Rozdanie z 1.ligy (2).

Pri hraní družstiev (na IMP) sú najdôležitejšie hry a slemy, lebo sa pri nich dá získať, ale aj stratiť najviac IMP. No aj pri čiastočných záväzkoch sá nejaké tie IMPy točia, a hlavne môžu poskytnúť rovnako dobrú zábavu. V jednom rozdaní na prvej lige som na W, všetci v druhej hre, dostal takýto list:

 

♠Q8

KQJ4A654 ♣QJ6

 

Mám 15 bodov a pravidelnú rozlohu a otvoril som teda 1NT. Partner Staymanoval 2♣ a ja som ukázal svoj srdcový 4-list. Partner zainvitoval hláškou 3. Keď sa hrá na IMPy je dobré, najmä v druhej hre licitovať hry agresívne, no predsa len mám úplné minimum a ešte k tomu s dubel dámou, takže som zapasoval. Po výnose 2 sa ukazuje, že aj s 3 môžu byť problémy:

 

♠Q8

KQJ4A654 ♣QJ6

 

♠976 10765KJ93 ♣A10.

 

Štart vyzerá ako singel, no keďže súperi vynášajú 2./4. môže byť aj s dubla alebo zo 4-listu. No väčšinou keď vám súperi vynesú do bočnej farby kde máte fit, je to singl, preto je rozumné hrať s týmto predpokladom. Ak je to tak, hrozí mi strata 2 pikov, 1 srdca, 2 kár a jedného trefu. To je trochu priveľa. Tref by som nemusel vydať ak sedí impas, no s tými kárami bude treba fakt niečo vymyslieť. Môže sa podariť nejaká vpustka alebo predsa ten výnos nebude singel.

Zo stola teda kladiem 9 (čo ak náhodou....) , ktorá je prikrytá 10 a beriem esom. Kárový raf mi na prvý pohľad až tak neublíži, lebo kráľa mi prebiť nemôže. Na druhú stranu môže zrušiť pozíciu pre vpustku. Preto začnem tromfovať a vynášam  Q (súper s esom môže, hoci by nemal, mať väčšiu tendenciu pustiť). Tá drží. To sa mi páči a tak rýchlo pokračujem J, ktorú už N berie esom a vracia ♠J. S berie kráľom. Uf, zdá sa, že S má AK v pikoch, teda možno hrozili 2 kárové rafy. Stále sa mi myšlienka kárového rafu nepáči, no S to tiež nemá ľahké, lebo nevie, že ten výnos bol singl (teda ak vôbec bol). Preto sťahuje ešte aj ♠A a hrá tromf. Tak napokon už S žiadny raf poslať nemohol. No ja mám stále problém lebo musím vymyslieť, čo s kárami. Okrem toho niekedy musím zahrať tref impas, lebo ak nesedí tak pravdepodobne nemám žiadnu šancu. Tromf teda beriem v ruke (N zahadzuje pik) a hrám tref do ♣10. Tá našťastie drží. Teraz potrebujem zrekonštruovať rozlohu, aby som zistil aké šance má kárová vpustka  a že či vôbec bude potrebná.

Preto sťahujem ♣A a rafujem pik do ruky. Všetci priznávajú, ♠10 sa neobjavila. Tú má zrejme N (neniesol by ♠J z Jxxx) a teda mal 5 pikov. Viem, že mal 2 srdcia a má aspoň 3 trefy, keďže ešte má určite na ruke ♣K. Kárový výnos teda mohol byť len zo singla (ako si myslím už od začiatku) alebo z dubla. N má teda 5215 alebo 5224. Vyzerá to teda takto:

 

 

♠10

©

(x)

♣Kx(x)           

 

 

©

654

♣J      

 

♠–

10

KJ3  

 

♠–

©

Qx(x)

♣x(x)

 

 

Ak sú kára 3-2 môžem jednoducho splniť pustením kára. No, ak má S štyri, tak už má len jeden tref, a preto ak si prebijem tref, ostanú mu len kára. A potom ho môžem pustiť malým károm na výnos. Žiaľ tieto plány sa nedajú skombinovať, musí sa rozhodnúť pre 1 variantu. Samozrejme, že chcem radšej hrať na vpustku, ale radšej sa zamyslím nad indíciami, aby som nebol smiešny, keby boli kára 3-2. N mal pôvodne list ♠J10xxx Axx(x) ♣Kxxx(x).

S rozlohou 5-5 by síce mohol zasiahnuť, no veľmi pekné to nemá, takže asi skôr nie. Druhá vec je, že ak by mal 5224 mohol radšej vyniesť pik zo sledu, než aby partnerovi vyimpasoval niečo v kárach. A hlavne môj cit mi už pri výnose našepkával, že to je singel.

Preto som sa rozhodol pre vpustku. Prebil som tref. Teraz som už len zavrel oči a zahral malé káro. A našťastie sklamaný S zisťuje, že posledné 2 zdvihy sú moje.

Súperi ma mohli poraziť, keby zobrali prvý tromf a poslali si raf. Ale aj tak by to bolo pre S ťažké, lebo nevedel, že partner vyniesol singla.

            Na druhom stole hrali 3, ktoré raz padli a zapísali sme si 6 IMPov. No hlavne prinieslo rozdanie veľkú zábavu.

 

Celé rozdanie vyzeralo takto:

 

 

♠ J10432

A3

2

♣ K9853

 

♠ Q8

KQJ4

A654

♣QJ6

           

 

♠976

10765

KJ93

♣ A10

 

♠ AK5

982

Q1087

♣ 742