AQ8

 

 

Celé rozdanie bolo vlastne len bitkou medzi mnou a S. Kvôli zrkadlu, neboli možné žiadne prebitky, išlo len o rozohranie jednotlivých farieb. Nešlo ani tak o to, ktoré impasy sedia a ktoré nie, ale kto ktorú farbu vynesie. Kým to šlo, obaja sme sa vyhýbali pikom a trefom, no v koncovke na ne napokon prísť čas musel, a nejaký zdvih naviac som z toho získal.

Za rozdanie som získal delený top, lebo na ostatných stoloch hrali 3padali. Len jeden ďalší pár hral 2♠, ktoré tak isto splnil.